מים

מרב המאמצים הטכנולוגים והאנושיים נעשים כדי לייעל את השימוש במים ברחבי המכללה. מעבר לשימוש המושכל שלנו במשאב המים, חשוב לציין כי המים שאנו משתמשים בהם, מגיעים למערכת הביוב, שם הם עוברים סינון ומושבים (ממוחזרים) למשק המים הארצי, לצרכי השקיה בחקלאות!

החיסכון במים מבוצע בכמה אופנים:
השקיה ברחבי הקמפוס:
 • השקיה בשעות הערב והלילה, על מנת להקטין את איבוד המים באידוי.
 • הפסקה אוטומטית של ההשקיה במכללה עם בוא הגשם הראשון עד לסוף אפריל. 
 • מעקב אחרי נזילות בצנרת, תיקונן והחלפת צינורות מים חלודים.

השקיה בגן הבוטני:
הגן הבוטני מהווה חלק ניכר משטח הקמפוס, וגם בו אנו דואגים בקפידה לשימוש יעיל במשאב המים. במהלך חמש השנים האחרונות נעשה מאמץ לחסכון מרבי במים, מבלי לפגוע בצמחיה ובערכו הייחודי של הגן. המאמצים התמקדו בדרכים הבאות:
 • חיפוי הקרקע על מנת למנוע אידוי.
 • העברת השקיית הגן הבוטני להשקיה בטפטוף, היעילה יותר בניצול מים.
 • התקנת מערכת מיחשוב חדישה להשקיה באוגוסט 2016.
 • חידוש הצנרת.
 • תיקון בריכות הגן למניעת דליפה. 
 • טיפול תחזוקה בתעלות המים האוספות את מי הגשם מכל שטח המכללה לגן.
 • הפניית מי נגר מברזים לחלקת הנחל.

שירותים ומטבחונים:
 • התקנת אסלות חסכוניות בהדחת מים בכל השירותים במכללה. 
 • התקנת חסכמים ברוב המטבחונים במכללה.
.
עקב הפעולות המצוינות לעיל, הוצאות המים בשנים האחרונות ירדו כמעט בחצי,
מ-  120,000 קוב בשנה ל - 62,000 אלף קוב בשנה!​
Footer Mobile