אחריות תאגידית

אתיקה וחוקי עבודה:   
מכללת אורנים עושה ככל יכולתה לקיים התנהגות אתית של עובדיה )אנשי אקדמיה ואנשי מנהל (מול קהילות הלומדים בה וגורמי החוץ הפועלים מולה) משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עמותות המגזר השלישי, ספקים וקבלנים( הכוונה להתנהלות ע"פ חוקי מינהל תקין כגון עמידה מוקפדת בחוק המכרזים כלפי גורמי החוץ והקפדה על התנהגות בהתאם לתקנוני אתיקה המחייבים את הסגל ואת הסטודנטים.

הועד המנהל של המכללה מפקח על פעילות המכללה באופן עקבי תוך קיום ישיבות
עדכון אתיות, מעורבות בקבלת החלטות, והפעלת ועדת הביקורת. הועד המנהל הוא
האחראי על תגמול הבכירים. בישיבתו האחרונה הנחה הועד המנהל את הנהלת
אורנים לעשות כל מאמץ על מנת לקלוט את עובדי הניקיון באורנים, המופעלים על
ידי קבלן חיצוני כעובדים מן המניין. מהלך זה יצא לדרך ואנו מקווים לסיימו בהקדם.

בעת חתימה על חוזים עם הקבלנים השונים מקפידה אורנים על שמירה בסעיפי זכויות עובדי הקבלן
אורנים בודקת אחת למספר חודשים את תלושי השכר של העובדים ובנוסף דואגת למתנות לעובדים בתקופת החגים.

​מעורבות ותרומה בקהילה:  
בהמשך להכרה העמוקה בחשיבות מעורבות המכללה בחיי הקהילות המקיפות אותה, מושקעים בנושא משאבי כוח אדם ומשאבים כספיים משמעותיים. יחידות המכללה הפועלות בתחום זה הן: המדרשה באורנים, המכינה הקדם צבאית על שם רבין, יחידת שדמות )בינוי קהילות( והיחידה לקידום נוער שוחר מדע. המכללה מארחת בתחומי הקמפוס שלוחה של "החלוץ החינוכי", שלוחה של "עמותת לילך", שלוחה של עמותת "מגשימים". בנוסף נאותה המכללה לאפשר לתיכון "שקד" )תיכון השייך לזרם האנתרופוסופי( לפעול בשטחה עד שיימצא לו מקום של קבע.

בתקופת שלפני חג הפסח מכינה עמותת פתחון לב סל קניות עבור הנזקקים.
אורנים אוספת מהעובדים / מרצים תרומות מגוונות כגון : בגדים , משחקים, מזון , כסף וכו'...., עבור נזקקים , כל הציוד שנאסף מועבר לפיתחון לב , בנוסף על סכום המזומן אותו הצלחנו להשיג מתרומות, מוסיפה אורנים סכום כסף המוקצה לרכישת מוצרים חסרים בסל הקניות.
אורנים יוצרת קשר עם חברת שיווק מזון ומשלימה את המצרכים הנחוצים בתאום עם ארגון "פתחון לב".

אוכלוסיות בעלי  צרכים מיוחדים:  
המכללה מאפשרת למספר עובדים בעלי צרכים מיוחדים להשתלב בעבודה המותאמת ליכולותיהם בליווי קבוע של עובדים מן המניין. השתלבות כזו מתקיימת בפועל במחלקות: הספרייה, התפעול והגן הבוטני.

​עקרונות הקיימות:   
מחויבותה של המכללה לעקרונות הקיימות באה לידי ביטוי בתחום האקדמי בנושא, במאמץ רב לקיים את הגן הבוטני הנמצא מכללה,בפעילויות הרבות הנערכות בו ובסיוע הנהלתו וצוותו, ובהקפדה על מחזור וצמצום הצריכה.​
Footer Mobile