פסולת

כמכללה בה לומדים אלפי סטודנטים, אורנים מייצרת כמות לא זניחה של פסולת. אך למרות זאת, הפסולת ממוחזרת ומנוצלת בצורה מיטבית. להלן מספר דוגמאות מהשנים 2011-2015:

 • פסולת ברזל ומתכת נמכרת ובכך מביאה לרווח כפול: הן סביבתי והן כלכלי. בשנים אלו נמכרו לא פחות מ20 טונות מתכת, בשווי כולל של 18,000 ש"ח.

 • הפחים של מחזור הנייר, המוצבים בספרייה ובעוד מקומות ברחבי הקמפוס, מועברים תדיר למחזור. סך הכול נאספו 30 טון נייר, ובכך חסכנו כריתה של 510 עצים.

 • בשטח הגן הבוטני מתבצע מחזור של מרבית הפסולת האורגנית במכללה: הגזם שמגיע מגינות הנוי ומהגן הבוטני ממוין ומשמש לחיפוי ולקומפוט. שאריות המזון והקפה מהמסעדה והקפיטריות מעורבב עם הגזם ומשמש לטיוב הקרקע בגן ולדישון הצמחים.
החל מ - 2013, 80% מתוצרי הפעילות במטבח המסעדה (כ  -100 ליטר) ממוחזרים בדרך זו.
בנוסף, מוצבים שלושה קומפוסטרים לשימוש הסטודנטים והצוות: שניים בפינת המחזור בסמוך למעונות ואחד במשרד הגן הבוטני.

 • ברחבי הקמפוס מוצבים מכלים לאיסוף בקבוקי פלסטיק ואריזות קרטון, ומועברים למחזור. במהלך השנים נאספו אלפי בקבוקים ואריזות.
 • מכלי אצירה לבקבוקי פיקדון מפוזרים ברחבי הקמפוס וההכנסות שמגיעות מתהליך המחזור משמש לרכישת מכלים נוספים אל מנת לשפר את נגישות המחזור של הזרמים השונים.
 • פסולת בנייה היא מפגע סביבתי שלרוב מושלך בשטחים פתוחים באופן לא חוקי. בתהליכי הבנייה של מבנים בקמפוס, אורנים דואגת לפנות את הפסולת למכולות ומשם לאתר הטמנה מאושר.
 • ציוד אלקטרוני תקול ופסולת אלקטרונית בכלל נשלחים לחברה המורשית בטיפול בהם, על פי החוק.
 • הוצב מיכל גם לפסולת זכוכית, כדי לתת מענה למחזור שלה, למרות ההיקף הקטן של פסולת מסוג זה לעומת סוגים אחרים.
 • פסולת 'חומרים מסוכנים'  המיוצרת במעבדות הביולוגיה וממכון האומנות ממוינים ומועברים באופן ישירות אל אתר רמת חובב (האתר היחיד בארץ המטפל בפסולת מסוג זה).
 • סוללות (בטריות),  משומשות נאספות ומועברות לאתר רמת חובב.
 • במהלך 2017 נגדיל את מערך המחזור במכלי מחזור נוספים לזרמים השונים, ונוסיף בו זרם מרכזי שמהווה חלק נכבד מסך הפסולת שלנו - אריזות!
 • בכל תהליך יצירה בגן מתבצעת חשיבה מראש ונעשה מאמץ להשתמש שימוש חוזר בחפצים ובריהוט מהמחסנים ומהמכולות. בניית הטרסות בגן הבוטני התבססה על אבנים שמקורן בפסולת בנייה והריסת מבנים. בצורה דומה, ערוגות מוגבהות נבנו ממכלי אשפה ישנים וגם עמודי חשמל מצאו את דרכם לתיחום חלקות. כמי שחיים את נושא השימוש החוזר, גם הריהוט במשרד הגן הוא ברובו מיד שניה.

Footer Mobile