קידום בריאות

המשמעות של קמפוס מקדם בריאות
קידום בריאות מהווה אתגר חשוב להכשרת מורי העתיד.

בריאות: על פי ארגון הבריאות העולמי(WHO, 1946; 1998) , בריאות היא תהליך הכולל רווחה (well being) חברתית, נפשית, רוחנית וגופנית, ומשאב בסיסי של הפרט, הקהילה והחברה בכללותה, ועל כן יש לתמוך בה באמצעות השקעה בתנאי חיים אשר יוצרים, מקיימים ושומרים עליה.
קידום בריאות: אמנת אוטווה לקידום בריאות (WHO, 1986) מהווה נקודת מפנה בקידום בריאות, בהדגישה את השילוב שבין חמש אסטרטגיות פעולה: בניית מדיניות ציבורית בריאה, יצירת סביבה תומכת, חיזוק הפעילות הקהילתית, חיזוק מיומנויות הפרט וארגון מחדש של שירותי הבריאות (Green & Tones, 2010). בין השאר נקבע באמנה שיש להקנות לפרט ידע ומיומנויות לקבלת החלטות ולבחירה מושכלת ומודעת באורח חיים בריא, כך שהשינוי יושג מתוך מודעות ולאו דווקא על ידי תמריץ.

כעשור לאחר חתימת אמנת אוטווה קיבל ארגון הבריאות העולמי (WHO, 1998) החלטה הקובעת שלשילוב חמש האסטרטגיות הללו השפעה מרבית על מצב הבריאות של האוכלוסייה וקרא למדינות החברות בו, ביניהן ישראל, להציב את קידום הבריאות בראש סולם העדיפויות. במשרד החינוך (יוני, 2012) הוגדר נושא אורח החיים הבריא כיעד משרדי ארוך טווח.

המכללות לחינוך, כמכשירות את מחנכי העתיד, הן מסגרות מתאימות לחינוך לאורח חיים בריא, להטמעת תרבות מקדמת בריאות וקיימות, בכך שידגימו סביבה מקדמת בריאות, ויזמנו לפרחי ההוראה רכישת ידע וטיפוח אוריינות בריאותית, עמדות ומיומנויות שיובילו להתנהגות בריאותית ולמניעת התנהגויות סיכוניות. מסגרת זו תתרום לעיצוב דמותם החינוכית כמורים-מחנכים מובילים, שישפיעו על אימוץ רצוני של אורח חיים פעיל ובריא בקרב תלמידיהם ובאמצעותם גם על מעגלי המשפחה, הקהילה והחברה.

מכללת אורנים היא קמפוס מוביל בתחום הבריאות בארץ.
מכללת אורנים גאה להיות היוזמת של הקמת פורום 'מכללה מקדמת בריאות', בהובלתה של רקטור אורנים ד"ר מרים וליצקר – פולק. בפורום לוקחים חלק מרצים ונושאי תפקידים במכללות לחינוך ובשיתוף פעולה עם הפיקוח על תחום הבריאות במשרד החינוך.

ברשימת מטרותיו של הפורום :
 • גיוס המכללות לחינוך לתהליך קידום בריאות והפיכתן למכללות מקדמות בריאות.
 • דיון בדרכים לעיצוב ומיצוב המכללה לחינוך כמקדמת בריאות, תוך חילופי רעיונות, דעות וחומרים, על מנת להוביל ולהטמיע בה תרבות מקדמת בריאות.
 • גיבוש קריטריונים להכרה במכללה כ- "מכללה מקדמת בריאות"
 • גיבוש מתווה להובלת תרבות מקדמת בריאות במכללה - הלכה למעשה.
 • היכרות עם תכניות חינוכיות לקידום בריאות, לרבות בתי ספר מקדמי בריאות, למידה מהצלחות, מעמיתים וממומחים בתחום, בשיתוף עם הפיקוח לבריאות במשרד החינוך.
 • דיון במחקרים ובפרסומים חדשניים בתחום.

מה עשינו בשנה האחרונה?
מכללת אורנים קידום הבריאות הלכה למעשה בכמה מישורים:
 • מגוון חוגים לסגל ולסטודנטים כמו כן חדר כושר פתוח וזמין באופן יומיומי.
 • קורס ייחודי 'מדיטציה בחינוך' מועבר לפרחי ההוראה בין כותלי המכללה .
 • קורסים וסמינריונים בתחום הבריאות לתואר ראשון בפקולטה לחינוך בחוג למדעי הטבע והסביבה ולתואר שני בפקולטה ללימודים מתקדמים.
 • קבוצת הריצה שייצגה את המכללה בכבוד במרוץ ירושלים אשר בהתמדה נפגשו 2-3 הרצים פעמים בשבוע במהלך 3 חודשים.
 • תחרויות מחניים וכדורגל בהפסקות הלימודים.
Footer Mobile