הרשות למחקר ולהערכה


מחקר והערכה הם חלק בלתי נפרד מכל ארגון אקדמי.
חשיבותם מתבטאת ביכולת לקדם מקצועית את הסגל, לספק משוב לפעילות ההוראתית והחינוכית המתקיימת במוסד, להבטיח המשך צמיחה של המוסד והתקדמות להשגת יעדיו.
מטרת הפעילויות של הרשות למחקר ולהערכה היא לקדם את תרבות המחקר וההערכה באורנים, ולשמור על רמה גבוהה של איכות אקדמית במוסד, בשאיפה למצוינות בהכשרת אנשי חינוך איכותיים, ובהקפדה על אתיקה מקצועית. בנוסף, הרשות מבצעת את תהליך מישוב המרצים. האחריות האקדמית על המשוב היא בידי הוועדה לקידום ההוראה.

יעדים
  • פיתוח תרבות מחקר והערכה באורנים. 
  • תרומה להתפתחות המקצועית של סגל אורנים ולשיפור איכות העבודה האקדמית במכללה.
  • הבאת מידע חיוני למקבלי ההחלטות ולמופקדים על נושאי ההוראה במוסד ולסגל (באמצעות הערכה פנימית), כתשתית לטיוב תהליכי ההכשרה להוראה באורנים.
  • עידוד מחקר ופעולות יזומות להשגת קרנות מחקר חיצוניות, ושיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות אקדמיים אחרים לשם קידום מקצועי ואקדמי של סגל אורנים ומעורבותם ...  המשך​ קריאה ​   ​
​​כנס עיון מחקר ויצירה 2017 במכללת אורנים​

Footer Mobile