טפסים לחוקרים.ות להגשת בקשות להחזרים ממענקי מחקר

אופן ניצול תקציבים ממענקי מחקר/הוצאה לאור/קס"מ:
  • הקפידו לא לדחות את הניצול לסוף התקופה .תקופת ניצול המענקים – עד ה- 10.09 . לאחר מכן התקציבים יתאפסו ולא ניתן יהיה להגיש בקשות להחזרים. (תקציבי המחקרים יסתיימו בסוף חודש ספטמבר. אך בשל החגים יש להגיש את כל הבקשות להחזרים עד ל 10.9-לאחר ה - 10.09 אין אפשרות להשתמש בתקציב).
  • נא לעדכן את הרשות למחקר אם אין בכוונתכם.ן לנצל את התקציב/ים השנה במלואו/ם, על מנת שניתן יהיה להעביר את התקציב לחוקרים/ות שנמצאים/ות ברשימת המתנה.
  • יש להגיש טופס בקשה + חשבוניות מס/קבלות מקוריות בדוא"ל מרוכז אחד לגב' מאיה למשטיין maya_l@oranim.ac.il  למידע נוסף: גב' מאיה למשטיין: בימי שני ורביעי בין השעות 16:30-17:00.
מספר הטלפון:  04-9838885  
  • תקציבי המחקרים יסתיימו בסוף חודש ספטמבר. אך בשל החגים יש להגיש את כל הבקשות להחזרים עד ל-10.9. לאחר 10.09 אין אפשרות להשתמש בתקציב. 
  • באחריותו של החוקר.ת לדאוג להגיש חשבוניות וקבלות בזמן הנדרש, ולפני ה - 10.09.
  • על החוקר.ת לוודא שתאריך חשבונית המס / קבלה מהספק הינו בהתאם לשנת התקציב..
  • ההוצאה נרשמת רק לאחר שהספק מגיש חשבונית מס/קבלה. כלומר החוקר.ת צריכ/ה לוודא שלאחר הגשת דרישת תשלום (חשבונית עסקה), הספק יגיש חשבונית מס / קבלה בהתאם לשנת התקציב.
  • יש לשלם לספק בצורה אחידה (דרך תלוש שכר או חשבונית מס/קבלה). לא ניתן לשלם ב-2 דרכים.
    במידה ונותן.ת השירות מקבל.ת משכורת דרך אורנים יש לדווח  שעות בודדות לתשלום דרך תלוש שכר.


 
החזרים בגין כנסים בינלאומיים:
ניתן לבקש מקדמה לקראת הצגה בכנס בינלאומי בגובה ההוצאה המשוערת הצפויה.
יש לפרט בטופס בקשה את ההוצאות הצפויות ולאחר החזרה מהכנס יש להגיש את כל הקבלות המקוריות.
בכל מקרה, סכום המקדמה לא יעלה על סכום היתרה בתקציב. לאחר החזרה מהכנס יש להגיש את כל חשבוניות המס/קבלות מקוריות. אם ההוצאות בפועל גבוהות מהסכום המבוקש שאושר לנסיעה, יש להגיש בקשה מחודשת לאישור וטיפול.
יש להציג אישור על כך שהתקציר התקבל.
יש לשלוח את כל המסמכים בדוא"ל מרוכז אחד. (ניתן לקבל מקדמה אחת לכנס ולא במספר פעימות).
טופס החזר עבור השתתפות בכנס בינלאומי    

 
תשלום לעוזרי מחקר באמצעות תלושי שכר: 
באחריות החוקר לוודא שעוזר.ת המחקר ידווח שעות בודדות בחילנט מדי חודש בחודשו עד ה - 14.09. לאחר ה - 14.09 אין אפשרות להשתמש בתקציב.

*חוקרים.ות לא יכולים להעסיק עובדים.ות שמועסקים באורנים ללא אישור כוח אדם ודיווח לגב' מאיה למשטיין לקראת העסקה.​


 

ניצול תקציבי מחקר אישיים:
תקציבי מחקר חיצוניים הנם רב-שנתיים (אינם מוגבלים בזמן).


Footer Mobile