פורום ראשון לסגל אורנים ולחוקרים.ות צומחים.ות לשנה"ל תשפ"ג

יתקיים בזום' ביום שני 5.12.22' בין השעות 17:15-16:00

16:00-16:05: ברכות
פרופ' עמית שכטר, נשיא מכללת אורנים
פרופ' מילה שוורץ, ראשת הרשות למחקר

16:05-16:30: ד"ר עינת גוברמן, ראשת רשות המחקר במכון מופ"ת:
שירותים המוצעים במכון מופ"ת לחוקרים.ות צעירים.ות + שאלות

16:30:16:45: פרופ' מילה שוורץ, ראשת הרשות למחקר:
היכרות עם השירותים הניתנים ברשות למחקר

16:45-17:00: פרופ' לריסה ארונין, סדנאות לכתיבה אקדמית באנגלית

17:00-17:15: שיח חופשי: הנכם.ן מוזמנים.ות להכין שאלות/בקשות.


בברכת שנה טובה,
הרשות למחקר

להרשמה לחצו כאן


מילה שוורץ  
פרופ' מילה שוורץ

ראשת הרשות למחקר ולהערכה

Mila Schwartz is Professor in Language and Education and a Head of Research Authority in Oranim Academic College of Education (Israel). Her research interests include studying language policy and models of early bilingual education; linguistic, cognitive, and socio-cultural development of early sequential bilinguals/multilinguals; family language policy; and bilingual teachers' language-conducive strategies and pedagogical development. In this research her focus is on two unique populations: second generation Russian-Hebrew speaking immigrants from the former Soviet Union and Arabic and Hebrew-speaking children enrolled in bilingual bi-national education in Israel.

Prof. Schwartz is an Academic Adviser of the Hand in Hand: Center for Jewish-Arab Education and the Russian-Hebrew-speaking bilingual preschools in Israel. She has published widely in the field of applied linguistics. Her recent books include: 21st Century Preschool Bilingual Education; Preschool Bilingual Education: Agency in Interactions between Children, Teachers, and Parents. Her other publications have appeared in leading academic journals, such as International Journal of Bilingualism and Bilingual Education; Journal of Multilingual and Multicultural Development; Linguistics and Education; Language, Culture and Curriculum, Teaching and Teacher Education, Applied Linguistic Review etc.

מחקר חינוך-לימודי חינוך  
ד"ר עינת גוברמן 

ראש רשות המחקר במכון מופ"ת

ראש רשות המחקר במכון מופ"ת. מרצה במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ובחוג לחינוך באוניברסיטה העברית. כיהנתי בעבר כראש החוג לפסיכולוגיה וכיו"ר יחידת המחקר במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, וכיו"ר ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת. חוקרת התפתחות מקצועית של מורי מורים והתפתחות קוגניטיבית בגיל הרך.
חברת מועצה ב-InFo-TED (International Forum of Teacher Educator Development) הספר "טקסטים גרפיים: כלים לטיפוח האוריינות בגיל הרך" שכתבתי עם פרופ' חוה תובל יצא לאור בעברית, בהוצאת מופ"ת בשנת 2013, באנגלית בהוצאת Sense ובספרדית בהוצאת Paidos בשנת 2014, ובסינית בהוצאת Psychological Publishing בשנת 2018. הספר כתיבה בגיל הרך יצא לאור בהוצאת מופ"ת בשנת 2021.

מחקר חינוך-לימודי חינוך  
פרופ' לריסה ארנין  

Larissa Aronin is an Associate Professor at the Oranim Academic College of Education, Israel. She has published more than 100 articles and chapters in a range of international journals (Q1) on a wide array of topics connected with multilingualism and authored and co-authored nine books. Prof. Aronin is an Editorial Board Member in peer-reviewed international journals, Including "Language Teaching" (CUP)Q1, International Journal of Multilingualism (Taylor & Francis) Q1 and others. She evaluates book manuscripts submitted for respectable international publishers: Cambridge University Press, Springer, Multilingual Matters (Bristol), Bloomsbury Publishing (New York-London-Sidney) and De Gruyter (Berlin-New York).

Prof. Aronin served two terms as a Secretary of the International Association of Multilingualism.  She was a Visiting Scholar in the Department of Linguistics and Philosophy in the School of Humanities, Arts, and Social Sciences at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, Visiting Research Fellow at Trinity College, Dublin, Ireland and a KIVA Guest Professor Technical Universität Darmstadt, Germany. 

Prof. Aronin is an International external expert and Rapporteur for international research foundations for Research Councils and funding agencies in Europe and Canada, a Member of the Board of reviewers for Christopher Brumfit Ph.D/ Ed.D Award, International external expert and a member of the assessment panel for a Doctoral thesis in European Universities and is currently supervising two Ph.D theses there. According to the Open Syllabus site, seven of her books, articles and chapters are included into university syllabi and taught in a variety of courses across the world. Prof Larissa Aronin has participated in more than 60 international conferences, coordinated panels and symposia. She is invited to give plenaries and keynotes all over the world.


Footer Mobile