מחקרים במסגרת היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי


הנכם.ן מוזמנים למפגש
שיתקיים ביום שני 19.12 בשעה 14:00
בחדר ישיבות ברשות למחקר. 

14:00-14:05 ברכות
פרופ' משה שנר, ראש היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי

14:05-14:30: ד"ר אופיר שפר: "מערכת החינוך החברתי-קהילתי בקיבוץ המשתנה - מבט עדכני" 

14:30-14:55: ד"ר ורד האס: "הזיקה בין מערכת החינוך החברתי-קהילתי לבין הקהילה היישובית ותחושת שלמותה במרחב הכפרי" 

לחצו להרשמה
תואר ראשון בהיסטוריה - תואר בהיסטוריה  
פרופ' משה שנר


אתר אישי  |  בלוג אישי  |  פייסבוק

עד אוגוסט ראש החוגים להיסטוריה ומחשבת ישראל.
כעת ראש היחידה לחקר החינוך בקיבוצים ובמרחב הכפרי,מרצה בחוג לאזרחות ובתכנית ה M.Teach ומרצה אורח באוניברסיטה לחינוך בוורשה. עוסק בהיסטורה ופילוסופיה של העת החדשה, בתרבות הזיכרון לשואה, ובמורשת יאנוש קורצ'אק.תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך  
ד"ר אופיר שפר

ראשת התמחות חינוך בלתי פורמלי במכללת קיי ומרצה בחוג לחינוך חברתי קהילתי באורנים. במסגרת הדוקטורט זכתה במלגת זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך, פרס נעמת לחקר מגדר בחינוך ומלגת הצטיינות לחוקרים צעירים באוניברסיטת חיפה.
מחקריה עוסקים בתרבות הפנאי של בני נוער ובהשתתפות אזרחית של צעירים. מתמחה בפיתוח מנהיגות נוער, חיבור אקדמה-שדה וחקר מדיניות חינוך בלתי פורמלי בעולם. מייסדת קבוצת מחקר בחינוך הבלתי פורמלי, בה חברים חוקרים-מרצים הפועלים יחד לקידום שדה המחקר החינוכי ומקצועיות אנשי החינוך.
מלווה תהליכי בינוי קהילה במוסדות וארגוני חינוך, לצד פיתוח והקמה של בתי ספר ייחודיים. החל משנת תשפג, פוסט דוקטורנטית במכון מופת, חוקרת יחד עם פרופ' גדי יאיר הבדלים מגדריים בהשתתפות נוער בוגר במסגרות אחר הצהריים. תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך  
ד"ר ורד האס 

מרכזת המחקר

בעלת תואר שני ושלישי בהצטיינות מבית הספר לחינוך מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. חוקרת בתחום החינוך החברתי - קהילתי, תנועות הנוער ותנועות הבוגרים.
בעשורים האחרונים מנהלת מחקרים ופרויקטים חברתיים-כלכליים באקדמיה המתמקדים בשדה החברתי, לצד מחקרי הערכה של תוכניות חברתיות וחינוכיות במגזרים שונים בחברה הישראלית.
משתמשת בשילוב מתודות תוך דגש על ההקשר החברתי-כלכלי ונקודת המבט של משתתפי המחקר כמומחים לתחומם.
פרסומים מרכזיים בהקשר של המחקר הנוכחי:

ספר: 
תנועות הנוער ותנועות הבוגרים – מאידיאולוגיה למעשה. עריכה מדעית: ד"ר נעם אבן, הצוות
הדידקטי בע"מ. מועצת תנועת הנוער. ספטמבר 2021
עבודת דוקטורט: השפעת מגע ספונטני ומגע חינוכי מתוכנן על יחסי בני נוער יהודים וערבים 
בישראל. אוניברסיטת חיפה, בהנחיית ד"ר חגי קופרמינץ, קבלת התואר 2016 .
עבודת מוסמך: בין תפיסת חברה טובה להגשמה חינוכית: חקר מקרה איכותני לאורה של 
הפילוסופיה הקהילתנית. קבוצת תפוז מקיבוץ נעמ"ה של תנועת הבוגרים קבוצות הבחירה – המחנות העולים. אוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' חנן אלכסנדר. קבלת התואר 2008 .

מאמרים וסקירות מדעיות בכתבי עת לא שפיטים:
קופרמינץ, ח., רוזן, י. והאס, ו. (2009). מדדים רגשיים במערכות חינוך ברחבי העולם. האקדמיה    
הלאומית הישראלית למדעים.
קופרמינץ, ח. והאס, ו. (2017) . מיומנויות המאה ה 21 .בתוך בק, ש., סופר, ט., קופרמינץ, ח., 
וולף, א. וגיבורי, ע. מגמות חדשות בחינוך, 75-45 ,אורט בינלאומי - קדימה מדע: בני ברק, ישראל

מאמרים שפיטים לקראת פרסום:
התבגרות ההגשמה – שיחות במרחק הזמן עם חברי "קבוצות הבחירה של המחנות העולים" 
בקיבוץ משעול. עורכים: ניר מיכאלי ואורנה שמר. המאמר בעיצוב לקראת פרסום.
שימוש בעקרונות ובמתודות מהחינוך הבלתי פורמלי לצורך מפגש בין קבוצות בקונפליקט. 
עורכים: חגית קליבנסקי, אדם הישראלי ואופיר שפר. המאמר בעיצוב לקראת פרסום.
Footer Mobile