סדנה בנושא סיוע בהגשת הצעות למלגות של מכון מופת: ממחקר דיסציפלינרי למחקר יישומי בהוראה

הצעות למלגות - הרשות למחקר באורנים

יום שני 17.1.22
בין השעות 12:00-13.15
בזום


רשות המחקר יחד עם הפקולטה למח"ר מודעים לחשיבות בביצוע מחקרים ופרסומם כחלק מתהליך ההתפתחות המקצועית והליך הקידום האקדמי.

השגת תקציבי מחקר חשובה ומצביעה על עצמאות מחקרית והכרה באיכות החוקרים ובמחקרם.
מכון מופ"ת מעניק מדי שנה מענקי מחקר להצעות מצטיינות, המציגות לצד המחקר הדיסציפלינרי בו אתם מתמחים, גם השלכות יישומיות להטמעת הנושא בהוראה.

יום העיון יתמקד בדרכים ובגישות לשילוב ממצאי המחקר הדיסציפלינרי לשילובם בהוראה – על מנת לאפשר לכם להסתייע בכספי מכון מופ"ת.


סדר המפגש

12.05-12.00

ברכות

מילה שוורץ  
פרופ' מילה שוורץ

 ראשת הרשות למחקר ולהערכה
הדס הירש  
ד"ר הדס הירש

דיקנית הפקולטה למח"ר


מירה קרניאלי  
פרופ' מירה קרניאלי

12.05-12.40

 דרכים וגישות לשילוב ממצאי המחקר הדיסציפלינרי בהוראה

ד  
ד"ר אילת אטינגר

12.40- 12.55

מספרות ימי הביניים ועד להוראה בימינו: האופן שבו אפשר לכוון מחקר עיוני-דיסציפלינרי לדרישות "הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך" של מכון מופ"ת, ו"לזכות פעמיים"

12.55-13.15
דיון ושאלות

Footer Mobile