היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי

​היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי פועלת במסגרת הרשות למחקר ולהערכה באורנים. מטרת היחידה היא לבצע ולקדם מחקר העוסק בחינוך הקיבוצי הפורמלי והלא -פורמלי בכל טווח הגילים, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת אורנים ועם מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית.

מרכז את היחידה פרופ' משה שנר וניתן ליצור עמו קשר בדוא"ל: moshe_s@oranim.ac.il

היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי היא ממשיכתו של "המכון לחקר החינוך הקיבוצי" שהוקם על-ידי ברית התנועה הקיבוצית כגוף שמטרתו לחקור את החינוך הקיבוצי, ופעל באורנים מאמצע המאה הקודמת.
היחידה קשורה ל- ICSA  –International Communal Study Association
הארגון מקיים כינוס בין-לאומי פעם בשנתיים וכינוס מקומי פעם בשנתיים.

היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי תומכת במחקרים העוסקים בנושאים הנוגעים לחינוך הקיבוצי במובנו הרחב וללא הגבלה של קבוצות הגיל הנחקרות. היחידה מזמינה חוקרים מתחומי דעת שונים להגיש הצעות לביצוע מחקר בהקשר זה.
הצעות המחקר יעברו שיפוט כמקובל במוסדות אקדמיים. כמו כן, מעת לעת יתפרסמו קולות קוראים להגשת הצעות מחקר באמצעות הרשות למחקר ולהערכה באורנים.

בהצעות המחקר יש לכלול את הפרטים הבאים:
פרטים אישיים: שם ותואר אקדמי של מגיש/ת ההצעה כולל פרטי התקשרות.
פרטי המחקר המוצע: נושא המחקר וחשיבותו, רקע עיוני קצר, שאלות המחקר, מתודולוגיה (אוכלוסייה, כלי המחקר ומהלך מתוכנן), בקשת תקציב מפורטת, ולוח זמנים מתוכנן.

היקף ההצעה: עד שלושה עמודים. נא לציין אם המחקר המוגש ממומן ממקורות נוספים.
היחידה לחקר החינוך במרחב הכפרי מקיימת, בנוסף, שיתוף פעולה עם הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים ותתמוך בעבודות גמר או בעבודות תזה שיעסקו בחקר החינוך הקיבוצי והמרחב הכפרי. לשם קבלת תמיכה יש להגיש הצעת מחקר שתעבור שיפוט  בהתאם לפירוט למעלה.
Footer Mobile