תמיכה כספית בהוצאה לאור של ספרים / קטלוגים / מונוגרפיות

 אישור המענקים מותנה באיזכור נאות של תמיכת המכללה.
  
מי זכאי/ת להגיש בקשת מענק? 
מרצה המלמד/ת בפועל באורנים, בתכניות לתואר אקדמי, יותר משלוש שנים (לרבות השנה שבה מוגשת הבקשה) ובהיקף של 1/3 משרה ומעלה. עדיפות תינתן לבעלי קביעות המועסקים מעל ל-50% משרה באורנים, זכאי/ת לפנות אל הנהלת הרשות בבקשה למענק כספי לשם פרסום ספר/קטלוג/מונוגרפיה. 

התמיכה מיועדת רק לפרסום שמהווה חלק מהקידום האקדמי של החוקר.ת. 
 
עדיפות לאישור המענק תינתן: 
למרצים בפועל, שעיקר עבודתם באורנים (התחשבות בהיקף המשרה).
למרצים שלא קיבלו בעבר מענק כספי מוועדת המחקר של אורנים.   
תינתן עדיפות למי שנמצא/ת בהליך קידום בכיר, פעיל/ה אקדמית.
 
הפצת קול קורא לסגל – סוף מרץ-תחילת אפריל 

אופן מימוש המענק
המענק ימומש כנגד הגשת חשבוניות מקוריות (מעוסק מורשה) או קבלות (כאשר מדובר בעוסק פטור) אך ורק עבור הוצאות המפורטות בסעיפי הפירוט התקציבי של הבקשה שאושרה.  
 סיום העבודה 
 
פרסום העבודה ואיזכור תמיכת הרשות למחקר ולהערכה
המרצה מתבקש/ת להגיש לרשות העתק של מאמר/ספר/קטלוג שפורסם בנושא שקיבל תמיכה מהנהלת הרשות
בעת פרסום הספר/קטלוג/מונוגרפיה תצוין בהבלטה תמיכת מכללת אורנים. 
המרצה מתבקש/ת להציג את המחקר בכנס המדעי השנתי "מחקר, עיון ויצירה באורנים". 
הגשת הפרסום תשמש קריטריון להערכה של בקשות מענק נוספות שיופנו אל ההנהלה בעתיד.  
   
Footer Mobile