SharePoint
טלפון 049838912
דוא”ל לחצו לשליחת מייל
שעות קבלה יום א' 12:00-13:00
קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת התואר

Ph.D

חינוך   

אוניברסיטת חיפה

1994

M.A.

חינוך  

אוניברסיטת חיפה

1989

B.A.

חינוך וספרות

אוניברסיטת חיפה

1980

מורה מוסמך

יסודי

סמינר הקיבוצים אורנים

1970

מומחיות אקדמית

חברה וקהילה, חברה וקהילה, חינוך בלתי פורמאלי, חינוך בלתי פורמאלי, חינוך פורמאלי, ניהול והתעצמות, ניהול והתעצמות, פיתוח חשיבה, רב-תרבותיות, תרבות נוער


Community and society, Community and Society, Non formal/ extracurricular education, Non-Formal (extra-curricular) education, Formal education, Empowerment and management, Empowerment and Management, Development of Thinking, Multiculturalism, Youth subculture

הוראה

במכללת אורנים

 • לימודי חברה וקהילה
 • מנהיגות
 • מאפייני גיל הנעורים
 • פיתוח חשיבה בהוראה ולמידה
 • ידיעה, הבנה העברה 
 • מבוא למחקר איכותני
 • מחקר פעולה
 • העברת תרבות שימור מול שינוי

 

 

מחוץ למכללה

 • חברה בועדת המחקר הבין מכללתית במופ"ת
 • יועצת בתחום המחקר האתנוגרפי, האיכותני ומחקר פעולה
רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

השלכות ארוכות טוח של מדיניות בית-הספר ושל גישות הוראה על דפוסים לימודיים ודפוסים חברתיים של נוער "שכונות" בישוב מבוסס

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

השלכות ארוכות טווח של אי הסתגלות לבית-הספר בקרב יוצאי כורדיסטן

ספרים - כתיבה או עריכה

 1. לנגברג פ. קרניאלי מ. חידת הטוב והרע – חינוך למוסר – 2011 הוצאת מסדה תל-אביב.
 2. קרניאלי, מ. סקרנות וחקרנות - אבני יסוד בהתעצמות המורה - "נתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה, על כל אשר נעשה תחת השמים" הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א, 2010
 3. קרניאלי, מ. (2004) "המורה שלא תגידי שאנחנו דפוקים", מכון מופ"ת הוצאת כליל.
 4. קרניאלי, מ. 1998. "בנים חורגים בישוב" מאה שנות ציונות - סיפור העלייה והקליטה התרבותית, החברתית והחינוכית של קבוצת עולים מכורדיסטן. הוצאת "דור לדור" אוניברסיטת ת"א "דור לדור", בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב תשנ"ט.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים מקוריים שנים אחרונות :

 1. Karnieli, M. (2009). Teacher Education - science or art? Inonu University Journal of the Faculty of Education, Special Issue, 10 (3), 25-48. (Invited).
 2. Karnieli, M. (2006). The diamond workshop: A story of ultra-orthodox female principals. In I. Oplatka & R. Hertz-Lazarovitz (Eds.), Women Principals in a Multicultural Society. New Insights into Feminist Educational Leadership (pp. 103-122). Rotterdam: Sense Publishers 
 3. Eisikovits, R. A., Karnieli M. (2000). “Invest in your Children's Education the way you invest in your Goats": systemic Educational Intervention in A Traditional Bedouin Community - From theory into Practice, Educational Action Research, 8(1), 15-41.
 4. Karnieli M., (1998). Holistic Educational Intervention as A Model For Professional Development Of Teacher Educators: A Case Study. Educational Action Research, 6(3), 395-412.
 5. Karnieli M., (1992). Acquiring Conflict Resolution Skills as Cultural Learning: An Israeli Example", Higher Education 23: 183-194 

     קרניאלי, מ. (2012). "אין להשאיר נפש ללא פיקוח", תפיסות בניהול בתי-ספר אולטרא-דתיים....... התקבל בעריכה.

 1. קרניאלי, מ. (2010). "לא את שבחרת בי אני הוא שבחרתי בך" – היבטים על עבודת הניהול של סיסטר רֵנֶה, מנהלת בית-ספר קתולי פרנציסקני, עיונים במנהל ובארגון החינוך.
 2. קרניאלי, מ. (2010). יחסי מספר – חוקר במחקר הנרטיבי - למי שייך הסיפור? בתוך: הספר על הנרטיבים במחקר האיכותי, הוצאת מאגנס בשיתוף הוצאת כליל, ומכון מופ"ת. 177- 196.
 3. לרון, ד. קרניאלי, מ. (2008). המחלקה לחינוך בחטיבה האוניברסיטאית של סמינר אורנים (1971 – 2001) גיבוש התפיסה להכשרה להוראה במבט הסטורי, דור לדור, אוניברסיטת תל-אביב. 91-116
 4. קרניאלי, מ. (2006). "אלה שלא נלקחו בחשבון משפיעים לעתים על הצלחת פעילות או הכשלתה" – זווית נוספת על מחקר פעולה, בתוך: מחקר פעולה: הלכה למעשה זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי, הוצאת כליל, מכון מופ"ת, עמ' 179-196.
 5. ליבנה, ת. לנגברג, פ. קרניאלי, מ. (2004) אשליית המוכר – מסע אל הלא נודע – מחקר פעולה  - סקריפט אוריינות: חקר, עיון ומעש, גיליון מיוחד אוריינות וטכנולוגיה אוניברסיטת בן גוריון 7-8;173-194.
 6. בוניטוב, ד. קרניאלי, מ. (2004) תהליך התפתחותו של בית הספר העל-יסודי לחינוך מיוחד שפרירים כחלק אינטגרלי בקהילה הקיבוצית בגבעת חיים איחוד. דור לדור, אוניברסיטת תל-אביב תשנ"ט עמ' 11-37.
 7. קרניאלי מ.  (2002)  "הסטודנט כחוקר – זווית אחרת בהכשרת מורים וגננות", דפי יוזמה, מכון מופ"ת, (1); 9-31.
 8. קרניאלי מ. (2000). "למען שלומכם וביטחונכם צאו מהכפר" מבט נוסף על התערבות חינוכית מערכתית בכפר בדווי", עיונים בחינוך, 4(2) 77-108.
 9. ליברמן י., רכבי ב., וקרניאלי מ. (2000). מחקר פעולה משתף כחלק מתהליך שינוי: המקרה של כפר בדואי, עיונים בחינוך, 4(2) 31-50.
 10. קרניאלי מ. (2000) "תקצצו את הזנב הארוך".... כוחה של מטפורה בפיתוח ויישום התערבות חינוכית בשני יישובים.  דברים, 3, 78-64.
 11. שמיר ח., נוף ר., וקרניאלי מ. (1999). "היבטים בהכשרת המורה ההומניסטי", דברים, 2, 58-47.
 12. קרניאלי, מ. (1999). "רחוב "ההפתעות" - תהליך התפתחותה של תת-תרבות נגד בישוב עירוני מבוסס.   עיונים בחינוך, 3 (2); 109-83 .
 13. קרניאלי, מ. (1996). "השלכות לימודיות וחברתיות ארוכות טווח של אי הסתגלות לביה"ס בקרב יוצאי כורדיסטן"., עורכים: קשתי י. איזיקוביץ רחינוך וחברה, 204-173.

 מאמרים בספרים של כנסים מדעיים

 1. קרניאלי, מ., (1997). "השלכות ארוכות טווח של מדיניות בית-הספר וגישת הוראה על דפוסים לימודיים וחברתיים של נוער "שכונות" בישוב מבוסס", בתוך ספר המאמרים (proceedings) של הכינוס הבין לאומי השני, הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות, עורכים אפרתי ולידור, הוצאת מכון מופ"ת, 193-214.
 2. קרניאלי, מ., (1997). "שותפות מחקרית בפרוייקט חינוכי יישומי - כשיטה להתפתחותם המקצועית של מורי המורים", בתוך ספר המאמרים (proceedings) של הכינוס הבין לאומי השני, הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות, עורכים אפרתי ולידור, הוצאת מכון מופ"ת, 672-651.
 3. קרניאלי מ., (1997). "מודל התערבות לקידום מערכת החינוך בישוב שלם, במבט מערכתי הוליסטי", בתוך החינוך במבחן הזמן, עורך פלדי, א., הוצאת עמותת המורים ורמות אוניברסיטת תל-אביב,  (מאמר מוזמן) 203-191.
 4. קרניאלי מ., (2000). "למען שלומכם וביטחונכם צאו מהכפר" מבט נוסף על התערבות חינוכית מערכתית בכפר בדווי" בתוך המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה, ספר הכנס, כנס אילה 2000 הוצאת אוניברסיטת ת"א ורכס עמ' 592-596.
 5. קרניאלי, מ. (2008). המחקר האתנוגרפי ככלי להתפתחות המקצועית בהכשרת עובדי חינוך, שבילי מחקר, רשות המחקר הבין-מכללתית, 15,  82 - 88

15. סקירות מוזמנות:

 1. 2001 סקירה על הספר:  Children of Perestroika in Israelבעריכת תמר הורוביץ הוצאת University Press of America, מגמות כתב עת למדעי ההתנהגות, מ"א(3) 476-479.
 2. 1999 - הווה  סקירות עבור Educational Action Research
 3. 2000 - סקירה לעתון עיונים בחינוך.
 4. 2003 - סקירה והערכה של המונוגרפיה – "בית הספר הממלכתי אופירה, אופירה שרם א שייך, 1974-1982 בית ספר קהילתי צומח בין ים למדבר ונעקר". עבור הוצאת הספרים של מופ"ת.
 5.  2002-2004  - 3 סקירות עבור מאמרים לכתב העת דפים.
 6. 2009 סקירות עבור העיתון סחי"ש  - סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום- אוניברסיטת חיפה
 7. International Journal of Leadership in Education

 

    

הצגה בכנסים מדעיים

 1. Eisikovits, R.A. and Karnieli, M., “Acquiring Conflict Resolution Skills as Cultural Learning: An Israeli Example” at the 88th Annual Meeting of the American Anthropological Association – Washington D.C;  U.S.A  Nov. 1989. (Oral presentation)
 2. Eisikovits, R. A. and Karnieli, M., “Cross-Generational Participation in a Northen Israeli Community: Myth and Reality. At the 49th Annual Meeting of Society for Applied Anthropology – University of York, York, England, March1990 (Oral presentation).
 3. Karnieli M., “The role of bridging-cultural differences in patient education – The Israeli Experience”. At the 4th International Confrence on “Insulin Action and resistance: new targets for therapy. Shanghai China. May 2002 (invited Speaker )
 4. Karnieli M., “The Role of The Educational System in Multi-Generational Separation And The Development of A Sub-cultural Response in one Community”. At ISCHE XXIV, Paris, France. July 2002 (Oral presentation).
 5. Bonitov, D. & Karnieli M., "The Narrative of Shafririm - A special education school in a kibbutz community. At ISCHE XXVI, Geneve, Switserland, July 2004 (Oral presentation).
 6. Livne, T. Langberg, P. and Karnieli M., "The Illusion of the Familiar - Journey into the unknown: A model for planning e-Teaching in Psychology courses at a Teachers’ College". ISCHE XXVIII, Umma, Sweeden, August 2006 (Oral presentation).
 7. Karnieli M. " Who is the owner of this story? When personal agendas interfere with research The third International Congress of Qualitative Inquiry (QI2009) Congress, Urbana-Champaign, Illinois, USA May 2007  (Oral presentation).
 8. Karnieli M. "Against all odds", The Fifth International Congress of Qualitative Inquiry (QI2009) Urbana-Champaign, Illinois, USA May 2009 (Oral presentation).
 9. Karnieli M. and Ilana Zidani "Our Religion Protects Our Daughters Through Separate Education”: A “Pirate” School for Islamic-Orthodox Education in a Democratic State The seventh International Congress of Qualitative Inquiry (QI2011) Urbana-Champaign, Illinois, USA May 2011 (Oral presentation).

 

 1. השתתפות פעילה בכנסים אקדמיים בישראל (הרצאה בע"פ)
 2. קרניאלי מ. "קשיי קליטה והסתגלות של קבוצת עולים מכורדיסטן, והשפעתם על הצלחה בלימודים ובניעות מקצועית". בערב עיון בנושא: "עליה וקליטה – השתמעויות חינוכיות" אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לחינוך, הקתדרה לחינוך ע"ש חנן בר נצר, יוני 1990. (הרצאה בע"פ)
 3. קרניאלי מ., ואיזיקוביץ' ר. "השלכות חינוכיות וחברתיות ארוכות טווח של אי הסתגלות בקרב יוצאי כורדיסטן". בכנס המדעי התשעת של האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"א) אוניברסיטת בר-אילן, יוני 1991.  (הרצאה בע"פ)
 4. איזיקוביץ' ר, וקרניאלי מ. "סגנונות פתרון קונפליקטים של סטודנטים יהודים וערבים: מחקר משווה". בכנס המדעי התדעי של האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) אוניברסיטת בר-אילן, יוני 1991.  (הרצאה בע"פ)
 5. קרניאלי מ., יעקב ע., מס א. "תהליכים בהכשרתן של חיילות לתפקידי הוראה ופיקוד". כנס המדעי העשירי  של האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) אוניברסיטת חיפה, פברואר 1993.  (הרצאה בע"פ).
 6. קרניאלי מ., "הכשרת מורים לעבודה עם אוכלוסיות שונות תרבות – חקר אירוע",  קונגרס בין לאומי "הכשרת מורים מן המעשה אל התיאוריה, מכון מופ"ת, משרד החינוך, גף להכשרת עובדי הוראה, ת"א, יוני 1993.  (הרצאה בע"פ).
 7. קרניאלי מ., "עבודת המורה בכתה רב-תרבותית – התאמת ת"ל ודרכי הוראה לאוכלוסיית תלמידים מגוונת. יום עיון לעובדי הוראה ומורי המכללה, מכללת אורנים, יוני, 1994.
 8. קרניאלי מ., "דפוסים לימודיים וחברתיים של נוער שכונות בישוב מבוסס" כנס המדעי האחד-עשרה  של האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) האוניברסיטה העברית, פברואר 1995.  (הרצאה בע"פ).
 9. קרניאלי מ., "פיתוח צוות חוקר לצד הפעילות בפרוייקט התערבות הוליסטית"  בכנס המדעי במכון מופ"ת המחקר ומקומו בהכשרת מורים, מכון מופ"ת מכללת לוינסקי ת"א, מאי 1995 (הרצאה בע"פ).
 10. קרניאלי מ., "מודל התערבות לקידום מערכת החינוך בישוב שלם, במבט מערכתי הוליסטי", בכינוס הארצי השלישי של המורים והמחנכים בישראל, בניני האומה, ירושלים, מרץ 1996. (הרצאה בע"פ).
 11. קרניאלי מ., "השלכות ארוכות טווח של מדיניות בית הספר וגישת הוראה על דפוסים לימודיים וחברתיים של נוער "שכונות" בישוב מבוסס", הכינוס הבין לאומי השני "הכשרת מורים: שמרנות התפתחות וחדשנות", מכון מופ"ת, משרד החינוך, גף להכשרת עובדי הוראה, מכללת וינגייט, יוני 1996.  (הרצאה בע"פ).
 12. קרניאלי מ., "שותפות מחקרית בפרוייקט חינוכי יישומי – כשיטה להתפתחותם המקצועית של מורי המורים" הכינוס הבין לאומי השני "הכשרת מורים: שמרנות התפתחות וחדשנות", מכון מופ"ת, משרד החינוך, גף להכשרת עובדי הוראה, מכללת וינגייט, יוני 1996.  (הרצאה בע"פ).
 13. קרניאלי מ., "תקצצו את הזנב הארוך בישוב והבעיות הלימודיות והחינוכיות בישוב יגמרו", בכינוס הארצי הרביעי של המורים והמחנכים בישראל, החינוך במבחן הזמן, מרכז הקונגרסים, חיפה, יולי 1998 (הרצאה בע"פ).
 14. קרניאלי מ., "רבין: המיתוס והזיכרון כדרך לחינוך לסובלנות, לאחריות ולשלום",  בכינוס הארצי הרביעי של המורים והמחנכים בישראל, החינוך במבחן הזמן, מרכז הקונגרסים, חיפה, יולי 1998. (הרצאה בע"פ).
 15. קרניאלי מ., "הסטודנט כאנתרופולוג – זווית אחרת להכשרה להוראה במכללה – הכינוס הבין לאומי השלישי להכשרת מורים, "כמעט: משבר וסיכוי בהכשרה ובהשתלמות של מורים", משרד החינוך, האגף להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה, מכון מופ"ת, בית ברל, יוני 1999 (הרצאה בע"פ).
 16. קרניאלי מ., "התפתחותה של מערכת החינוך בחברה הבדווית", אוניברסיטת תל-אביב, האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך יוני, 2000 (הרצאה בע"פ).
 17. קרניאלי מ., "למען ביטחונכם צאו מהכפר – מבט על התערבות חינוכית מערכתית בכפר בדווי – מהתיאוריה למעשה", אוניברסיטת תל-אביב, האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך, אוקטובר, 2000, (הרצאה בע"פ).
 18. קרניאלי מ., "הסטודנט כחוקר – זווית אחרת בהכשרת מורים", כנס מורים חוקרים הכינוס המדעי מקצועי השני של מורי מכללת אורנים, מאי 2000 מכללת אורנים.
 19. קרניאלי מ.,  "תרבות נוער ערסים ופרחות" – אוניברסיטת תל-אביב מאי האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה מאי  2001 (הרצאה בע"פ).
 20. קרניאלי מ., "הבדווים בצפון – מערכת הוראה מסורתית למול מודרנית" – האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה אוניברסיטת תל-אביב מאי 2001 (הרצאה בע"פ).
 21. קרניאלי מ., "קידום ופיתוח המחקר האיכותי", הכנס הבין-לאומי המחקר האיכותי  אופקים חדשים בחינוך – אוניברסיטת תל-אביב, 2001
 22. קרניאלי מ., "כיצד מגדירים הצלחה במחקר פעולה?" – במסגרת הסמינר זיקות בין מחקר פעולה לבין הפרדיגמה של מחקר איכותי – אחוזת אוהלו, 2003.
 23. קרניאלי מ., "מפעל היהלומים – האדם הרב-מימדי", הכנס הישראלי הבין תחומי הראשון לשיטות מחקר איכותניות, תל אביב, מרץ, 2004.
 24. קרניאלי מ., "יחסי מספר – חוקר כמשקפי מציאות במחקר הנרטיבי", במסגרת הסמינר המחקר הנרטיבי – אחוזת אוהלו, 2005.
 25. קרניאלי מ., "לא את שבחרת בי, אני הוא שבחרתי בך, תמצית עולמה של סיסטר רינה מנהלת בי"ס קתולי פרנציסקאני", הכנס הישראלי הבין תחומי השני לשיטות מחקר איכותניות, תל-אביב, 2006
 26. קרניאלי מ. סאבא מ. "כנגד כל הסיכויים: יצירת שינוי במפגש בין תרבותי", הכנס הישראלי הבין תחומי השני לשיטות מחקר איכותניות, תל-אביב, 2006 (הרצאה בע"פ).
 27. לרון ד. קרניאלי מ. "הכשרה להוראה לביה"ס העל-יסודי באורנים, אבני יסוד וצמתים מרכזיים בתהליך מיסודה של המחלקה לחינוך", הכנס השמיני של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך הקהילה וחינוך בתמורות הזמן בארץ ישראל ובתפוצות, יוני 2006
 28. קרניאלי מ. "סיפורי חיים  ומבט על תפיסת עולם של מנהלות בבתי ספר אולטרא-דתיים בתקופתנו", הכנס הישראלי הבינתחומי הרביעי למחקר איכותני פברואר 2010

 

 1. הרצאות מוזמנות:
 2. קרניאלי מ., - "המורה "כצופה משתתף" מודל התערבות מערכתי - אנתרופולוגי, הרצאת פתיחה, יום עיון ראשון למנהלי "פרויקט 30 הישובים", משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, ירושלים, אוקטובר, 1994.
 3. קרניאלי מ.,  "אנחנו גאים להיות הורים בבית הספר הזה" - קירוב ההורים למערכת החינוך - כנס של משרד החינוך והתרבות - מזכירות פדגוגית ומינהל החינוך - מקווה ישראל, אפריל  1997
 4. קרניאלי מ.,  "פיתוח האמון של המורים בתלמידיהם כבסיס להצלחה: מודל להתערבות חינוכית", כנס של משרד החינוך והתרבות - מזכירות פדגוגית ומינהל החינוך - מקווה ישראל, אפריל  1997
 5. קרניאלי מ., "ההוליזם כאסטרטגיה להולכת רפורמות", בכנס מטעם משרד החינוך ואוניברסיטת בן גוריון המחלקה לחינוך, הילטון באר שבע, יוני 1999, 
 6. קרניאלי מ. "מבט אחר על מחקר פעולה בהכשרת מורים מכללת קיי, 23 ינואר 2002
 7. קרניאלי מ. "מקומו של המחקר האיכותי בהכשרת מורים – לצוות פדגוגי במכללת תלפיות 6 פבר 2002
 8. קרניאלי מ. "כשלים שכיחים בחשיבה – זיהויים והבניית כלים לטיפול ולשיפור הלמידה" בכנס המורה כמפתח חשיבה – אורנים, 11 פבר 2002
 9. קרניאלי מ. "כשלים שכיחים בחשיבה – זיהויים והבניית כלים לטיפול ולשיפור הלמידה") בכנס המורה כמפתח חשיבה –  מכון מופ"ת, 20.11.02
 10. קרניאלי, מ. "המחקר האיכותני, מחקר הפעולה, נרטיבים וחקר השיח" – הרצאה מרכזית – המכללה ירושלים, 2005.
 11. קרניאלי, מ. "תרומתו של המחקר האתנוגרפי – ככלי להתפתחות המקצועית בהכשרת עובדי הוראה" יום עיון "הזהות המקצועית של אנשי חינוך בראי המחקר האיכותני"  מכון מופ"ת, 27.5.08. (הרצאה ודיון – רב שיח)

**אקדמיה בא' אוניברסיטה משודרת – הקלטת סדרה בת שלושה פרקים (שעה וחצי) על תרבות הנוער בישראל, בתוכנית הרדיו אקדמיה בא' בשיתוף האוניברסיטה העברית, קול ישראל, רשת א', עורך ומנחה בני הנדל. (התוכנית שודרה במהלך חודש ספטמבר, 2000).         

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 1. רמה גת –  תהליכי שינוי בהוראה מהוראה מסורתית להוראה מכוונת עתידנות-הוראה רב תחומית על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית.  סיימה בהצטיינות.
 2. איריס דיין – לומדים מהצלחות העבר – יוצרים הצלחות לעתיד – למידה מהצלחות כמנוף לפיתרון רב-תחומי לבעיות של מוסד חינוכי.  סיימה בהצטיינות.
 3. רוית גבאי – תלמידי מב"ר – ממתבגרים מודרים למתבגרים מועצמים – בחינת האקלים החברתי והלימודי בכתה.  סיימה בהצלחה.
 4. אילת איזנברג – "התוכנית לשילוב תלמידים אתיופים בבי"ס "פסגות". סיימה בהצטיינות.
 5. עומר בדראנה - האלימות במערכת החינוך הערבית בישראל, גורמים, דפוסי אלימות ותוכנית התערבות. סיים בהצלחה.
 6. הניה באב"ד – תפיסת המורים את הילדים בסיכון. סיימה בהצלחה.
 7. אורית עזוז - תופעת האלימות בבי"ס יסודי והדרכים למגר אותה – חקר מקרה בית ספר "הבונים" סיימה
 8. אתי רוט – סיימה
 9. עדי זקר - תוכנית התערבות בית ספרית למורים המשלבת חשיבה בלמידה בגישה רב-תחומית. סיימה בהצלחה.
 10. ענבל ויינפלד – סיימה בהצלחה.
 11. כחל בן אוסרי – סיימה בהצטיינות.
 12. שבתאי לביא - סיים.
 13. איריס דבורקין - בתהליך הנחייה.
 14. אילנה זיידאן – סיימה בהצטיינות יתרה.
 15. לאלי לסרי – בתהליכי סיום
 16. נילי גניזי – סיימה בהצטינות
 17. לוסטמן מורן - בהנחיה
 18. ליאור צדוק – בהנחייה
 19. רוטשילד נורית – בהנחיה
 20. לוי מעין - בהנחיה

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

ראש החוג לחינוך

מרכזת תשתיות החינוך

חברה במועצה האקדמית

חברה בוועדת מינויים

חברה בוועדת הוראה

מדריכה פדגוגית במסלול מורים

מרצה בתוכנית בעל יסודי בפקולטה לחינוך ובפקולטה ללימודים מתקדמים

מחוץ למכללה

יועצת מחקר במכון מופ"ת

 • מרכזת פרויקט 30 הישובים בטירת הכרמל וביר אל מכסור.
 • מייסדת ומקימה את קבוצות העניין במחקר איכותני במכון מופ"ת בשיתוף עם פרופ' נעמה צבר בן-יהשוע.
 •