דף הבית

 סרטון רקע

index
אורנים קודם כל אנשים
שתהיה לכולם שנה מוצלחת, מעניינת, מאתגרת ומהנה

 Contact Form

 

 

VideoVideohttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/VideoSlider/VideoFalse

​​

 

 

זמן אורנים - הזמנה להרצאה של קרן אדוריאןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1447זמן אורנים - הזמנה להרצאה של קרן אדוריאן<div class="ExternalClassD123490082F4407CAA6D7031CE1597FD"><p><img alt="הרצאה.jpg" src="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/הרצאה.jpg" style="margin:5px;" />​</p></div>23/11/2017 07:00:0022/11/2017 21:00:00אולם בית הדומי
אירוע חג הסיגhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1461אירוע חג הסיגhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/Attachments/1461/sig.pdf23/11/2017 08:30:0023/11/2017 15:00:00בדשא המרכזי
סדנה לעריכת מחקר ולפרסומות בהנחיית פרופ' לריסה ארוניןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1418סדנה לעריכת מחקר ולפרסומות בהנחיית פרופ' לריסה ארונין<div class="ExternalClass53FC4B00C21C468795B563F59F2C963D"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/סדנה%20לעריכת%20מחקר%20ולפרסומו.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו.pdf</a>​</p></div>26/11/2017 07:45:0026/11/2017 11:00:00חדר ישיבות רשות המחקר
פתיחת שנה קרן קציר - רש"יhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1456פתיחת שנה קרן קציר - רש"י28/11/2017 12:30:0028/11/2017 14:00:00
השקת ספרו של פרופ' משה יצחקי - "תקווה מתחת לשמש אפורה"http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1457השקת ספרו של פרופ' משה יצחקי - "תקווה מתחת לשמש אפורה"<div class="ExternalClass3DE9001218D34120AD2EA7F0B96CCBF6"><p>​<img src="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/view/השקה.jpg" alt="השקה.jpg" style="margin:5px;" /></p></div>29/11/2017 08:30:0029/11/2017 09:00:00ספרייה
סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארוניןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1419סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארונין<div class="ExternalClassD7603CD88F484097A014A7D9563E11E9"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/סדנה%20לעריכת%20מחקר%20ולפרסומו.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו.pdf</a>​</p></div>03/12/2017 07:45:0003/12/2017 11:00:00חדר ישיבות רשות המחקר
סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארוניןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1420סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארונין<div class="ExternalClassCCFA76D905B64D2F9F5BA8864BAE9621"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/סדנה%20לעריכת%20מחקר%20ולפרסומו.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו.pdf</a>​</p></div>10/12/2017 07:45:0010/12/2017 11:00:00חדר ישיבות רשות המחקר
אירוע חג החגים - הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטיםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1453אירוע חג החגים - הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים11/12/2017 08:00:0011/12/2017 09:00:00דשא מרכזי
מפגש פורום נגד גזענותhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1441מפגש פורום נגד גזענות11/12/2017 14:30:0011/12/2017 16:00:00חדר ישיבות בפקולטה לחינוך
חופשת חנוכהhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1358חופשת חנוכה16/12/2017 21:00:0016/12/2017 21:00:00
אירוע החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך - ״קול הילד ומשפחתו- מעגלי שיח״ http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1432אירוע החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך - ״קול הילד ומשפחתו- מעגלי שיח״ 19/12/2017 12:30:0019/12/2017 14:30:00
הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטיםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1454הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים07/01/2018 08:00:0007/01/2018 09:00:00
מפגש לבעלי תפקידים וסגל בכירhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1450מפגש לבעלי תפקידים וסגל בכיר08/01/2018 11:00:0008/01/2018 12:30:00טרם נקבע
מפגש פורום נגד גזענות http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1442מפגש פורום נגד גזענות 15/01/2018 14:30:0015/01/2018 16:00:00חדר ישיבות בפקולטה לחינוך
סיום סמסטר א'http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1359סיום סמסטר א'20/01/2018 21:00:0020/01/2018 21:00:00
כנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1439כנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"<div class="ExternalClassEB5189C3D42A46DF851D63528B67CB5A"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/EditForm/קול%20קורא%20לכנס%20מחקר%20עיון%20ויצירה%20באורנים.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />קול קורא לכנס מחקר עיון ויצירה באורנים.pdf</a>​</p></div>28/01/2018 21:00:0028/01/2018 21:00:00
סיום קורס מדריך נוער שכונתיhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1459סיום קורס מדריך נוער שכונתי31/01/2018 13:00:0031/01/2018 16:00:00אולם 306 בבית 42
חלוקת תעודות - הכשרת מנהליםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1434חלוקת תעודות - הכשרת מנהלים21/02/2018 14:00:0021/02/2018 17:00:00אולם 306 בבית 42
תחילת סמסטר ב' תשע"חhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1360תחילת סמסטר ב' תשע"ח26/02/2018 21:00:0026/02/2018 21:00:00
חופשת פוריםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1361חופשת פורים28/02/2018 21:00:0028/02/2018 21:00:00

 

 

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מיניתhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/מניעת הטרדה מיניתקמפיין נגד הטרדות מיניות במכללת אורנים False
moovit-newmoovit-newhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/moovit-new.jpghttp://www.carpool.moovitapp.com/oranimTrue
ynetynethttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/ynet.jpghttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/main/home/banners/yney-s.jpgTrue
orenorenhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/oren.jpghttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/oren-institute/pages/default.aspxFalse
מישהו לרוץ איתומישהו לרוץ איתוhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/מישהו לרוץ איתוFalse
הלוחש לעקרביםהלוחש לעקרביםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/הלוחש לעקרביםFalse
בוגריםבוגריםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/בוגרים.jpgבוגרי אורנים עושים שינוי בישראלhttp://media-magazine.oranim.ac.il/2017/06/%D7%A0%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA/True
מאה 21מאה 21http://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/מאה 21.jpgהאם בתי הספר ישרדו את המאה ה-21?http://media-magazine.oranim.ac.il/2017/09/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21/True
חינוךחינוךhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/חינוך.jpgחינוך משמעותי, יש בכלל דבר כזה?http://media-magazine.oranim.ac.il/2017/05/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%96%D7%94/True
דיגיטלדיגיטלhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/PictureListSlider/דיגיטל.jpgאיך מתמודדים ילדים עם עידן הדיגיטל?http://media-magazine.oranim.ac.il/2017/05/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99/True