SharePoint
​​
אורנים המכללה האקדמית לחינוך והוראה מהגדולות והותיקות בישראל. במכללה לומדים מעל 5,000 סטודנטים בתחומי לימוד מגוונים. מכללת אורנים מחויבת למצוינות אקדמית, מעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. עשרות אלפי בוגרי המכללה מהווים נבחרת מובילה המעורבת בחיי החינוך והעשייה בארץ.
הפקולטה למדעי החברה והרוח
הפקולטה לחינוך
הפקולטה ללימודים מתקדמים
המחלקה להוראת המדעים
מטרתה העיקרית של הפקולטה למדעי החברה והרוח היא הקמת הידע הדיסציפלינארי בתחומים מגוונים באמצעות לימודים אקדמיים. בוגר הפקולטה יהיה אדם בעל ידע מובחן, עדכני ומעמיק בתחומים שבהם בחר להתמחות. מעבר להבניית הידע ולהעמקה בו שמה לה הפקולטה למטרה להצמיח בני אדם מעורבים, אזרחים עולמם בעלי השקפת עולם ערכית-הומניסטית.
תפקידנו בפקולטה לחינוך לטפח מורים-מחנכים ומורות-מחנכות שירצו ויוכלו לקבל על עצמם את חינוך הדורות הבאים ברוח הומניסטית, מתוך כבוד למורשת ישראל ולזהות היהודית ומתוך כבוד למורשתם ולזהותם של אחרים. אנו מכשירים באמצעות לימודים אקדמיים מחנכים בעלי כושר מנהיגות וסקרנות אינטלקטואלית, אשר מבססים את הוראתם על ידע רחב ומעודכן.
הפקולטה ללימודים מתקדמים מאגדת בתוכה את הלימודים לתואר שני ואת היחידה ללימודי תעודה והתמחות. במסגרת לימודים אקדמיים לתואר שני אורנים מעניקה תואר M.Ed בשמונה תכניות לימוד. במסגרת לימודי תעודה והתמחות אורנים מציעה תעודות והכשרות בעשרות תחומים. תכניות הלימוד מיועדות לאנשי חינוך, למורים, לרכזי הערכה ולמדריכים.
הוראת המדעים היא מחלקה המציעה לימודים אקדמיים במגוון תכניות לימוד בתחומי המדעים המדויקים. ככזו, מחלקת הוראת המדעים כוללת את המחלקה לביולוגיה ואת המחלקה למדעים מדויקים. היא מהווה חלק מהפקולטה למדעים והוראתם של אוניברסיטת חיפה. לבוגרי החוגים מוענק תואר B.Sc על-ידי אוניברסיטת חיפה.
 
קהילות אורנים בפייסבוק