לוח השנה אקדמית תשע"ט (2018 - 2019)

במסגרת לוח השנה האקדמי (המפורט מטה) מכללת אורנים, כמכללה רגישת תרבות, מכבדת את החגים הקדושים לסטודנטים ולמרצים הבאים בשעריה. 

לפרטים על מועדי החופשות בתקופת החגים הקדושים של אוכלוסיות היעד השונות ועל מדיניות ההיעדרות משיעורים במהלכם - לחצו לצפייה

  • היעדרות בימי החגים הייחודיים לכל סטודנט לא תיכלל במניין 20% ההיעדרות האפשרית מהשיעורים (בקורסים שבהם יש חובת נוכחות). 
  • כעיקרון, מרצה לא יבטל שיעור/ים בגין החגים הנ"ל. סטודנטים שייעדרו מחויבים להשלים את הנלמד. 
  • מרצה שיבטל שיעור/ים בגין חג קדוש שלו עצמו, יודיע על כך באמצעות הטופס​ המקוון באתר הסגל האקדמי.

    לוח שנה אקדמית – תשע"ט