קו נטוי - כתב עת לספרות ואמנות

קו נטוי הינו כתב עת ובמת יצירה לספרות ואמנות, משותף למורים ולסטודנטים במכללה האקדמית אורנים.
הגיליון הראשון של כתב העת קו נטוי יצא לאור לרגל חגיגות יובל ה-50 לאורנים
בשנת תשס"א (יוני 2001).
בשולי ההתאוששות מנבואות האחרית במעבר מן האלף השני לשלישי, תחזיות שצפו תוהו ובוהו, קריסת כלכלות העולם המערבי ועוד מרעין בישין, החלטנו קבוצת מרצים מהחוג לספרות ומהמכון לאמנות באורנים, בתמיכה ובאמונו המלא של ראש אורנים דאז – פרופ' יאיר קארו, לייסד כתב עת לספרות ולאמנות משותף לאנשי סגל, סטודנטים ועובדים באורנים. (באמון זה אנו זוכים גם היום [2017] מהנהלת המכללה ... מידע נוסף​
Footer Mobile