טופס - דסקטופ

תקצירי סילבוסים

פותחים שער: ראיון קליני וגיבוש ברית טיפולית
טל אליוסף

הסטינג הטיפולי מהווה חלק מהותי מיסודות הטיפול בכך שהוא מקיים מרחב קבוע, בטוח ומוגן הן עבור המטופל והן עבור המטפל. יצירת סטינג טיפולי וביסוס ברית טיפולית מתקיימת לאורך הטיפול כולו, אך מתגבשת ביתר שאת בשלבים הראשוניים של הטיפול. בקורס זה נעסוק בסוגיות הקשורות לראשית התהליך הטיפולי, ובהיבטים תאורטיים ויישומיים של הריאיון הקליני, החוזה הטיפולי והברית הטיפולית.

מבוא לפסיכותרפיה
ירון סופר

הקורס מיועד להקנות הבנה בסיסית והכרות עם עולם הפסיכותרפיה. הכרות עם מושגים כגון: סטינג טיפולי, קשר טיפולי, ברית טיפולית, העברה, העברה נגדית, פיצול והשלכה, מרחב משחקי (מעברי), אמפתיה, היקשרות, סובייקטיביות ועוד. בקורס זה גם נטעם על קצה המזלג מתיאוריות שונות תוך הבנה של הרצף ההתפתחותי בין התיאוריות השונות בפסיכותרפיה (פרויד, קליין, אוגדן, ביון, ויניקוט, בולבי, מהלר, קוהוט, סטרן, בנג'מין ארון ועוד.) נתמקד במושגי מפתח מרכזיים תוך חיבור לשדה הטיפולי ולהבנה התפתחותית אנליטית תוך דגש על השונות בין הטיפול בילדים לטיפול במבוגרים.

רווחה נפשית, חולי ומצוקה במעגלי החיים
ד"ר נאדיה מסווארה

בקורס נכיר את תופעת הפסיכופתולוגיה במעגלי החיים של בני האדם, ולאורך התפתחותם. נבחן את המושג עצמו: מה זה פתולוגיה? בהקשר אתי, מקצועי, תרבותי, קהילתי? מה הגורמים להתפתחות פסיכופתולוגיה במעגלים השונים, ואיך היא מתבטאת? נסקור מגוון של תופעות של פסיכופתולוגיה כמו הפרעות אישיות, חרדות, ופסיכוזות. ננסה להבין איך הן מתפתחות, נתפסות, ומעוגנות.


הדרכה קבוצתית
ד"ר אורית גודקאר

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים/ות בתוכנית פסיכותרפיה במעגלי החיים מיומנויות, התנסות ועיבוד החוויה הטיפולית. הסטודנטים/ות יתנסו בטיפול במקומות פרקטיקום שונים, ובסדנא הקבוצתית יקבלו הנחייה והדרכה קבוצתית הן מהמנחה והן מקבוצת העמיתים על טיפולים אלה. יושם דגש על התבוננות עצמית וחיזוק היכולת הרפלקטיבית של הסטודנטים. הדגש המרכזי של ההתנסות הטיפולית יהיה בהרחבת היכולת להשתמש במיומנויות הטיפוליות שנלמדו בקורסים האחרים, לצד יישום התיאוריות השונות אותן נפגוש השנה, תוך ראייה התפתחותית ומערכתית. בנוסף, הקורס יאפשר להיות חלק פעיל מלמידה קבוצתית תוך שמירה על כללי אתיקה הולמים.

התערבויות במצב משבר ולחץ
ד"ר נאדיה מסווארה

טראומה היא תופעה נרחבת המתרחשת סביבנו. נכיר בקורס את משמעויותיה, בהקשר ההיסטורי, התרבותי, הדיאגנוסטי והטיפולי. נלמד את המאפיינים של הטראומה, סימפטומים והשלכות. נכיר את הקריטריונים לאבחון הפרעת טראומה פוסט טראומטית PTSD. בנוסף, נלמד אודות הטראומה המורכבת Complex Trauma, המתרחשת בעקבות אירועים כרוניים וקשים.

מבוא לטיפול מערכתי
ד"ר אורית גודקאר

"איש אינו יכול להיחלץ ממש מתלות באחרים, מן הצורך בהכרה
) "ג'סיקה בנג'מין, כבלי האהבה). ראשוני הטיפול הדינמי ביקשו לראות את הטיפול כמבנה על זמני ונכון לכל הקשר – בין אישי, חברתי, תרבותי, היסטורי, מגדרי. השפעות של הקשר הבין אישי שנוצר בין מטופלים ומטפליהם נתפסו כרעש לוואי לא רצוי שיש לנקות ולהרחיק. בהמשך, עם התפתחות התיאוריות של טיפול בין אישי וטיפול משפחתי, הורחבה הפרספקטיבה להכליל משתנים נוספים, ופותח הטיפול המערכתי אסטרטגי בגלגולו הראשון. תפיסות חדשות יותר מתייחסות להקשר התרבותי והחברתי של הטיפול, בהמשך לגל השני של התיאוריה הפמיניסטית ולמהפכות החברתיות של סוף המאה העשרים. תיאורטיקנים שונים החלו לראות במפגש הייחודי שנוצר בחדר הטיפול כלי לעבודה אינטרסובייקטיבית הפותחת אפשרות להתפתחות והרחבת מטרות הטיפול. בקורס ניגע בתפיסות תיאוריות שונות הרואות את הטיפול כנטוע בהקשר חיים ומערכות אקוסיסטמיות.

כניסה לתפקיד וגיבוש זהות מקצועית
מעין בורשטיין

אן אלברז כותבת מתוך ניסיונה הקליני כפסיכותרפיסטית פסיכואנליטית "על המטפלת להיות מסוגלת להישאר שפויה מספיק בכדי לחשוב יחד עם המטופל ויחד עם זאת, מופרעת מספיק כדי לחוש יחד איתו". הדואליות של המטפל כאמפתי מצד אחד, אך כמסתכל מן הצד שצריך לבחון את המפגש הטיפולי כחלק מתהליך כולל שמקדם את המטופל ומאפשר לו מרחב פנימי חדש ומשופר, תוך הצבת מטרות (יחד עם המטופל) וחתירה להשגתן, היא עבודה הדורשת רגישות, יכולת הכלה, מיומנויות עבודה טיפולית ויכולת רפלקטיבית גבוהה. בתהליך הקבוצתי נתבונן על בניית הזהות המקצועית המתחדשת, ועל התנועה וההתמקמות של המטפל- המתמחה בתוך עולמו החדש. הלמידה תתרחש גם באמצעות השתקפות התהליך של היחיד אצל עמיתיו ובתהליך שעוברת  הקבוצה כולה הבונה את זהותה כקבוצת מטפלים.

 • סוגיות ותהליכים בהתבגרות, היחיד והיחד  (שנתי)
 • עקרונות הטיפול קוגניטיבי התנהגותי (שנתי)
 • ויניקוט ומרחב הביניים של הטיפול, התבוננות בת זמננו (סמסטריאלי)
 • המפגש הטיפולי עם הפרעות אישיות (סמסטריאלי)
 • המשפחה במעגל החיים (שנתי)
 • התמודדות עם מבוי סתום בטיפול (סמסטריאלי)
 • סוגיות באתיקה של מקצועות הטיפול (סמסטריאלי)
 • גישות אסטרטגיות ומערכתיות מתקדמות (סמסטריאלי)
 • פסיכולוגיית העצמי ליחיד ובמערכת (סמסטריאלי)
 • טיפול בהתמכרויות ופגיעה עצמית בראייה קהילתית (סמסטריאלי)
 • הגל החדש של טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים (סמסטריאלי)
 • פסיכותרפיה והמרחב המקוון (סמסטריאלי)
 • תיאוריית ההתקשרות וטיפול מבוסס התקשרות (סמסטריאלי)
  * ייתכנו שינויים
Footer Mobile