טופס - דסקטופ

תקצירי סילבוסים

ראיון קליני וגיבוש הברית הטיפולית - טל אליוסף
הדרכה קבוצתית - חנן סבח טייכר, רעות לנדה
מבוא לפסיכותרפיה דינמית - מעיין בר עוז
פסיכותרפיה הלכה למעשה: התאוריה נכנסת לחדר הטיפול - ד"ר אורית גודקאר
עבודה קבוצתית - רעות לנדה
בין האישי למקצועי: תהליכי רפלקציה - טובה בוקסבאום
ויניקוט אז והיום - ד"ר אורית גודקאר
התבוננות מובנת בהתערבות טיפולית - ירון סופר
פסיכותרפיה בגיל ההתבגרות - ירון סופר
פסיכותרפיה שיקומית - טל אליוסף
התערכבות טיפול מערכתית - טל אליוסף
הדרכה קבוצתית - בן דואק + מעיין בר עוז
טיפול קוגנטיבי התנהגותי - מהבסיס לגל השלישי - בן דואק​​
סמינר טראומה למתקדמים - רעות לנדה
מיניות בפסיכותרפיה - ד"ר דניאלה מזור
בחדר הטיפול עם הפרעות מורכבות באישיות - ירון סופר
גישות אינטרסובייקטיביות - ירון סופר
הדרכה קבוצתית - ד"ר אורית גודקאר +בן דואק
זהות המטפל הכנה לשטח - טל אליוסף
חלומות במרחב הטיפולי - רעות לנדה
מבוא לטיפול מודע הקשר - טובה בוקסבאום

Footer Mobile