external studies Contact

Life Circle Therapy - פסיכותרפיה במעגלי החיים

הרשמה מקוונת תשפ"א
ראש התכנית לפסיכותרפיה באורנים, ד"ר אורית גודקאר בראיון ושיחה עם היועצת האקדמית של התכנית ד"ר ניצה ירום - מומלץ לכל מי שרוצה להיות מטפל.​​

סמל התכנית: 23310
תכנית תלת שנתית
860 שעות לימוד אקדמיות+ 180 שעות סטאז'

ראש התוכנית
ד"ר אורית גודקאר, פסיכולוגית קלינית-חינוכית
Orit.godkar@gmail.com

מטרת התוכנית
הכשרת מטפלים בטיפול רגשי בראייה מערכתית רחבה, תוך הסתמכות על הידע הקודם של הלומדים ועל התנסות בשדה.

נושאים
 • פסיכותרפיה פסיכודינמית
 • פסיכותרפיה בהקשר קהילתי
 • פסיכותרפיה בראייה משפחתית
 • פסיכותרפיה התנהגותית
 • פסיכותרפיה בעידן משתנה
 • התערבויות טיפוליות במצבי לחץ ומשבר

יתרונות
תוכנית רחבה ועמוקה (יום לימודים מלא במשך 3 שנים) הפועלת בשעות הבוקר, לצד התנסות בעבודה בשדה הטיפולי במגוון מסגרות
 • צוות מורים מיומן בהכשרת מטפלים
 • תיאוריה בראייה רחבה, משולבת בפרקטיקה ובחינה מעשית של עולם הטיפול כיום

קהל יעד
בעלי תואר שני בתחומים כמו פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, תרפיסטים לסוגיהם, יועצות חינוכיות, בעלי הכשרה בליקוי-למידה או חינוך בלתי-פורמלי, המעוניינים לקבל הכשרה כמטפלים ולהרחיב את ההבנה של תהליכים רגשיים. במקרים חריגים יתקבלו סטודנטים בעלי תואר ראשון, בכפוף לשיקול דעת ראש התוכנית.

תנאי קבלה

 • תואר שני רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר בממוצע 80 לפחות.
 • במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, יש לבדוק עם ראש התכנית.
 • ניסיון של שנתיים בעבודה עם מבוגרים/בני נוער או ילדים (התנסות מודרכת בשדה בזמן לימודי התואר נחשבת כניסיון).
 • גיל 24 לפחות
 • הגשת מכתב כוונות המפרט מדוע מבקשים המועמדים להתקבל לתוכנית ולעסוק בפסיכותרפיה
 • השתתפות בטיפול רגשי מהווה יתרון בקבלה לתכנית


מועד
יום ה', בשעות 15:30-08:15 + יום פרקטיקום בשדה
בנוסף יתווסף שיעור אחד מקוון

שכר לימוד
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה 
הסטאז' במסגרות הטיפוליות מלווה בהדרכה קלינית אישית שבועית ללא תשלום נוסף
 
חובות הסטודנט
 • חובת נוכחות בשיעורים ובימי למידה מרוכזים
 • קריאת מאמרים והשתתפות בדיונים בכיתה
 • הצגת מקרה באמצעות פוסטר בסיום כל שנה, הצגת מורחבת של מקרה בסיום השנה השלישית ללימודים
 • היקף השעות המחייב בקורסים עיוניים וסדנאיים במכללת אורנים (כולל 150 שעות הדרכה קלינית קבוצתית) – 860 שעות אקדמיות.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

הערות

 •  המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל דרישות התכנית לרבות התפתחות אישית ומקצועית, וקבלת חוות דעת מקצועית חיובית בכתב מהמדריך/ה הקליני המלווה את הסטאז'.

תעודה:
המסיימים את התוכנית יהיו זכאים לתעודת הסמכה 'פסיכותרפיה במעגלי החיים' מטעם מכללת אורנים.


הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile