external studies Contact

פסיכותרפיה במעגלי החיים - הכשרת מטפלים במבוגרים ובני נוער בראיה מערכתית ונטועה בהקשר

סמל התכנית: 23310

ראש התוכנית
ד"ר אורית גודקאר, פסיכולוגית קלינית-חינוכית
Orit.godkar@gmail.com

מטרת התוכנית
הכשרת מטפלים בטיפול רגשי בראייה מערכתית רחבה, תוך הסתמכות על הידע הקודם של הלומדים ועל התנסות בשדה.

נושאים
 • פסיכותרפיה פסיכודינמית
 • פסיכותרפיה בהקשר קהילתי
 • פסיכותרפיה בראייה משפחתית
 • פסיכותרפיה התנהגותית
 • פסיכותרפיה בעידן משתנה
 • התערבויות טיפוליות במצבי לחץ ומשבר

יתרונות
תוכנית רחבה ועמוקה (יום לימודים מלא במשך 3 שנים) הפועלת בשעות הבוקר, לצד התנסות בעבודה בשדה הטיפולי במגוון מסגרות
 • צוות מורים מיומן בהכשרת מטפלים
 • תיאוריה בראייה רחבה, משולבת בפרקטיקה ובחינה מעשית של עולם הטיפול כיום

קהל יעד
בעלי תואר שני בתחומים כמו פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, תרפיסטים לסוגיהם, יועצות חינוכיות, בעלי הכשרה בליקוי-למידה או חינוך בלתי-פורמלי, המעוניינים לקבל הכשרה כמטפלים ולהרחיב את ההבנה של תהליכים רגשיים. במקרים חריגים יתקבלו סטודנטים בעלי תואר ראשון, בכפוף לשיקול דעת ראש התוכנית.

תנאי קבלה
 • תואר שני רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר בממוצע 80 לפחות.
 • במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, יש לבדוק עם ראש התכנית.
 • ניסיון של שנתיים בעבודה עם מבוגרים/בני נוער או ילדים (התנסות מודרכת בשדה בזמן לימודי התואר נחשבת כניסיון).
 • גיל 24 לפחות
 • הגשת מכתב כוונות המפרט מדוע מבקשים המועמדים להתקבל לתוכנית ולעסוק בפסיכותרפיה

מועד
יום ה', בשעות 17:15-08:15 + יום פרקטיקום בשדה

שכר לימוד
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
הסטאז' במסגרות הטיפוליות מלווה בהדרכה קלינית אישית שבועית ללא תשלום נוסף
 
חובות הסטודנט
 • חובת נוכחות בשיעורים ובימי למידה מרוכזים
 • קריאת מאמרים והשתתפות בדיונים בכיתה
 • הצגת מקרה באמצעות פוסטר בסיום כל שנה, הצגת מורחבת של מקרה בסיום השנה השלישית ללימודים
 • היקף השעות המחייב בקורסים עיוניים וסדנאיים במכללת אורנים (כולל 150 שעות הדרכה קלינית קבוצתית) – 860 שעות אקדמיות.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן
הערות
 •  המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל דרישות התכנית לרבות התפתחות אישית ומקצועית, וקבלת חוות דעת מקצועית חיובית בכתב מהמדריך/ה הקליני המלווה את הסטאז'.


תעודה:
המסיימים את התוכנית יהיו זכאים לתעודת הסמכה 'פסיכותרפיה במעגלי החיים' מטעם מכללת אורנים.

סגל התכנית >>
Footer Mobile