Contact Form

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תש"פ (2019-2020)
שנה א' - קורסי חובה

ד"ר לורה סיגד
1 ש"ש

המחקר האיכותני הוא חקר תופעה מתוך נקודת המבט הסובייקטיבית של אלו החווים אותה. הוא מבקש לגלות את האמת; לא אמת אחת אולטימטיבית, אלא זו כפי שהיא נתפסת מורגשת ונחווית אצל מושאי מחקר. לפי כך מחקר איכותני הוא דרך לבחינה לעומק תופעת הסיכון וההדרה בהקשר החינוכי.

הקורס יספק לסטודנטים בסיס תיאורטי וכלי מחקר יישומיים לביצוע מחקר איכותני בשדה של חינוך לתלמידים בסיכון והדרה. נושאי הקורס כוללים: היכרות עם עקרונות המחקר האיכותני ויסודותיו התיאורטיים, וכן יישום המחקר האיכותני הלכה למעשה. במהלך הקורס נבחן את הגישות התיאורטיות המזינות זרמים שונים במחקר האיכותני, את הנחות המוצא שלהן ואת הפרספקטיבה שלהן להבנת המציאות.

הקורס יעסוק בגישה האתנוגראפית-אנתרופולוגית, גישת הפנומנולוגיה התיאורית, גישת מחקר פעולה, הגישה הנראטיבית ותיאוריה המעוגנת בשדה, תוך כדי השוואה ביקורתית ביניהן. לצד העמקת היסוד התיאורטי, הקורס יתמקד בלימוד כלים לביצוע מחקר איכותני במטרה להכין את הסטודנטים לעבודות מחקר איכותני במהלך לימודיהם. הסטודנטים יתנסו בכל השלבים של מחקר איכותני: בחירת נושא למחקר, עיצוב שאלות המחקר, איסוף ידע מקדים בספרות, הכנת מדריך ראיון, תרגול דרכי איסוף הנתונים (תצפיות, ראיונות), ניתוח הנתונים, דרכים לניתוח כולל שימוש ביישומי מחשב ופירוש נתונים. הקורס מלווה בשיעורי תרגול. כמו כן יתייחס הקורס לסוגיות של אמינות ולסוגיות של אתיקה במחקר.

פרופ' מילה שוורץ
1 ש"ש

היכולת לקרוא כתיבה מחקרית באופן אורייני וביקורתי ולבצע מחקר עצמאי הם מאבני היסוד של תחום החינוך המקצועי. הידע החינוכי והטיפולי מתפתח ללא הרף ומורים ומחנכים בתחומי הסיכון וההדרה צריכים להתעדכן וללמוד כחלק מעבודתם המקצועית ואף לנהל בעצמם מחקרים על מנת לקדם את הידע בתחומם ולשתף אותו עם עמיתיהם. בקורס זה נכיר את שיטת המחקר הכמותי תוך התמקדות בשימוש בו בתחומי הסיכון וההדרה. במסגרת הקורס יתוודעו הסטודנטים לעקרונות המחקר המדעי ולשפת המחקר הכמותי, יתנסו בתכנון מערך מחקר כמותי וכתיבת הצעת מחקר  ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים, פירושם והצגתם.

ד"ר מיכל ראזר / איזבל רמאדן
(עברית, ערבית)
2 ש"ש

מטרת הקורס היא גיבוש זהות ייחודית הרואה במקצוע זה מקצוע הוראה יוקרתי הדורש מיומנות אישית ומקצועית גבוהה, ובניה של מנגנוני חיזוק החוסן האישי והמקצועי של המורה העובד עם אוכלוסייה בסיכון. הקורס נבנה כסדנא שבה קיימת התייחסות רבה לחומרים ואירועים המובאים על ידי המשתתפים מהשטח. ניתוח הסוגיות יתמקד בהכרת תפיסות התפקיד המודעות והבלתי מודעות, של המורים העובדים עם אוכלוסייה בסיכון והכרת הקשר בין מאפייני האוכלוסייה ובין סכנת השחיקה בעבודת המורה.

ד"ר דפנה צין וד"ר יסמין יחיא
1 ש"ש

יילדים נפגעים מידי שנה מהתעללות בידי הוריהם ובני משפחה אחרים. התעללות הינה פגיעה פיזית, מינית או נפשית מכוונת, הנגרמת כתוצאה ממעשה מחדל או הזנחה מתמשכת.
פגיעה זו מתאפיינת בחומרתה או בדפוסה הקבוע לאורך זמן. התעללות עשויה להיגרם בידי אדם זר או במסגרת משפחתו של הילד – הביולוגית, האומנת או המאמצת. תופעת ההתעללות קיימת בקרב כל שכבות הציבור ובכל מעמד סוציו-אקונומי.
במהלך הקורס תיערך היכרות מעמיקה עם תופעת הפגיעה בילדים: פיזית, מינית, נפשית והזנחה. נפתח את  יכולת האיתור והזיהוי של ילדים במעגל הפגיעה ואת המיומנויות לקיום שיח מניעתי בנושא. נרכוש מושגים בתחום ילדים בסיכון, ונלמד על הסימפטומים, המאפיינים והדרכים לאיתור ולזיהוי.
נדון בדרכי ההתמודדות שבידי אנשי החינוך במצבי פגיעה והתעללות. הסטודנטים יקבלו כלים מעשיים להתמודדות: זיהוי סימני סיכון ואיתותי מצוקה שונים, ניהול שיחה עם ילד שחושף פגיעה, עם הורה זועם שמגלה שילדו עבר חקירת ילדים, שיחה עם ילד שפגע בילד אחר ; הכרות עם  חוקים ששומרים על זכויות ילדים, הכרות עם הנוהל במקרה של פגיעה בילדים.

מנחים: הילה צפריר, בועז ורשבסקי,  אסתי בר שדה, ד"ר מיכל ראזר, איזבל רמאדן
מרכזת העבודה המעשית: ד"ר לורה סיגד
2 ש"ש

במהלך 4 סמסטרים, בשנים א' וב', ישתתפו הסטודנטים בסדנא, שתלווה אותם בתהליכי ההתפתחות המקצועית שלהם, כמו גם במשימות העבודה המעשית.  קבוצות הסדנא יהיו מורכבות ממספר קטן של סטודנטים והן תעסוקנה בהעמקה וברכישת תובנות של הסטודנטים באשר לדרך בה הם מנכיחים את עצמם בחיים בכלל ובעבודתם המקצועית בפרט. הסטודנטים יתנסו בשיח רפלקטיבי אודות עצמם, יתבוננו באופן בו הם מתנהלים, ויבחנו את עצמם באמצעות הבנת תהליכים תוך נפשיים, בין אישיים ומערכתיים. העבודה המעשית תכלול התנסות בשדה, בעיקר בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות נוספות, ותרגול של עקרונות, תכנים וגישות הנלמדים בקורסים השונים. העבודה המעשית תמשך על פני ארבעה הסמסטרים.

העבודה המעשית תכלול שני היבטים יישומיים והיבט אחד המוקדש להתבוננות אישית:
1. איש החינוך כסובייקט, התבוננות על היבטים מקצועיים אישים בתפקיד חינוכי עם ילדים ונוער  בהדרה ובסיכון.
2. התערבות עם / תלמיד/ נער/ בהקשר של המסגרת החינוכית, המחזקת את דרכי ההתמודדות שלהם מול המערכת המדירה ומלמדת אותו דרכי התמודדות אלטרנטיביים (דרכים שונות מאשר נסיגה מהמערכת או התמודדות אלימה כנגד המערכת). דיווח על תהליך ההתערבות יכלול התבוננות עצמית רפלקטיבית של הסטודנט על  עצמו ועל תפקודו.
3. התערבות במערכת (במסגרת החינוכית, בבית הספר ו/או במשפחה) על מנת להקל בקליטת התלמיד. במהלך העבודה המעשית יש לאתר גורמים מדירים (בכיתה, במסגרת החינוכית, במשפחה) ולבנות תכנית להסרת גורמים אלה, מחד. מאידך לאתר גורמים המסייעים בקליטה (בכיתה, בבית הספר, ובמשפחה) ולגייס גורמים אלו לפעולה. דיווח על תהליך ההתערבות יכלול התבוננות עצמית רפלקטיבית על הסטודנט עצמו ועל תפקודו.

ניתן לבצע את העבודה המעשית במקום העבודה של הסטודנט ובתנאי שמקום העבודה מאפשר ביצוע המשימות המוגדות במסגרת העבודה המעשית.

ווליד מולא
1 ש"ש

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למגוון הגישות והפרקטיקות שמיושמות בשדה ע"י ארגונים ומוסדות שונים במדינה, בעבודה עם אוכלוסיות מודרות. המפגש עם  השדה המעשי אמור להמחיש לסטודנטים, את החיבור בין התיאוריה למעשה ולסייע להם בישום הלמידות והתובנות שקיבלו בלימודיהם במקום עבודתם, תוך הישענות על והיעזרות בארגונים קיימים ומודלים מצליחים.
הקורס יכלול שני סיורים (אחד בכל שנה) במספר ארגונים. בנוסף, בקורס נארח בימים מרוכזים (אחד בכל שנה) נציגי הארגונים הבולטים כגון: משרדי ממשלה, (רווחה, חינוך, תמ"ת, משטרה, בריאות), עמותות, בתי"ס, פנימיות, רשויות מקומיות, ואנשי אקדמיה מעורבים בשדה.סמינריונים

ד"ר לורה סיגד
2 ש"ש  

סיכון אינו גורל, וחוסן ניתן לפתח ולעצב. הקורס מתמקד בתפקידם של אנשי החינוך בתהליך בניית חוסן (resilience ) אצל ילדים ובני נוער בסיכון. מטרתו של קורס סמינריון מחקר זה היא לאפשר לסטודנטים הבנה תיאורטית של הספקטרום הרחב של מצבי סיכון בהם נתקלים אנשי חינוך כמו גם רכישת אמצעי התערבות ואסטרטגיות פדגוגיות המכוונות לקידום ולפיתוח של חוסן בקרב ילדים ובני נוער.

בקורס זה ייחקרו ההגדרות התיאוריות של מושגי הסיכון והחוסן. ההתמקדות תהיה הן בקווים הדומים הקיימים בתגובותיהם של בני נוער המגיבים לסיכון והן בחקר של אופני תגובה ייחודים ושונים של סיכון.

נושאי הקורס יכללו: עבריינות נוער (חבורות רחוב ואתניות, חווית השוליות, אפליה והצורך המהותי בזהות), פגיעה בילדים (השלכות, הסיכון המהותי הקיים להתפתחות, סוגים שונים של התעללות והתמודדות, הפער שבין אירועי התעללות ושכיחותם לבין מידת הדיווח והחשיפה שלהם), הדרה חברתית (תהליכי אפליה ודעות קדומות, שוליות מוסרית ותרבותית, זהות מינית, תפקיד אנשי החינוך בחיזוק ההכלה והחוסן), עוני ומצוקה כלכלית (הגדרות שונות של עוני, ההשלכות החינוכיות שיש לעוני בקרב ילדים, השפעות העוני לטווח ארוך).

בקורס יעשה שימוש במתודולוגיה אינטראקטיבית, המבוססת על החוויות המקצועיות הרלוונטיות של משתתפי הקורס, לאור המחקר האמפירי והתיאוריה. הקורס יכלול סמינר, בו ישתתפו הסטודנטים בסדנה לבנייה משותפת של פרויקט מחקר, ובמסגרתה בניית כלים המותאמים למחקר. הסטודנטים יבצעו מחקר עצמאי על נושאים אותם הם יבחרו, המתקשרים לפיתוח חוסן בקרב ילדים ונוער בסיכון, בהקשר החינוכי.


פרופ' לילך לב ארי
2 ש"ש

הדרה חברתית פרושה היווצרות שוליות חברתית ומניעת או הגבלת שיתוף מלא בחיי החברה של קבוצות מסוימות של מבוגרים ובני נוער. מטרת הקורס היא לפתח את יכולת הסטודנטים לאתר תהליכי הדרה חברתית והבניה של שסעים חברתיים בחברות הגירה.
הדרה חברתית תידון לאור המשמעות של גבולות חברתיים בעידן הגלובלי, ריבוי תרבויות ורב-תרבותיות לעומת מדינות לאום ומשמעותם בעולם ובישראל. במהלך הקורס נקשר בין תופעת ההגירה החברתית בת-זמננו (עידן ההגירה) ובהיבטים שלהדרה, לאור נסיגה ממדיניות הרב-תרבותיות והתחזקות הלאומיות וביטויים במערכות חינוכיות בעולם ובעיקר בישראל.

ד"ר לודמילה קריבוש
2 ש"ש

הקורס יעסוק בהעמקת הידע בתחום עבריינות הנוער בהקשר החינוכי ובהבנת התופעה מנקודת ראיה של פסיכולוגיה התפתחותית. במהלך הלמידה, ידונו אתגרים ודילמות המלווים את תכניות הטיפול והמניעה במסגרות חינוכיות. החשיבות של הנושא בכך שעבירה על החוק בגיל ההתבגרות אשר הינו שלב מכריע בעיצוב הזהות האישית וההשתלבות החברתית, היא לעיתים ביטוי לקשיים של המתבגר לפתח זהות אישית ולהתאים את עצמו לציפיות החברתיות.

המטרה של הקורס הינה בניית מודל מניעתי חדשני, בהתבסס על ראיית התופעה בעיניי הפסיכולוגיה ההתפתחותית ועל-פי העקרונות והכלים של שיטת החשיבה ההמצאתית השיטתית. בקורס ישולבו תכנים מעולמות המשפט, העבודה הסוציאלית, הפסיכולוגיה והחינוך הבלתי-פורמאלי.

נושאי הקורס: תופעת עבריינות הנוער על-פי גישות שונות: פילוסופית, סוציו-ביולוגית, פסיכו-ביולוגית, סוציולוגית והתפתחותית. ליקויים במבנה האישיות ועבריינות. המודלים של פרויד, אריקסון, אדלר, ויניקוט, סטוט, ברונפנברנר. תוכניות לטיפול ומניעת עבריינות הנוער במסגרות חינוכיות. עבריינות והגירה. המוסר והערכים כתלויי תרבות וכבעלי השפעה על דפוסי התנהגות עבריינים וקונפורמיים. עבריינות הנוער בישראל: מאפיינים, סטטיסטיקה, חוק, בתי משפט לנוער; אלימות בביה"ס, בריונות, ונדליזם, נערות עברייניות. אתגרים ודילמות בתחום ההתמודדות עם עבריינות הנוער. חשיבה המצאתית שיטתית ככלי לפיתוח פרויקטים חדשניים בתחומי הקהילה: כלים ועקרונות עבודה.
העבודה הסמינריונית שתסכם את הלמידה, תהווה מחקר פעולה הבוחן את המועילות והאפקטיביות של המודלים החדשניים למניעת עבריינות הנוער אותם יבנו הסטודנטים בהתבסס על תיאוריות התפתחותיות רלוונטיות.


קורסי בחירה

ד"ר מיקי מוטולה
קורס מרוכז קיץ 2019
1 ש"ש
 
הקורס יעסוק בהבנת תהליכי ההדרה שמייצר השיח הפסיכולוגי-פסיכיאטרי והחברתי ובדרכים לקדם התמודדות אמפטיות כנגד. השיעור יתחלק לשלשה חלקים. בחלק הראשון נעסוק בהיבטים האינדיבידואלים של מצבי סיכון נפשיים וכיצד אנשי חינוך יכולים להתמודד אתם. החלק השני יעסוק בשאלה של "נורמליות" ו"פתולוגיה" כתופעה חברתית בעיקר בכל מה שקשור להדרה והכלה של קבוצות שונות בחברה הישראלית. החלק השלישי יוקדש ללמידה בשדה. סטודנטים ומרצים ייצאו לסיור בדרום תל אביב. הנושאים שילמדו ויתורגלו בכיתה יהיו: הסיווג הפסיכופתולוגי, מצבי סיכון נפשיים, שייכות חברתית, הגירה ופליטות, גזענות והדרה, אמפתיה בין קבוצות והכלה.

מטרת הקורס להכשיר מורה שתהיה לו היכולת להציב שאלות ולא רק לתת תשובות. מורה המחנך תלמידים להיות מעורבים בתהליך הלמידה, מאפשר להם להביע את עצמם ולשאול שאלות.
מורה שמאמין בתלמידים שלו וביכולת הלמידה שלהם, ורואה בהם שותפים לחוויה לימודית.
בקורס ננסה להגדיר ולנסות להבין לעומק את המושג דיאלוג וכן הוראה דיאלוגית.
נסקור את הגישות השונות לדיאלוג במורשת החינוכית תוך כדי התמקדות בהוראה הדיאלוגית כפי שמציעים אותה פאולו פרירה וממשיכיו מהפדגוגיה הביקורתית. כדי להטמיע את הגישה נתנסה בה בכיתה תוך מתן אפשרות למשתתפים בקורס להעביר שיעורים בעצמם בנושאים שעוסקים בהדרה על רבדיה וסוגיה השונים 

ד"ר ניבי גל עו"ד
1 ש"ש

הקורס עוסק בהשקפת המשפט על זכויות בחברה דמוקרטית. במסגרתו יידונו שאלות של חברה ומשפט – מהי זכות, כיצד ניתן להבטיח זכויות שונות, כיצד מאזנים בין זכויות מתנגשות. חלקו העיקרי של הקורס עוסק בזכויות חברתיות: תוצגנה השקפות עולם שונות על מושג זה, ייבחנו מודלים של התייחסות החברה למי שמוגדרים "חלשים", השקפות ביחס למושג השוויון והקשר שלו לצדק חברתי. דגש מיוחד ניתן בקורס למעמדם וזכויותיהם של ילדים: העקרונות המנחים את עיצוב נושא זכויות הילדים בעולם ובישראל, מעמד הילד במשפחה ובמערכת החינוך.


שנה ב' - קורסי חובה

מנחים: הילה צפריר, בועז ורשבסקי,  אסתי בר שדה, ד"ר מיכל ראזר, איזבל רמאדן
מרכזת העבודה המעשית: ד"ר לורה סיגד
2 ש"ש

במהלך 4 סמסטרים, בשנים א' וב', ישתתפו הסטודנטים בסדנא, שתלווה אותם בתהליכי ההתפתחות המקצועית שלהם, כמו גם במשימות העבודה המעשית.  קבוצות הסדנא יהיו מורכבות ממספר קטן של סטודנטים והן תעסוקנה בהעמקה וברכישת תובנות של הסטודנטים באשר לדרך בה הם מנכיחים את עצמם בחיים בכלל ובעבודתם המקצועית בפרט. הסטודנטים יתנסו בשיח רפלקטיבי אודות עצמם, יתבוננו באופן בו הם מתנהלים, ויבחנו את עצמם באמצעות הבנת תהליכים תוך נפשיים, בין אישיים ומערכתיים. העבודה המעשית תכלול התנסות בשדה, בעיקר בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות נוספות, ותרגול של עקרונות, תכנים וגישות הנלמדים בקורסים השונים. העבודה המעשית תמשך על פני ארבעה הסמסטרים.

העבודה המעשית תכלול שני היבטים יישומיים והיבט אחד המוקדש להתבוננות אישית:
1. איש החינוך כסובייקט, התבוננות על היבטים מקצועיים אישים בתפקיד חינוכי עם ילדים ונוער  בהדרה ובסיכון.
2. התערבות עם / תלמיד/ נער/ בהקשר של המסגרת החינוכית, המחזקת את דרכי ההתמודדות שלהם מול המערכת המדירה ומלמדת אותו דרכי התמודדות אלטרנטיביים (דרכים שונות מאשר נסיגה מהמערכת או התמודדות אלימה כנגד המערכת). דיווח על תהליך ההתערבות יכלול התבוננות עצמית רפלקטיבית של הסטודנט על  עצמו ועל תפקודו.
3. התערבות במערכת (במסגרת החינוכית, בבית הספר ו/או במשפחה) על מנת להקל בקליטת התלמיד. במהלך העבודה המעשית יש לאתר גורמים מדירים (בכיתה, במסגרת החינוכית, במשפחה) ולבנות תכנית להסרת גורמים אלה, מחד. מאידך לאתר גורמים המסייעים בקליטה (בכיתה, בבית הספר, ובמשפחה) ולגייס גורמים אלו לפעולה. דיווח על תהליך ההתערבות יכלול התבוננות עצמית רפלקטיבית על הסטודנט עצמו ועל תפקודו.

ניתן לבצע את העבודה המעשית במקום העבודה של הסטודנט ובתנאי שמקום העבודה מאפשר ביצוע המשימות המוגדות במסגרת העבודה המעשית.

2 ש"ש

עבודת הגמר היישומית היא תהליך של חקר או פיתוח המתרחש בשדה החינוכי. לעבודה יש עוגן תיאורטי-מחקרי וכן השלכות יישומיות לעבודתו של הסטודנט כאיש חינוך. קורס זה ילווה כתיבה של עבודות גמר יישומיות, שיעסקו בפנים השונות של הוראה וחינוך של תלמידים בסיכון ובהדרה.
המטרה היא שהסטודנטים יערכו מחקרים רלבנטיים הנוגעים בצרכים של השדה החינוכי בו הם פועלים. בשלב הראשון יעסקו הקורסים בגיבוש של נושא ושל שאלת המחקר, באיסוף של רקע תיאורטי רלבנטי ובניה של כלי מחקר מתאימים. על רקע זה יגישו הסטודנטים הצעת מחקר.
המחקר עצמו יתבצע במהלך השנה, והממצאים והדיון בהם יסוכמו בעבודה, שתוגש בסוף השנה. ביצוע המחקר וכתיבת העבודה יכללו מפגשים שבועיים קבוצתיים וילוו באופן אישי על ידי המרצים ועוזרי ההוראה. במקביל, הקורס יתמקדו בעבודה שיתופית של העמיתים בקבוצה, שתאפשר משוב ותמיכה הדדית בשלבים השונים של התהליך. שיבוץ לקבוצות בתאום עם ראשת התכנית.

ווליד מולא
1 ש"ש

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למגוון הגישות והפרקטיקות שמיושמות בשדה ע"י ארגונים ומוסדות שונים במדינה, בעבודה עם אוכלוסיות מודרות. המפגש עם  השדה המעשי אמור להמחיש לסטודנטים, את החיבור בין התיאוריה למעשה ולסייע להם בישום הלמידות והתובנות שקיבלו בלימודיהם במקום עבודתם, תוך הישענות על והיעזרות בארגונים קיימים ומודלים מצליחים. 
הקורס יכלול שני סיורים (אחד בכל שנה) במספר ארגונים. בנוסף, בקורס נארח בימים מרוכזים (אחד בכל שנה) נציגי הארגונים הבולטים כגון: משרדי ממשלה, (רווחה, חינוך, תמ"ת, משטרה, בריאות), עמותות, בתי"ס, פנימיות, רשויות מקומיות, ואנשי אקדמיה מעורבים בשדה.


קורסי חובה/בחירה

ד"ר איילה צור
1 ש"ש

אנשים נוטים להסביר תופעות ומצבים תוך שהם מדגישים את אישיותו של האדם ודרכי ההתנהגות האופייניים לו. אולם המחקר מראה שלסיטואציה חברתית ישנה השפעה מכרעת על התנהגויות של אנשים, וכי במצבים מסוימים אנשים יכולים להפתיע אפילו את עצמם.
מטרות הקורס הן להציג בפני הסטודנטים מושגים ועקרונות מתחום הפסיכולוגיה החברתית, הממחישים את כוחה של סיטואציה על התנהגותם של אנשים. הקורס יתמקד בפרשנות שאנו מעניקים לסיטואציות חברתיות, תהליכים של נבואה שמגשימה את עצמה, ייחוסים להצלחה וכישלון, מושג עצמי, רגשות ומודעות עצמית בהקשרים חברתיים, קונפורמיות, עמדות, דיסוננס קוגניטיבי ותהליכים קבוצתיים בגיל ההתבגרות.

ד"ר לורה סיגד (חובה/בחירה)
1 ש"ש

בעידן הגלובאלי מגוון התרבויות בעולם ובמדינת ישראל הוא בעת ובעונה אחת משאב ואתגר.
אנשי חינוך בעלי הבנה ורגישות רב-תרבותית  מסוגלים לפעול במרחבים חינוכיים – טיפוליים למרות ההטרוגניות ומתוך מיקוד בצרכי הילד ומשפחתו.
הקורס יבחן את נושא הילדות, ההורות, החינוך והסיכון מנקודת מבט אנתרופולוגית תרבותית. לפיכך נרחיב בקורס על חווית הילדות בתרבויות שונות; נגדיר מהי תרבות ונלמד על מושגים כגון תירבות, יחסותיות תרבותית ואתנוצנטריות.
במהלך הקורס נבחן את התרומה של האנתרופולוגיה ושל כלי המחקר האתנוגרפיים לתחום החינוך שלילדים בסיכון, בשימת דגש לאופן בו ניתן ליישם כלים אלה ככלים טיפולים לעבודה עם ילדים מודרים. נלמד להתאים כלי מחקר מגוונים כגון ראיונות ותצפיות משתתפות עם ילדים בסיכון, ובאמצעות התצפית המשתתפת נרחיב את ההתבוננות על סביבתם. כמוכן נפתחכלים יצירתיים נוספים, וניישם כלים אלה בפרויקט הסיכום.
במהלך הקורס הסטודנטים יתרגלו שימוש בכלים טיפוליים בעבודה עם ילדים ומשפחות בסיכון אשר מקורם במחקר האתנוגרפי. עם סיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים לאמץ כלים טיפוליים ברוח גישת המחקר האתנוגרפי לצורך עבודה עם ילדים ונוער בסיכון.  


סמינריונים

ד"ר ניבי גל אריאלי, עו"ד
2 ש"ש

הסמינריון עוסק בחינוך כזכות ובמערכת החינוך כמערכת המתרגמת זכות זו לחיי מעשה.
בקורס מוצגים מקורותיה של הזכות לחינוך, ההשקפות השונות המצדיקות את כלילת החינוך בין השירותים הציבוריים במדינה דמוקרטית ואת ההסדרים המשפטיים החלים בישראל בתחום החינוך.
בין היתר יידונו בסמינריון היקף חובתה של המדינה – כלפי הילד וכלפי הוריו, זכויות קבוצות לשימור תרבותי, הזכות לפרטיות בבית-הספר, מעמדם של מורים ועובדי הוראה, סוגיות הקשורות בזכות לחינוך מיוחד ועוד.
משתתפי הסמינריון יוזמנו לחקור דילמות משפטיות העולות מעבודתם שלהם במסגרות חינוך: לזהות את העקרונות הבסיסיים הרלוונטיים לדיון, לאתר את המסמכים העשויים לתת מענה לסוגיה ולפתח ראייה ביקורתית ביחס להסדרים קיימים.ד"ר עינת ליכטינגר
2 ש"ש

ויסות עצמי בלמידה  הוא תהליך אקטיבי בו הלומד מציב לעצמו מטרות ומנהל את פעולותיו בהתאם להן. תהליכי הויסות כוללים הפעלה נכונה של אסטרטגיות למידה, אסטרטגיות חברתיות, כלים מוטיבציונים ורגשיים,מיקוד הקשב וארגון הזמן והסביבה הפיסית של התלמיד. הגורמים האלה יכולים להשפיע באופן משמעותי על ההישגים הלימודיים, על המוטיבציה ועל איכות החיים של תלמידים בהדרה.
הקורס יעסוק בהבנה של תהליכי הויסות וחשיבותם, בדרכים לזיהוי "פרופיל הויסות" של התלמיד וברכישת כלים לקידום הויסות העצמי במסגרת אישית וקבוצתית. הסטודנטים יתנסו במהלך השנה בהפעלה של הכלים על עצמם ועל תלמידיהם.


ד"ר קובי אסולין
2 ש"ש

מהו היחס המרכזי והעיקרי, שראוי שיתקיים במרחב הכיתתי, בין מורה לתלמידים? האם אלו יחסי כוח ושררה? האם אלו יחסי היררכיה של תבונה ואי בגרות? ואולי אלו יחסי הכרה הדדית, דאגה ואמפתיה?

הקורס יעסוק בבחינת האפשרות השלישית וההשלכות הפדגוגיות הנובעות מכך. הדבר ייעשה מתוך ניסיון להבין את המשמעות הרחבה של זו לא רק מבחינת הפרקטיקות הנקודתיות שהיא עשויה להציע אלא כאופן פעולה הוליסטי שמאפיין רגשית, אפיסטמולוגית וחינוכית את המרחב הכיתתי. משמע, לבחון מושגי פעולה כמו הכרה, אמפתיה, חמלה, כבוד, דאגה, וצדק מאחה כתנאי ליחסים פוריים – רגשית, אתית ואפיסטמולוגית - בין מורה לתלמיד.

הסמינריון יישען בעיקרו על בחינה תיאורטית של הדברים לצד בחינה והמחשה מעשיים דרך סרטים, יצירות ספרות, סרטונים מהמרשתת (אינטרנט) וסוגיות ציבוריות אקטואליות. החלק הראשון יוקדש לבחינה תיאורטית של המושגים. בחלקו השני הסטודנטים יערכו, לאור המושגים שנלמדו, הצגת רפרט שיכלול ניתוח ודיון בכיתה ביחס לטקט נרטיבי נבחר (סרט" בדיוני", סרט דוקומנטרי, ספר), שעניינו חינוך וילדות, גם אם לא במישרין. לבסוף, תוגש עבודה פרשנית שבמרכזה ניתוח יצירה באופן פרשני-עיוני.


קורסי בחירה

ד"ר מיקי מוטולה
קורס מרוכז קיץ 2019
1 ש"ש
 
הקורס יעסוק בהבנת תהליכי ההדרה שמייצר השיח הפסיכולוגי-פסיכיאטרי והחברתי ובדרכים לקדם התמודדות אמפטיות כנגד. השיעור יתחלק לשלשה חלקים.
בחלק הראשון נעסוק בהיבטים האינדיבידואלים של מצבי סיכון נפשיים וכיצד אנשי חינוך יכולים להתמודד אתם.
החלק השני יעסוק בשאלה של "נורמליות" ו"פתולוגיה" כתופעה חברתית בעיקר בכל מה שקשור להדרה והכלה של קבוצות שונות בחברה הישראלית.
החלק השלישי יוקדש ללמידה בשדה. סטודנטים ומרצים ייצאו לסיור בדרום תל אביב. הנושאים שילמדו ויתורגלו בכיתה יהיו: הסיווג הפסיכופתולוגי, מצבי סיכון נפשיים, שייכות חברתית, הגירה ופליטות, גזענות והדרה, אמפתיה בין קבוצות והכלה.


ד"ר רונן ברגר

1 ש"ש

הקורס יערוך הכרות עם מושגי יסוד, מודלים וכלים מתחום שילוב האמנויות והטבע תרפיה וידגים כיצד ניתן להיעזר בהם לקידום עבודה פרטנית וקבוצתית עם ילדים ונער בסיכון ובהדרה.
הקורס ישלב תיאוריה והתנסויות מכל תחומי האמנויות – דרמה, תנועה, מקצב, אמנות פלסטית וסיפור ויכלול גם מספר מפגשים בטבע. תוך כדי התבססות על גישת ה ART AS THERAPY הקורס יציג גישת עבודה יצירתית-משחקית ולא מילולית וידגים את יישומי התחום מהלכה למעשה.

ד"ר רבאח חלבי
1 ש"ש

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים להיסטוריה של המפגשים המתוכננים בין תלמידים יהודים וערבים בישראל, וכן להתפתחות המודלים האלה במשך השנים, ולנסות לעמוד על ההיבטים החינוכיים במפגשים אלה, ועל תפקידו של הבית ספר בהתמודדות עם הקונפליקט. כמו כן לערוך דיון בתפקידם של אנשי חינוך בליבון הקונפליקט היהודי-ערבי במסגרת בית הספר.
בקורס נסקור את המודלים השונים שקיימים בתחום ההפגשה בין קבוצות בקונפליקט בעולם, וכן את המודלים שעובדים על פיהם בישראל. נבדוק את האג'נדה של כל מודל, וכן נסקור את המחקרים השונים שנעשו כדי לבדוק את האפקטיביות של המודלים האלה על פי המטרות שכל מודל מציב לעצמו.

ד"ר ענבר לבקוביץ
1 ש"ש

מותו של אדם קרוב ואהוב הוא אירוע קשה ועוצמתי, אשר מערער את מסלול החיים המוכר וכרוך בצער עמוק ובכאב. למרות שמדובר בחוויה משותפת לכלל האנושות, תחושת האובדן היא אישית, ייחודית ורבים מדווחים כי אין אדם שיוכל להבין אותם, ובכך מועצמת בדידותם.
הקורס מכוון להרחיב את הידע התיאורטי והמעשי בהתערבות במצבי אבל, אובדן וטראומה במצבי בריאות וחולי בקרב ילדים במצבי סיכון.
בקורס יוצגו גישות תיאורטיות שונות, לצד דיון בקשיים באבחון ובטיפול במצבים מחוללים טראומה בילדים, תפקידם של ההורים וסביבת הילד בהתמודדות ובטיפול בילד שחווה אובדן וטראומה. בחלק המעשי ילמדו דרכי התערבות אפשריות במצבים אלו. לבסוף נתייחס להשפעת הטיפול על המטפל ולדרכי התמודדות עם תשישות החמלה.


ד"ר ראיד מעולם
1 ש"ש

קורס זה יציג לסטודנטים את החדשנות המדעית רפואית בנושא תפקוד והתפתחות המוח.
הקורס יציג את הרקע המדעי לתהליך בניית התשתית העצבית והארכיטקטורה של המוח שלתלמידים  נורמליים ותלמידים הנמצאים בסיכון, ההשפעה של הגנטיקה והסביבה על ההתפתחות הקוגניטיבית וההתנהגותית של תלמידים בסיכון, ההשפעה של לחץ סביבתי ולחץ רעיל (Toxic stress)  על בניית הקשרים העצביים במוח. כמו כן יוצגו מחקרים עדכניים בנושאים כמו החשיבה האינטואיטיבית והחשיבה האנליטית בקרב תלמידים בסיכון, השפעת העוני על התפתחות המוח, הקשר בין המערכת הלמפית למערכת הפרונטאלית בהתפתחות רגשות והתנהגות של תלמידים בסיכון.
כמו כן הקורס יציג כלים לתהליכי שיקום של תלמידים ובני נוער המצויים במצבי סיכון ומצוקה ודרכים להחזרת התלמידים למסגרות נורמטיביות, כמו התרומה של תזונה נכונה ומאוזנת, תנועה, מוזיקה, איזון מוחי וביופידבק ותרפיות שונות לשיפור התפקוד הקוגניטיבי וההתנהגותי של תלמידים בסיכון.

ד"ר רבאח חלבי
1 ש"ש

הקורס יעסוק במערכת החינוך לערבים בישראל, כמשקפת ומזינה את מדיניות ההדרה הנהוגה במדינה כלפי המיעוט הערבי פלסטיני. בתחילת הקורס נסקור מודלים שונים על רב- תרבותיות , לאחר מכן נביא מודלים על רב תרבותית חינוכית. לאור התיאוריות האלה  נבחן את מערכת החינוך לערבים בישראל לאורך השנים, את המדיניות שעצבה את המערכת ואת האידאולוגיה שעומדת מאחוריה. 
זאת נעשה דרך ניתוח מבנה מערכת החינוך לערבים, בחינת  המטרות החינוכיות שלאורם אמורים התלמידים הערבים להתחנך וכן  עמידה על  תכנים לימודיים שנלמדים בבית הספר הערבי כמו היסטוריה, שפה ערבית ושפה עברית. כל זאת ננסה לנתח מפרספקטיבה חינוכית ביקורתית, ולאור מודלים שונים  שקיימים בעולם לחינוך למיעוטים.ד"ר רבאח חלבי
1 ש"ש

מטרת הקורס היא למידה של אסטרטגיות לקידום הקריאה וההבעה בכתב של תלמידים בהדרה והתנסות בהן בפועל. הקורס יעסוק בהבנת תהליכי הקריאה והכתיבה, באיתור מוקדי הכוח והקושי של התלמידים בתחומים אלה ובבנייה של תוכניות עבודה המותאמות לאוכלוסייה. תכני הקורס יותאמו לצרכים של הקבוצה ולמטרות שיציבו לעצמם הסטודנטים. באופן כללי נעסוק באסטרטגיות קריאה לחיזוק הפענוח, היעילות וההבנה ובאסטרטגיות כתיבה לשיפור ההבעה בכתב והכתיב. נעמוד גם על דרכים לשלוב ההוראה של האסטרטגיות בהקניית תהליכים לויסות עצמי ובהעלאת המוטיבציה ללמידה.

Footer Mobile