עבודת גמר יישומית

​מבוא
עבודת הגמר היישומית היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט* לתואר השני -M.Ed. והמתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח, בשדה החינוך.
מטרת עבודת הגמר היישומית היא להעשיר ולקדם את הלומד מבחינה מקצועית ובה בעת להעשיר ולקדם את הנעשה בתחום בבתי הספר.
אנו מבחינים בשני סוגים של עבודה גמר יישומית:
א. עבודת גמר יישומית רגילה
ב. עבודת גמר יישומית מורחבת 

עבודת הגמר היישומית בתכנית זו תתמקד בפיתוח וביישום מודל של הוראה מכילה ובפיתוח הליך מבוקר של רפלקציה והערכה למודל זה. במידה וילמדו מספר מורים מאותו בית הספר, הם יקימו יחד סביבה חינוכית משותפת אולם יחקרו אותה בנפרד.
הקמה של סביבה חינוכית חדשה בבית ספר דורשת מעורבות אינטנסיבית של הנהלת בית הספר, לכן, יהיה צורך לגייס את מנהלי בתי הספר ולהפכם לשותפים בבניית הסביבה החינוכית וללוות גם אותם בתהליך היישום. ליווי זה יתבצע בהתאם לתכנית משותפת שתיבנה עם כל מנהל.
Footer Mobile