טופס נייח

מאפייני תכנית הלימודים

​מתודולוגיות מחקר
בשנה א' מעמיקים הקורסים את הידע והמיומנויות המחקריות של הסטודנטים לקראת כתיבת הסמינריונים. בשנה ב' משתתף כל סטודנט בקורס מחקרי המלווה את כתיבת עבודת הגמר היישומית בתהליך קבוצתי ואישי.
 
סיכון והדרה בחינוך
הרקע הרחב והמעמיק הנדרש לפיתוח פרופסיה זו בנוי בתכנית כידע רב-תחומי המשלב נושאים מתחומי האנתרופולוגיה וסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והחינוך.
מושם דגש על שכלול ההיכרות עם התלמיד בתחום הפסיכולוגי-חינוכי, הלימודי, החברתי  והמשפחתי.
פיתוח זהות מקצועית: על איש החינוך העובד עם תלמידים בסיכון ובהדרה לשלב באישיותו ובדרך פעולתו תפיסה ערכית עם יכולות הוראה הבונות אלטרנטיבה של הצלחה למעגל הסיכון. לכך מכוונים בתוכנית קורסים ומטלות, השמים דגש על פיתוח והעצמה של אישיות  כאנשי חינוך וכדמות משמעותית בחייו של התלמיד.
 
התערבות חינוכית
היות והסטודנטים מגיעים מרקע אקדמי מגוון, אנו מציעים בתוכנית מבחר של קורסים לפיתוח יכולות של הוראה מכילה ועבודה אישית בכיוונים שונים: התערבות חינוכית במצבי משבר, התערבות חינוכית רגישת-תרבות.
 
סמינריונים
כל סטודנט בתוכנית חייב להגיש שתי עבודות סמינריוניות.
הסמינריונים הם קורסים בהיקף מורחב, המכוונים את המתמחה ללמידה וחקירה בנושא מתחומי  הסיכון וההדרה, כגון ויסות עצמי, רב-תרבותיות, עבריינות נוער, סיכון וחוסן, זכויות חברתיות ועוד.
Footer Mobile