טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי קדם
קורס מקוון בכתיבה אקדמית. 
 
ימי הלימוד
שנה א' ושנה ב' -  יום ב' בשבוע, יום לימודים מלא.
 
משך הלימודים
שתי שנות לימוד. במקרים מסוימים יתאפשר לפרוש את הלימודים על פני שלוש שנים
(כרוך בתשלום שכ"ל נוסף).
 
Footer Mobile