טופס נייח

הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות

מיומנויות הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות: לימודי תעודה

הקורס מיועד לסטודנטים לתואר השני במסלול "חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה" המעוניינים לקבל תעודת בתחום. הוא ניתן מטעם היחידה ללימודי חוץ באורנים ק.מ.ה בהיקף 60 שעות. 
היקף לימודי התעודה הוא 120 שעות ומבוססים על קורסי חובה הניתנים בתוכנית "חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה"  (60 שעות) בנוסף לקורס זה.

הקורס יתקיים בסמסטר ב' + שבוע מרוכז בחופשת הקיץ​

רציונל
עובדי חינוך במאה ה-21  נדרשים למיומנויות הנחייה, כדי להתאים את עבודת החינוך לצרכי לומד מגוונים. בנוסף, כבעלי תפקידים הם נדרשים להנחות צוותים חינוכיים בתהליכי עבודתם. לכל אלה נדרשים ידע ומיומנויות להנחיה והובלת תהליכים קבוצתיים.

מטרות הקורס
  • הכשרת אנשי חינוך להנחיית קבוצות במערכת החינוך.
  • הכרות והבנה של תהליכים קבוצתיים

נושאים מרכזיים
  • הכרות והבנה של תהליכים קבוצתיים
  • עקרונות בהקמת קבוצה והנחייתה
  • התפתחות אישית – איש החינוך כמנחה

תהליכי הלמידה ודרישות הקורס
הקורס הוא סדנאי והנוכחות בו היא חובה. לצורך השלמתו הסטודנטים יידרשו להגיש משימת סיכום.

סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורס יזכו בתעודה "מיומנויות הנחיית קבוצות במערכת החינוך", בהיקף 120 שעות. 
הקורס כרוך בתשלום נוסף ומופחת משמעותית למשלבים את התואר השני ואת לימודי התעודה.

*פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
Footer Mobile