טופס נייח

אודות התכנית

תואר: תואר שני בייעוץ חינוכי M.Ed​  ​​
התכנית קבלה את אישור המל"ג לקיים מסלול מחקרי. הסטודנטים העומדים בקריטריונים הנדרשים יוכלו לכתוב עבודת תזה.
 
נושאי הלימוד בתכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי משקפים את תפיסת המורכבות של תפקיד היועץ כמכוון לממדים תוך-אישיים, בין-אישיים ומערכתיים. המיומנויות הנלמדות הן בתחום איתור וזיהוי מצוקות של תלמידים, מורים ומערכת בית הספר, מיומנויות שיח עם פרטים, משפחות וקבוצות, התערבויות טיפוליות קצרות טווח וממושכות יותר, מיומנויות חקירה והתבוננות.
הסטודנטים נדרשים להתנסות בבתי הספר, נדרשים להיכרות עם תכניות התערבות ייעוציות עדכניות, למידה אודות עבודה בצוות רב-מקצועי, הבנת המשמעויות המגוונות של הקשיים במערכת הבית ספרית. הם יוכשרו למפות צרכים של ארגונים ופרטים ולהתערב בהתאם למיפוי זה. הלומדים ייחשפו למגוון כלים, שיסייעו בידם בעבודתם העתידית. תהליכי הלמידה מזמנים התפתחות אישית ושכלול ה"כלי" הקרוי "אני". כל אלה יסייעו בידי היועץ לעתיד לכוון עצמו לקראת הובלת יצירת אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר.
 
הידע נרכש באמצעות תהליכי למידה מגוונים: תאורטיים, סדנאיים ועבודת שדה.
תהליכי הלמידה מאפשרים לסטודנטים לערוך אינטגרציה בין גופי התוכן השונים ולהכילם בתוך מגוון תחומי האחריות המונחים לפתחו של היועץ החינוכי בבית הספר.
 
תכנית הלימודים עונה לקריטריונים של אגודת היועצים החינוכיים בישראל. ​

למידע נוסף אודות תכנית הלימודים ב תואר שני בייעוץ חינוכי
(תנאי קבלה, משך הלימודים, קורסי השלמה, מבנה הלימודים)​

​* הענקת התואר במסלול המחקרי מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
Footer Mobile