טופס נייח

המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון

המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון הוא יחידה מחקרית בתוך התוכנית לייעוץ חינוכי, בפקולטה ללימודים מתקדמים.

הסטודנטים הפועלים במרכז יונחו ויודרכו על ידי ד"ר מיכל דולב כהן ויעסקו ביצירת מחקר בתחום פגיעות במרחב המקוון, הבניית ידע והפצתו לשדה החינוכי.

המרכז הוקם על רקע של שכיחות הפגיעות במרחב המקוון, לצד אחוזים נמוכים של פניה לעזרה. חוסר האונים מוביל למחסור בתוכניות התערבות יעילות בשדה החינוכי ופעמים רבות אף להתעלמות מתופעות קשות. המרכז משלב סטודנטים בעבודת מחקר ופרקטיקה הרלוונטית ליועצים בשדה.  במסגרת המרכז, סטודנטים מהתוכנית לייעוץ חינוכי יכולים להשתלב במרכז לטובת קידום מחקרים בתחום. השתתפות במסלול המחקרי מאפשרת לסטודנט להתחייב לפעילות מחקרית מתמשכת לאורך סמסטר אחד (פעילות זו שוות ערך לש"ש 1).
הסטודנטים יקחו חלק בשלבים שונים של המחקר: כתיבת סקירות ספרות, איסוף נתונים וניתוחו, כתיבת דיון ובמתודולוגיות שונות: כמותי, איכותני, ניתוחי תוכן מקוונים.  
Footer Mobile