טופס נייח

מאפייני תכנית הלימודים

לימודי החובה
שיעורי מתודולוגיה מחקרית העוסקים בעיצוב חשיבה מדעית שתשמש לשם תכנון, ביצוע וכתיבה של הסמינריונים ועבודת הגמר היישומית או המחקרית, עקרונות ראשוניים של שילוב היועץ במערכת החינוך; הקניית מיומנויות יסוד בריאיון הייעוצי, הנחיית קבוצות תוך היכרות עם מאפייני תקשורת בין-אישית , זהות תפקיד היועץ החינוכי והיוועצות.
 
לימודי התשתית בייעוץ חינוכי
מוצעים מבחר נושאים להעמקת הידע בתחומים של הקשר בין המערכת הבית-ספרית לייעוץ החינוכי, וביניהם התבוננות מערכתית בבתי הספר, למידה והתנסות בהנחיית קבוצות של תלמידים, הורים ומורים, התוודעות להיבטים התרבותיים והחברתיים בעבודת היועץ והיכרות עם דרכי הזיהוי של תלמידים בסיכון גבוה.
 
כלים בשירות היועץ
יייחודה של התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי באורנים הוא באוריינטציה הייעוצית-טיפולית. מוצעים מגוון של כלים ייעוצים-טיפוליים, כגון: התמודדות במצבי חירום וטראומה, מיומנויות ראיון מתקדמות, תכניות התערבות, מניעת פגיעה והתעללות בילדים ועוד.
 
סמינריונים
הסמינריונים הם קורסים בהיקף מורחב, המכוונים את הסטודנט ללמידה וחקירה בנושא מתחום עבודת היועץ החינוכי. בסמינריונים, הסטודנטים נדרשים להתמודדות עם שאלת מחקר בהיבטים מתודולוגיים כמו גם התבוננות וקריאה ביקורתית מעמיקה של ספרות מקצועית.

למידע נוסף אודות תכנית הלימודים ב תואר שני בייעוץ חינוכי​
(תנאי קבלה, משך הלימודים, קורסי השלמה, מבנה הלימודים)​

Footer Mobile