Contact Form

הסגל האקדמי

צמרת ריקון  
ד"ר צמרת ריקון

ראשת התכנית ייעוץ חינוכי
ראשת התוכנית לייעוץ חינוכי (מרצה בכירה), מרפאה בעיסוק בתואר ראשון בהתמחות בפסיכופתולוגיות בגיל הרך ופסיכולוגית פיזיולוגית בתואר שלישי שהתמקד בחקר המוח והשפעותיו של לחץ כרוני ( הזנחה והתעללות) על ההתפתחות המוקדמת. היא חוקרת הורות ואת הקשר הורים- ילדים / הורים- מורים/יועצים ואת השפעותיהם של לחץ תשישות ושחיקה על תפקודם של אנשי חינוך (מורים ויועצים). תפקיד היועצ/ת החינוכי/ת נמצא במוקד המחקר שלה בהקשרי משמעות, מיומנויות, זהות, תפיסת מסוגלות וכו.

מיכל דולב כהן  
ד"ר מיכל דולב-כהן


מרצה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט, מנהלת המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון בתוכנית לייעוץ חינוכי. מדריכה ומנחה ילדים, נוער, צוותי חינוך והורים בהתנהלות מושכלת במרחב המקוון, בנושאים של בריונות ופגיעות ברשת ובתקשורת מיטבית ואחראית באמצעים דיגיטליים.
חוקרת היבטים שונים של השפעת המרחב המקוון על ילדים ונוער בבית ובמסגרת החינוכית. בין מחקריה: בריונות במרחב המקוון, סקסטינג בקרב מתבגרים בישראל, קבוצות וואטסאפ בין מורים ותלמידים, בריונות מקוונת כלפי אנשי חינוך, תפיסת הילדים את השימוש של הוריהם בסמארטפון ועוד.

אילה צור  
ד"ר אילה צור


מרצה בכירה, תחומי ההוראה מתמקדים במתודולוגיה, עקרונות ההוראה ופסיכולוגיה חברתי-והתפתחותית של גיל ההתבגרות. מרצה בתכנית המוסמך בהוראה, בתכנית הייעוץ החינוכי ובתכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה, בפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים.
מחקריה מתמקדים במרחב הפיזי של בית ספר, ובזיקה שלו לסביבה החינוכית. במסגרת מחקריה היא מיישמת שיטות מחקר המבוססות על נתונים חזותיים אשר באמצעותם היא בוחנת את החוויה הבית ספרית של אנשים.
בעבר היא עמדה בראש תכנית המוסמך בהוראה במכללת אורנים. בנוסף, היא לימדה מדעי-החברה בבתי ספר על-יסודיים במחוז הצפון.

ענבר לבקוביץ  
ד"ר ענבר לבקוביץ

מרצה בכירה.
בעלת תואר שלישי מהפקולטה לרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה ופוסט-דוקטורט בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן.
מחקריה מתמקדים במצבי דחק ודרכי התמודדות, מצבי בריאות וחולי, התמודדות עם אבל, אובדן וטראומה. 

 לודמילה קריבוש  
ד"ר לודמילה קריבוש


ד"ר לודמילה קריבוש בעלת PhD בשני תחומי ידע - לינגוויסטיקה ועבודה סוציאלית.
כמרצה, מלמדת קורסים מתודולוגיים וקורסים בנושאי סוציולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית במכללת אורנים ובמכללת עמק יזרעאל.
כחוקרת, עוסקת בחקר זהות בגישה רב-תחומית - סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך והוראה, בלשנות.
כעובדת סוציאלית, מתמחה במיצוי זכויות והתמודדות עם אובדן. 

לאה יעקובי  
לאה יעקבי


מרכזת פרקטיקום ומלמדת פרקטיקום והנחיית קבוצות בתוכנית לייעוץ החינוכי ((M.Ed).
סיימה תואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסיטת חיפה. למדה הנחיית קבוצות, טיפול משפחתי וייעוץ מערכתי בגישה הפסיכואנליטית.
הייתה יועצת חינוכית במשך 30 שנה, הדריכה יועצים בשפ"י בתחום "כישורי חיים", הדרכת יועצים בתחילת דרכם והדרכת יועצים בנושאי התמכרויות.
בנתה מערך הדרכה במגזר הערבי באזור המשולש והצפון.
היום נותנת הדרכה ליועצים, למדריכי נוער בקיבוצים, למנהלי בתי ספר ולצוותים מובילים בתוך בית הספר.

ד"ר דפנה צין  
ד"ר דפנה צין


יועצת חינוכית,בעלת תואר PhD מאוניברסיטת בר אילן.
מרצה  בתואר השני בתוכנית לייעוץ חינוכי ובתוכנית לחינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה, ובתואר הראשון בתוכנית לחינוך חברתי קהילתי.
מלמדת קורסים העוסקים במניעת פגיעה והתעללות בילדים וכן פרקטיקום בייעוץ חינוכי.
עובדת כיועצת חינוכית בחטיבת ביניים ומדריכת יועצים מחוזית בנושא מיניות ומניעת פגיעה בילדים ונוער מטעם השרות הפסיכולוגי – ייעוצי של משרד החינוך.  

Footer Mobile