טופס נייח

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ב (2021-2022)
שנה א'
קורסי חובה

ד"ר מיכל קדרון, ד"ר ספא גנאדרה
2 ש"ש

הקורס יאפשר לסטודנטים להכיר לעומק את תהליכי הריאיון הייעוצי על שלביו השונים, ולפתח סגנון אישי גמיש הקשוב לצורכי הנועץ. הלמידה תתאפשר תוך התבוננות על התקשורת והדינמיקה הבין אישית והתוך אישית, כולל מודעות לתהליכים של העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית והשפעותיהם על המפגש.

יועץ החינוכי הפועל מתוך הראייה המערכתית נדרש לידע בדינאמיקה ותהליכים ארגוניים. מיקומו הייחודי מאפשר לו, מחד, ראייה כוללת, מקיפה ומרוחקת, ומאידך - בהיותו חלק מצוות ביה"ס הוא מכיר את תרבות ביה"ס, יחסי הכוחות הפועלים בו ומודע לנקודות החוזק והחולשה בארגון ואצל האנשים. בקורס נערוך היכרות עם מערכות בכלל והמערכת הבית ספרית בפרט, תפקידים וסמכויות בבית הספר ויחסי היועץ עם בעלי התפקידים בביה"ס.

הדרכה קבוצתית על העבודה המעשית מלווה באופן צמוד כל סטודנט בהתנסותו כיועץ - מתלמד במערכת החינוך. במהלך הלימודים מתאפשרת היכרות עם העבודה הטיפולית והמערכתית של היועץ בבית הספר. ההדרכה עוסקת בדילמות המתעוררות בעבודה המעשית, בניתוח העבודה הייעוצית של כל פרט, בהיכרות עם תכניות התערבות ייעוציות בבתי הספר ובבדיקת גבולות התפקיד. קבוצת ההדרכה מאפשרת התפתחות וצמיחה מקצועית, פיתוח מיומנויות ייעוציות, טיפוליות והדרכתיות, תוך התבוננות בתהליכים תוך- אישיים ובין-אישיים.

הקורס יעסוק בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות בתחום הייעוץ החינוכי, תוך העמקת ידע בשלבי המחקר ושיפור יכולת הקריאה והכתיבה של מחקר אמפירי. מטרת הקורס לתרום להבנת העקרונות המתודולוגיים בשתי הפרדיגמות העיקריות – הפוזיטיביסטית (כמותית) והפוסט-פוזיטיביסטית (איכותית), לשם רכישת מיומנויות והתנסות עצמאית בארגון ואינטגרציה של ידע, הגדרת מושגים ובעיות מחקריות, בניית כלי מחקר, בחירת מערך מחקר המתאים לבעיה המחקרית, ואיסוף, ניתוח והצגת הנתונים.

מטרתו העיקרית של הסמינריון היא לאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים להשתמש במאגר הידע שרכשו בקורסים השונים ולהעשיר בסיס ידע זה בהתנסות פעילה במחקר ובכתיבת עבודה (עבודה סמינריונית), לקראת השימוש בו הלכה למעשה בשדה ובכתיבת מחקר. נושאי עבודות סמינריוניות  מגוונים וסובבים עולמות תוכן שונים במתודולוגיות מגוונות. ילדים בסיכון, פגיעה והתעללות בבני נוער,  ייעוץ קצר מועד לפי שיטה קוגניטיבית התנהגותית. שיטות ההוראה מגוונות ובהן הרצאות פרונטליות בנושאים השונים, דיונים, סדנאות מעשיות, הצגות כיתה (רפרטים) ובנוסף, מפגשים אינדיווידואליים להדרכה אישית.

הסמינריון יעסוק בתחום כישורי חיים ויפגיש את הסטודנטים עם היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים של אחד התחומים הבולטים בתפקידו של הייעוץ החינוכי כיום.
הנושאים המרכזיים בהם יתמקד הקורס:
  • למידה רגשית-חברתית (SEL) ואפיקים להטמעתה בעבודה חינוכית מערכתית 
  • "דמות הבוגר/ת" – פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב ילדים ובני נוער
  • התפיסות התיאורטיות העומדות בבסיס תכנית "כישורי חיים"
  • מתודת העבודה וכלים לקידום כישורי חיים
  • תחומי הליבה המרכזיים בתכנית כישורי חיים
  • היבטים במחקר בתחום כישורי חיים

קורסי בחירה

תיאוריות הייעוץ החינוכי והפסיכותרפיה התפתחו במערב והן מתאימות, לרוב, לעבודה עם אנשים מרקע תרבותי אינדיבידואליסטי. מטרת הייעוץ והפסיכותרפיה, על פי תיאוריות אלה, היא לעזור לאדם לבטא את רגשותיו ואת עצמו ולהגיע למימוש עצמי ולרווחה נפשית לפי התפיסה המערבית. נעסוק בהבנת עקרונות הליבה של הייעוץ והקוד האתי הייעוצי השואפים לפתח הסתכלות רב תרבותית ולדון בדילמות אתיות בין ערכי המקצוע לבין ערכי היועצת או ערכי החברה.

מטרת הקורס לעסוק בעולמות הידע הקשורים בהתמודדות היועץ במצבי משבר ומצבי חירום בבית הספר, תוך הדגשת אפשרויות התמיכה והטיפול שיש בידי היועץ בתהליך ההתמודדות. בקורס יבחן תפקידו המרכזי של היועץ כגורם תמיכה לתלמידים והוריהם ולצוות החינוכי.

הצוותים החינוכיים בבתי הספר מתמודדים עם משימות מגוונות החל מהפעלת תהליכי חינוך עד לדאגה לתלמיד כפרט. בנוסף, העבודה בתוך צוות דורשת אמון, שיתופיות ושותפות בין חברי הצוות. כך למשל, חלוקת המשאבים והאחריות בין חברי הצוות, ניסוח מטרות ויעדים משותפים, וסגנונות שיח ודרכי תקשורת.

ד"ר אימאן אבו-חנא נחאס

המודעות לצורך בטיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות בקרב תלמידים עולה בשנים האחרונות ומושם עליו דגש רב במערכת החינוכית . למידה זו מתייחסת לתהליך שדרכו אנשים לומדים ומיישמים מערכת של מיומנויות חברתיות-רגשיות וקוגניטיביות, עמדות, התנהגויות וערכים המסייעים לכוון את מחשבותיהם, רגשותיהם ופעולותיהם בדרכים אשר מאפשרות להם להצליח בלימודים, בעבודה ובחיים. מיומנויות למידה חברתית רגשית כוללות, עמדות וכישורים תוך-אישיים, בינאישיים וקבלת החלטות אחראית ואתית במצבים אישיים וחברתיים. טיפוח והטמעה יעילים של למידה חברתית-רגשית מחייבים יצירת אווירה ואקלים בית ספרי המטפחים, מקדמים ומחזקים למידה זו הן בקרב התלמידים והן בקרב מורים, יועצים ושאר השותפים בעשייה החינוכית בתוך בית הספר. הקורס יאפשר לסטודנטים למידה מבוססת התנסות קבוצתית המרשה רכישת מיומנויות של ביטוי רגשות, וויסות רגשות והתנהגויות, שליטה עצמית, אמפטיה, קבלת האחר ופיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית וקבוצתית.

פרופ' יהודה בר שלום

הקורס מיועד להקנות רקע תיאורטי וכלים בסיסיים לייעוץ קוגניטיבי-התנהגותי. עקרונות המודל הקוגניטיבי-התנהגותי ויישומו בייעוץ לילדים, מתבגרים ומבוגרים בבית הספר. הקורס מסייע בהעמקה ובהבנת מחשבות, רגשות וצרכים של הפרט ושל האחרים. נעסוק בעקרונות המנחים של התערבות מבוססת כלי CBT בעבודה עם ילדים, מתבגרים, הורים, חברות וחברי צוות וגורמים במסגרת הבית ספרית. הקורס דן באופן תאורטי ויישומי במושגים הבסיסיים של הגישה הקוגניטיבית התנהגותית כגון: הבנייה קוגניטיבית, שינוי התנהגות קוגניטיבי, עיצוב מחדש, חיזוקים, חיזוק עצמי, ודרכי חוסן מול לחץ נפשי.


שנה ב'
קורסי חובה

הקורס יעסוק בהקניית ידע תיאורטי והתנסות בנושאים מרכזיים הקשורים לתקשורת בין-אישית ולהנחיית קבוצות. באופיו הסדנאי הוא ידגיש הקניית מיומנויות תקשורת בין אישית ותוך אישית, וחידוד היכולת להתבוננות עצמית בעזרת תהליכים של רפלקציה אישית. בנוסף, יקנה כלים לניתוח תהליכים בקבוצה  ומיומנויות הנחיה תוך התנסות בתפקיד המנחה בקבוצה.

יועצים חינוכיים, העוסקים בסיוע ומניעה של מצוקה פסיכולוגית בקרב התלמידים, זקוקים לראייה מורכבת ורגישה של משפחת התלמיד כחלק מהתהליך הטיפולי בתלמיד וכחלק מבניה וטיפוח מעורבות ושיתוף פעולה מיטבי בין ההורים לבין צוות בית הספר.
התערבות במשפחה דורשת מהיועץ החינוכי הבנה בשני ממדים: ברמה המערכתית והן הבנה ברמה התוך-אישית
הקורס יעסוק בהבנה בסיסית של המערכת המשפחתית והאינטראקציות שבה.

מטרת הקורס לעסוק במפגש ההיוועצות, המהווה כיום שיטת ההתערבות המערכתית השכיחה בקרב אנשי מקצועות הסיוע והטיפול בבית הספר.
הקורס יעסוק בעולמות הידע הקשורים בשיטת התערבות זו: המשגה תיאורטית, גישות מרכזיות להיוועצות, מאפייני תהליך היוועצות מגדל ומעצים, סוגיות אתיות בהיוועצות, ובתוך כך, יבחנו תפקידו ותרומתו של היועץ החינוכי בתהליכים אלו.

הדרכה קבוצתית על העבודה המעשית מלווה באופן צמוד כל סטודנט בהתנסותו כיועץ - מתלמד במערכת החינוך. במהלך הלימודים מתאפשרת היכרות עם העבודה הטיפולית והמערכתית של היועץ בבית הספר. ההדרכה עוסקת בדילמות המתעוררות בעבודה המעשית, בניתוח העבודה הייעוצית של כל פרט, בהיכרות עם תכניות התערבות ייעוציות בבתי הספר ובבדיקת גבולות התפקיד.

מטרת הקורס היא ללוות את תהליך כתיבתה האקדמית של עבודת הגמר במחולק לשני שלבים מרכזיים: שלב הגשת ההצעה- שלב הסמינריון, ושלב הגשת העבודה בשלמותה - שלב עבודת הגמר. הקורס ישלב שעורי תוכן ועיון במחקר עדכני בתחום הנבחר ויעסוק בבחירת הנושא ובגיבוש שאלת המחקר לעבודת הגמר. הקורס ילווה את תהליך חיפוש הספרות המתאימה, בחירת שיטת איסוף הנתונים , עיבוד הממצאים והדיון הנלווה וכתיבת המסקנות. הסטודנטים ילוו כקבוצה וכן באופן אישי על פי הצורך. הגישות המחקריות המאפיינות את הקורס הן הגישה הכמותית והגישה האיכותנית.

  • מתבגרים במצבי סיכון ודחק
  • הורות - המשולש הייעוצי
  • מתבגרים ויועצים חינוכיים במרחב המקוון

דר' ספא' גנאדרי נסר

ליועצ.ת תפקיד חיוני בעבודה עם תלמידים ומשפחות בסיכון במערכת החינוכית, תפקיד המזמן לא מעט הזדמנויות לטיפול, התפתחות והעצמה לצד התמודדות עם מכשולים ואתגרים רבים.
מטרת הקורס הינה להקנות ידע תיאורטי, מחקרי ומעשי בנושא תוך היכרות עם השלבים השונים הנחוצים לטיפול במצבי הסיכון בקרב התלמידים. נדון יחד בגורמים ובמאפיינים של מצבי סיכון, דרכי זיהוי ואיתור, מענה מותאם וטיפול רציף, הדרכים לטיפוח וחיזוק העמידות והחוסן וגם בהשלכות הרגשיות בקרב אנשי מקצוע. במקביל, הקורס ילווה את תהליך עריכת המחקר בשיטה האיכותנית, וכתיבת העבודה הסמינריונית על חלקיה השונים.  

דר' דפנה צין 

המפגש עם תופעת ההתעללות בילדים ונוער הוא מפגש מטלטל ומורכב עבור כל אדם, כל שכן, כאשר מדובר ביועצים חינוכיים אשר מצופים תוך כדי הטלטלה לתת מענה מקצועי ורגיש במעגלי פגיעה נרחבים.
במהלך הקורס תיערך הכרות מעמיקה עם תופעת ההתעללות בילדים על כל גווניה (פיזית, מינית, נפשית והזנחה), תורחב יכולת האיתור והזיהוי של ילדים במעגל הפגיעה ויינתנו כלים יישומיים ותיאורטיים שיעצימו את יכולת הסטודנטים להתמודדות מקצועית הכוללת ניהול מצבים מורכבים של פגיעה בילדים תוך כדי התבוננות רפלקטיבית והישענות על החוק והנוהל. עבודות המחקר של הסטודנטים (מחקר כמותני) ישימו את הזרקור על התמודדות המערכת החינוכית עם סוגיות של פגיעה והתעללות בילדים והפקת מסקנות יישומיות לשדה הייעוץ החינוכי.

תיאוריות הייעוץ החינוכי והפסיכותרפיה התפתחו במערב והן מתאימות, לרוב, לעבודה עם אנשים מרקע תרבותי אינדיבידואליסטי. מטרת הייעוץ והפסיכותרפיה, על פי תיאוריות אלה, היא לעזור לאדם לבטא את רגשותיו ואת עצמו ולהגיע למימוש עצמי ולרווחה נפשית לפי התפיסה המערבית. התיאוריות האלה מתקשות להבין ולהסביר את התנהגותם של האנשים בחברות מסורתיות בעלות רקע תרבותי קולקטיביסטי וסמכותי שבהם לנורמות ולערכים, יותר מאשר העצמי, תפקיד מרכזי בהבנת התנהגות האדם. עקרונות הליבה של הייעוץ והקוד האתי הייעוצי שואפים לפתח הסתכלות רב תרבותית ולדון בדילמות אתיות בין ערכי המקצוע לבין ערכי היועצת או ערכי החברה.

מטרת הקורס לעסוק בעולמות הידע הקשורים בהתמודדות היועץ במצבי משבר ומצבי חירום בבית הספר, תוך הדגשת אפשרויות התמיכה והטיפול שיש בידי היועץ בתהליך ההתמודדות. בקורס יבחן תפקידו המרכזי של היועץ כגורם תמיכה לתלמידים והוריהם ולצוות החינוכי. הסטודנטים יכירו את הגישות המרכזיות להסברת השפעות מצבי משבר והתמודדות עימם, יכירו כלים להיערכות מערכתית ולהתערבויות פסיכו-חינוכיות לקידום ההתמודדות והתאמתם למצבי המשבר השונים, ויפתחו את ההתבוננות הפנימית להשפעות האישיות-מקצועיות בעקבות החשיפה למצבי משבר. לפיכך, הנושאים שילמדו בקורס כוללים משברים בחיי הילד והמתבגר, ביטויי מצוקה והתמודדות בקרב ילדים ומתבגרים, איתור תגובות מצוקה ודרכי העזרה האפשריים, היערכות והתמודדות מערכתית במצבי משבר, ייעוץ להורים בזמן משבר, וטראומטיזציה משנית.

הצוותים החינוכיים בבתי הספר מתמודדים עם משימות מגוונות החל מהפעלת תהליכי חינוך עד לדאגה לתלמיד כפרט. בנוסף, העבודה בתוך צוות דורשת אמון, שיתופיות ושותפות בין חברי הצוות. כך למשל, חלוקת המשאבים והאחריות בין חברי הצוות, ניסוח מטרות ויעדים משותפים, וסגנונות שיח ודרכי תקשורת. לפיכך, ההיבטים השונים בעבודת המורה ומורכבות המשימות אתן הוא מתמודד מדגישה את הצורך ביצירת מנגנון תמיכתי במסגרת קבוצת השייכות, דהיינו, הצוות החינוכי. תפקידו של היועץ החינוכי לבנות, להנחות וללוות את הצוותים החינוכיים ולסייע להם לעמוד במשימות החינוכיות ובפיתוח התקשורת הבין אישית בקרב באי בית הספר.

Footer Mobile