Contact Form

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"א (2020-2021)
שנה א'

ד"ר מיכל קדרון, ד"ר ספא גנאדרה
2 ש"ש

הקורס הינו היכרות ראשונית עם הריאיון המקצועי המסייע. הסטודנט ילמד גישה מקצועית בסיסית תוך מודעות לדרך התנהלות הריאיון והשלכותיו על הנועץ. התלמידים ילמדו ויתרגלו את מיומנויות הריאיון הבסיסיים כגון: הקשבה, שפת גוף, שאלות, שיקוף, ניסוח מחדש, סיכום, קונפרונטאציה, מסגור מחדש, פירוש ועוד.
נעסוק בסוגי ראיונות ובמטרות השונות של המפגש יועץ - נועץ. נתייחס לתהליכים בין אישיים ותוך אישיים המתרחשים במפגש זה. נלמד מיומנויות ריאיון תוך סימולציות בהן כל אחד ישמש כמראיין, מרואיין וצופה לסירוגין. נעסוק בשאלות של כבוד, אמפטיה, העברה והעברה נגדית, השלכות ועוד. נלמד ונתרגל מגוון של תגובות ומשמעותן.

ד"ר ענבר לבקוביץ
2 ש"ש

הסמינריון ינחה חקירה אודות מתבגרים במצבי סיכון ודחק וכן על האינטראקציות שלהם עם קבוצת השווים, בני משפחתם והצוות החינוכי. בקורס יתקיימו דיונים על אירועי מקרה הנסמכים על חומר קריאה רלוונטי עדכני. בהמשך, יבחר כל סטודנט סוגיה מתוך הסוגיות בהן נעסוק במהלך הקורס ויחקור אותה בהתאם לשאלת מחקר שתנוסח.
הקורס שואף לפתח ולהעשיר את הידע המתודולוגי ולהעשיר את מיומנויות המחקר באמצעות פיתוח וגיבוש נושא מחקר, מטרות מחקר, תרומת המחקר הצפויה, סקירת ספרות רלוונטית, ניסוח שאלות והשערות מחקר וכתיבת הצעת מחקר בנושא. שימוש במגוון מתודולוגיות לבחינת הנושא- איכותני, כמותני, כולל איסוף נתונים, ניתוח ממצאים וכתיבת דיון. הבנת השלכות הממצאים למחקרים עתידיים לפיתוח תאורטי ולעבודתו של היועץ החינוכי. במהלך הקורס יושם דגש על כתיבה מדעית.


שנה ב'

ד"ר מיכל דולב כהן
2 ש"ש

רשת האינטרנט בעלת מאפיינים ייחודיים אשר משפיעים על הפרט בהתנהגותו. התנהגות פנים-אל-פנים אינה דומה להתנהגות הנעשית בעולם המקוון ומתוקף כך ישנה חשיבות-על להכיר את העולם המקוון והשפעתו על הפרט כדי להבין את התנהגותם של המתבגרים ברשת, לחיוב ולשלילה. חוסר הבנה בתחום מוביל לפער גדול בין עולם המבוגרים והצעירים ומפחית את יכולת ההשפעה בהקשר.
מתוקף תפקידם של אנשי החינוך והייעוץ להכיר את הסביבה, להראות בה נוכחות והכרה ומתוך כך להקנות למתבגרים כלים, תמרורי הכוונה ותמיכה.
רשת האינטרנט מציעה מגוון רחב של כלים שימושיים בידי היועץ להרחבת ידיעותיו, אם ממקורות מקצועיים ואם מקורות ראשונים ואותנטיים של אנשים המשתפים אודות עולמם בסביבה המקוונת (כמו פורומים, בלוגים, רשתות חברתיות). הכרות עם תרבות הנוער באינטרנט מאפשרת למידה אודות אורח חיי הילדים ונוער, הקשיים ודרכי ההתמודדות עם אתגרי הגיל (כמו קשיים חברתיים, דימוי גוף והפרעות אכילה, זהות מינית). כמו כן, רשת האינטרנט, ככלי תקשורתי, מזמנת ליועץ אפשרות להציע את שירותיו באופן מקוון במגוון עזרים.

ד"ר צמרת ריקון
2 ש"ש
 
רבות אנחנו נערכים לקראת אחד מתפקידי חיינו - ההורות. אנחנו שואפים להורות מיטבית, משמעותית, מותאמת, אינטימית, מעצימה, מווסתת וכיוב', בה אנחנו מגדלים את ילדינו בדרך הטובה ביותר ולמעשה גדלים ומתפתחים כהורים בעצמינו.
מהי הורות על הקשריה התרבותיים השונים? אלו תפקידים היא מקפלת בתוכה? מהו סגנון הורי, אילו השפעות והשלכות ארוכות טווח יש לו? מהי הזנחה הורית ומהן השלכותיה האקדמיות חברתיות הסתגלותיות ועוד. בסמינר הנוכחי נתמקד בסוגיות אלה ונוספות, הנוגעות בתפקיד ההורי בשנים הראשונות לחייו של הילד, כפי שהן מובאות בראי המחקר העדכני.

ד"ר ספא גנאדרה, ד"ר לאה יעקבי
2 ש"ש

הקנית ידע תיאורטי והתנסות בנושאים מרכזיים הקשורים לתקשורת בין-אישית ולהנחיית קבוצות. זיהוי, איתור וטיפול בחוסמי תקשורת ובדפוסי תקשורת לקויים. פיתוח דפוסים ומיומנויות של תקשורת בונה ויעילה עם תלמידים, הורים, עמיתים לעבודה חינוכית וצוותים רב-מקצועיים.
הקניית מיומנויות יסוד בהנחיית קבוצות. הקניית כלים להתערבויות מסייעות לפרט בקבוצה ולקבוצה כמכלול. התנסות בהנחיית עמיתים, ובהנחיה ב- CO (זוג). המנחים/ות יתנסו בהנחיית תוכן/תהליך תוך התייחסות למגוון נושאים קבוצתיים ואישיים, מלווים בניתוח ולמידה הנתמכות בכר תיאורטי רחב ומגוון. הבנת תהליכים ושלבי התפתחות בקבוצה, תפקידי המנחה ותפקידים בקבוצה. הקניית מושגי יסוד כמו: Setting, Holding, Containing , Matrix, Mirroring .כוחות מרפאים, חשיפה, הדהוד, שיקוף, עימות, העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית, התנגדות .

ד"ר כמיליה איברהים
1 ש"ש

היועץ החינוכי הפועל מתוך הראייה המערכתית נדרש לידע בדינאמיקה ותהליכים ארגוניים. מיקומו הייחודי מאפשר לו, מחד, ראייה כוללת, מקיפה ומרוחקת, ומאידך - בהיותו חלק מצוות ביה"ס הוא מכיר את תרבות ביה"ס, יחסי הכוחות הפועלים בו ומודע לנקודות החוזק והחולשה בארגון ואצל האנשים. בקורס נערוך היכרות עם מערכות בכלל והמערכת הבית ספרית בפרט, תפקידים וסמכויות בבית הספר ויחסי היועץ עם בעלי התפקידים בביה"ס בכלל, ומנהל ביה"ס בפרט, נלמד על תפקיד היועץ, על סטנדרטים לעבודה הייעוצית, נעסוק במכשולים והזדמנויות בתפקיד היועץ החינוכי, ובאחריות החברתית של היועץ החינוכי.

ד"ר מירב מנור גורן

1 ש"ש

מטרת הקורס לעסוק בעולמות הידע הקשורים בהתמודדות היועץ במצבי משבר ומצבי חירום בבית הספר, תוך הדגשת אפשרויות התמיכה והטיפול שיש בידי היועץ בתהליך ההתמודדות. בקורס יבחן תפקידו המרכזי של היועץ כגורם תמיכה לתלמידים והוריהם ולצוות החינוכי. הסטודנטים יכירו את הגישות המרכזיות להסברת השפעות מצבי משבר והתמודדות עימם, יכירו כלים להיערכות מערכתית ולהתערבויות פסיכו-חינוכיות לקידום ההתמודדות והתאמתם למצבי המשבר השונים, ויפתחו את ההתבוננות הפנימית להשפעות האישיות-מקצועיות בעקבות החשיפה למצבי משבר. לפיכך, הנושאים שילמדו בקורס כוללים משברים בחיי הילד והמתבגר, ביטויי מצוקה והתמודדות בקרב ילדים ומתבגרים, איתור תגובות מצוקה ודרכי העזרה האפשריים, היערכות והתמודדות מערכתית במצבי משבר, יעוץ להורים בזמן משבר, וטראומטיזציה משנית.

ד"ר דפנה צין
2 ש"ש

הקנית מושגים אופרטיביים בתחום הפגיעה בילדים. הכרת תחום ההתעללות לסוגיה, הבנת האטיולוגיה, הכרת הסימפטומים, הכרת דרכים לזיהוי ואיתור ילדים פגועים וילדים פוגעים. הקנית כישורי עבודה עם אוכלוסיית ילדים בעלת צרכים מיוחדים, עם ילדים בגיל הרך ועם אוכלוסייה בסיכון ואוכלוסייה במצבי מעבר ושינוי. הכרת חוקים רלבנטיים, דרכי מניעה ודרכי התערבות.

ד"ר יסמין יחיא
1 ש"ש

ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר בחייהם של ילדים ובני נוער. לטיב ולאיכות התקשורת בין ההורה לילדו השלכות להתפתחות הרגשית, ליכולת ליצירת קשרים בינאישיים ליכולת ללמוד להתפתח ולפתח זהות, ולקידום תהליכים חינוכיים וחברתיים מגדלים. ליד ההורים אנשי החינוך  נחשבים לדמויות משמעותיות ביותר בתהליך החינוכי. ליחסים בין הורים לצוותי חינוך השפעה על רווחתם והישגיהם של ילדים ובני נוער ועל יכולתם להתמודד עם משימות התפתחותיות ועם מצבי חיים בעידן הפוסטמודרני. אנשי חינוך זקוקים לראייה מורכבת ורגישה של המשפחה כחלק מהתהליך הטיפולי וכחלק מבניה וטיפוח מעורבות ושיתוף פעולה מיטבי בין ההורים לבין הצוות במסגרות החינוכיות. התערבות במשפחה דורשת מאנשי החינוך הבנה בשני ממדים: ברמה המערכתית הנוגעת לכוחות הסביבתיים המסייעים או מגבילים הורים והן הבנה ברמה התוך-אישית הנוגעת לתהליכים הפנימיים של התפתחות ושינוי הורים. הקורס יעסוק בהבנה בסיסית של המערכת המשפחתית והאינטראקציות שבה. בקורס יילמדו מושגי יסוד כמו גם תפקידים ותהליכים במשפחה ובכללם – מעגל חיי המשפחה, זוגיות, הורות ויחסי ילדים-הורים, גבולות, "משולשים" במשפחה, תקשורת, דיפרנציאציה של ה"עצמי" העברה בין-דורית,  והערכת תפקוד המשפחה.

ד"ר מרב מנור גורן 
1 ש"ש

היוועצות הינה שיטת התערבות עקיפה, שבה חוברים יחד בעלי תפקידים שונים, במטרה להתמודד עם סוגיה הקשורה לגורם שאיננו שותף ישיר במפגש הייעוצי. מטרת הקורס לעסוק במפגש ההיוועצות, המהווה כיום שיטת ההתערבות המערכתית השכיחה בקרב אנשי מקצועות הסיוע והטיפול בבית הספר. הקורס יוסיף ידע ויפתח את התפיסה ואת המיומנויות הנדרשות להפעלת התערבות מסוג זה. הוא יעסוק בעולמות הידע הקשורים בשיטת התערבות זו: בירור תיאורטי ומחקרי, גישות מרכזיות להיוועצות, מאפייני תהליך היוועצות מפתח ומעצים, סוגיות אתיות, ובתוך כך, יבחנו תפקידו ותרומתו של היועץ החינוכי בתהליכים אלו. במוקד הקורס יעמוד בירור של סוגיות עיוניות ומעשיות לגבי הבניית מפגש היוועצות מיטבי.

ד"ר רות שנרך
2 ש"ש

הקשרים הראשוניים שאנו יוצרים עם האנשים המטפלים בנו מן הינקות, וההתנסויות שלנו עימם מעצבים את התפיסה העצמית שלנו ואת התפיסה של מערכות יחסים עם אחרים, ומשפיעים על עיצוב האישיות המתפתחת עד לבגרות.
בסמינר נשתמש בתורת ההיקשרות (attachment) , כדי לתאר ולבחון התפתחות נורמטיבית של קשרים בין ילדים למבוגרים (הורים, מורים ומחנכים אחרים), שתהווה בסיס להבנת קשיים התפתחותיים אשר נגזרים מתהליכי היקשרות לא בטוחים, או מהפרעות בתהליך ההיקשרות הבסיסי. נשתמש במושג "בסיס בטוח" והשלכותיו כדי לבחון סוגיות התפתחותיות מרכזיות כגון: תהליכי חקרנות ולמידה, רכישת מיומנויות תקשורתיות, הבנה חברתית ויכולת ליצירת קשרים אנושיים קרובים. כמו כן נדון ביצירת ייצוגים פנימיים של העצמי ושל מערכות יחסים עם אחרים ובהשפעותיהם על הסתגלויות מאוחרות תוך התייחסות לתהליכי המשכיות ושינוי בהקשר של מודל הנתיבים ההתפתחותיים.

דר' שי שורר  
2 ש"ש

בקורס זה נלמד ונתרגל את העקרונות התיאורטיים והמעשיים הבסיסיים של הגישה ההתנהגותית והקוגניטיבית לטיפול ולייעוץ ממוקד וקצר-מועד. נכיר מעט מן ההתפתחויות אשר חלו בתחום זה במהלך העשורים האחרונים (החל מן 'הגל הראשון'/טיפול התנהגותי, ועד 'הגל השלישי' – שילוב גישות טיפוליות שונות עם עבודה קוגניטיבית והתנהגותית), ונלמד על יישומים שונים של התערבויות קוגניטיביות והתנהגותיות (עבודה פרטנית/קבוצתית/ממוקדת גוף/נפש וכיוצ"ב).
צפו בהרצאה לדוגמה

ד"ר כמיליה איברהים
1 ש"ש

תיאוריות הייעוץ החינוכי והפסיכותרפיה התפתחו במערב והן מתאימות, לרוב, לעבודה עם אנשים מרקע תרבותי אנדוידואליסטי. מטרת היעוץ והפסיכותריה, על פי תיאוריות אלה, היא לעזור לקליינט לבטא את רגשותיו ואת עצמו ולהגיע למימוש עצמי ולרווחה נפשית לפי התפיסה המערבית. התיאוריות האלה מתקשות להבין ולהסביר את התנהגותם של האנשים בחברות מסורתיות בעלות רקע תרבותי קולקטיביסטי וסמכותי שבהם לנורמות ולערכים, יותר מאשר העצמי, תפקיד מרכזי בהבנת התנהגות האדם. ייעוץ ממוקד בעצמי, בביטוי רגשות, ובהחזרת "הסדר" האנטראפסיכי הפנימי עלולה ליצור קונפליקטים קשים בין הקליינט ומשפחתו אשר עלולים להכשיל את הטיפול.
עקרונות הליבה של הייעוץ והקוד האתי הייעוצי מושתתים גם הם, על ראיה מערבית שרואה צורך בפיתוח אוטונומיה של הנועץ, בעשיית צדק ואי גרימת נזק. גישה זו מעוררת, פעמים רבות, דילמות אתיות בין ערכי המקצוע לבין ערכי היועצת או ערכי החברה בה הוא עובד. קורס זה מתיימר לעשות חשיבה מחודשת על היישום העיוור של התיאוריות המערביות ועל השלכות יישום הקוד האתי בחברות קולקטיביסטיות.

ד"ר צמרת ריקון, ד"ר ענבר לבקוביץ, ד"ר מיכל דולב-כהן, דר' ספא' גנאדרה נסר
2 ש"ש

מטרת הקורס ללוות את תהליך כתיבתה של עבודת הגמר היישומית. הקורס יבהיר את מטרות עבודת הגמר והשלבים בכתיבתה. הקורס יעסוק בבחירת הנושא ובגיבוש שאלת החקר. ילווה את תהליך חיפוש הספרות המתאימה, בחירת שיטת איסוף הנתונים, עיבוד הממצאים והדיון הנלווה וכתיבת המסקנות בהתאם למתודולוגיה שנבחרה. הגישות המחקריות, שיידונו בקורס ותהוונה בסיס לפיתוח העבודות תיגזרנה מתוך מטרות העבודה. הסטודנטים ילוו כקבוצה וכן באופן אישי על פי הצורך. כל סטודנט יבחר קבוצה בהתאם למאפיינים, שיפורסמו על ידי כל אחד מהמנחים. מנחה הקורס יהיה גם מנחה העבודה.


הדרכה קבוצתית על העבודה המעשית מלווה באופן צמוד כל סטודנט בהתנסותו כיועץ - מתלמד במערכת החינוך. במהלך הלימודים מתאפשרת היכרות עם העבודה הטיפולית והמערכתית של היועץ בבית הספר. ההדרכה עוסקת בדילמות המתעוררות בעבודה המעשית, בניתוח העבודה הייעוצית של כל פרט, בהיכרות עם תכניות התערבות ייעוציות בבתי הספר ובבדיקת גבולות התפקיד. קבוצת ההדרכה מאפשרת התפתחות וצמיחה מקצועית, פיתוח מיומנויות ייעוציות, טיפוליות והדרכתיות, תוך התבוננו בתהליכים תוך- אישיים ובין-אישיים.

ד"ר לודמילה קריבוש, ד"ר ענבר לבקוביץ
2 ש"ש

לבחון באופן רפלקטיבי את התהליך שעברו רכזי הערכה בגיבוש הבנות מרכזיות לגבי הלמידה שלהם, לגבי המושגים והכלים שרכשו, לגבי היכולת לעשות בכלים אלו שימושים בסיטואציות חדשות ולזהות את הנושאים והכישורים שיש צורך לשפר בביה"ס, ולהציע דרכים להשגתם

כמו כן, הקורס יתמקד בהכרת מאפייני המחקר האיכותני ויישום המתודולוגיה המחקרית בזיקה לעבודת היועץ החינוכי במערכת החינוך. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למחקרים איכותיים; ילמדו את כלי המחקר ויישומם (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים); יכירו ויתנסו בשיטות לעיבוד הנתונים, דרכי תכנון מחקר איכותני; סוגיות אתיות ומגבלות הנובעות מהמחקר; ויתנסו בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תוכנית המחקר, יישום מצומצם, כתיבה מחקרית).

Footer Mobile