טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

המועמדים המתאימים מבין הנרשמים יוזמנו לריאיון קבוצתי, יתבקשו להביא שני מכתבי המלצה ולענות על שאלון אישי.
 
רשימת קורסי השלמה (סה"כ 5 ש"ש)
הלימודים יתקיימו בסמסטר קיץ לקראת שנה א'

מבוא לחינוך מיוחד
 א - סינכרוני
החל מה 12/8
מבוא לייעוץ חינוכי 8:00-13:00
10/9, 19/9, 24/9, 1/10
מבוא למחקר 14:00-19:00
6/8, 20/8, 27/8, 3/9
פסיכופתולוגיה
8:00-13:00
6/8, 20/8, 27/8, 3/9
תאוריות אישיות
8:00-13:00​
9/7, 16/7, 23/7, 30/7

 
היקף ומשך הלימודים
הלימודים פרושים על פני שנתיים וכוללים: לימודים עיוניים, סדנאות מעשיות, וסמינריונים.

עבודת הגמר היישומית תיעשה בשנה השנייה ללימודים.
במקרים מיוחדים ובאישור ראש התכנית תתאפשר פרישת לימודים לשלוש שנים. 

היקף הלימודים – 24 ש"ש
18 ש"ש - עיוניות וסדנאיות
4 ש"ש - הדרכה קבוצתית
12 ש"ש - עבודה מעשית מודרכת (יום עבודה בן 6 ש"ש בכל שנה) תיחשבנה כ-2 ש"ש ממניין השעות בתכנית.
 
היקף הלימודים במסלול המחקרי (עם תזה) הוא 22 ש"ש.
הלומדים במסלול המחקרי יידרשו ללמוד בסמינריון ייעודי ובקורס מחקר מתקדם.
הסטודנטים ישלימו את לימודיהם הפורמליים בשנתיים ובשנה השלישית יבצעו את עבודת התזה בלבד (בכפוף לתקנון שכר לימוד).
 
ימי הלימוד 
יום שני – 14:00-19:00 – מקוון (סינכרוני)
יום שלישי – 14:00-20:15 – בקמפוס
יום לעבודה מעשית (פרקטיקום) במשך שנתיים. *ייתכנו שינויים במתכונת הלימודים

פרקטיקום
הפרקטיקום מהווה חלק מובנה מתכנית הלימודים בייעוץ חינוכי. כל סטודנט יידרש לעבוד שש שעות שבועיות בכל אחת משתי שנות הלימוד בצמוד ליועץ חינוכי בתוך מסגרת חינוכית (יועץ/ת מאמן המוכר/ת ע"י שפ"י). עבודה זו כוללת איתור והתערבות חינוכית-טיפולית, עבודה עם תלמידים שהופנו ליועץ, עבודה עם צוות והורים, וכן השתתפות בישיבות צוות. הפרקטיקום מלווה בהדרכה אישית על-ידי היועץ המאמן. בנוסף לכך, על כל סטודנט חלה חובת השתתפות במסגרת הדרכה לפרקטיקום בקבוצות קטנות אחת לשבוע.
 (שלא ניתן לבצע את הפרקטיקום בבית הספר בו מלמדים)

מבנה הלימודים  
 מתודולוגיה ולימודי תשתית - חובה
 • שיטות מחקר בייעוץ החינוכי- מחקר איכותני וכמותני+ תרגול (חובה שנה א')
 • הריאיון היעוצי (חובה שנה א')
 • ייעוץ אינטגרטיבי קצר מועד (חובה שנה א')
 • היוועצות (חובה שנה ב')
 • המשפחה כמערכת: יסודות הדינמיקה המשפחתית ויישומם בעבודת היועץ בביה"ס (חובה שנה ב')
 • הנחיית קבוצות בעבודה הייעוצית (חובה שנה ב')
 • סמינריון צומח לעבודת גמר (חובה שנה ב')

סמינריונים (חובה לבחור בסמינריון בשנה א' ובשנה ב')
 • ילדים בסיכון- שנה א'
 • כישורי חיים- שנה א'
 • פגיעה והתעללות בילדים ובני נוער- בין איתור להתערבות- שנה א'
 • הורות - המשולש הייעוצי - שנה ב', סמינריון צומח
 • התמודדות עם מתבגרים במצבי סיכון ודחק- שנה ב', סמינריון צומח
 • מתבגרים ויועצים חינוכיים במרחב המקוון- שנה ב', סמינריון צומח

בחירה - קורס בכל שנת לימודים
 • אתיקה ורגישות תרבותית בעבודת היועץ
 • T.e.a.m CBT
 • מבוא להדרכת צוותים חינוכיים
 • תפקידו של היועץ החינוכי בהטמעת למידה חברתית רגשית (SEL)

הגשת עבודת גמר/תזה

למידע נוסף אודות מאפייני תכנית הלימודים בתואר שני בייעוץ חינוכי
​​
Footer Mobile