טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי קדם
קורס מקוון בכתיבה אקדמית.

המועמדים המתאימים מבין הנרשמים יוזמנו לריאיון קבוצתי, יתבקשו להביא שני מכתבי המלצה ולענות על שאלון אישי.
 
רשימת קורסי השלמה (סה"כ 5 ש"ש)
הלימודים יתקיימו בסמסטר קיץ לקראת שנה א'

שם הקורסמועדי הקורסשעות הקורססינכרוני/א-סינכרוני
מבוא לחנ"מהחל מה 12.8 ועד לתום סמסטר א' לסיום כל חובות הקורס א-סינכרוני
מבוא לייעוץ חינוכי6/9,13/9,20/9,18/1014-19משולב 
מבוא למחקר- יילמד בימי ב'5/9,12/9,19/9,3/1014-19משולב
פסיכופתולוגיה
8-13משולב
תאוריות אישיות
14-19משולב

 
היקף ומשך הלימודים
הלימודים פרושים על פני שנתיים וכוללים: לימודים עיוניים, סדנאות מעשיות, וסמינריונים.

עבודת הגמר היישומית תיעשה בשנה השנייה ללימודים.
במקרים מיוחדים ובאישור ראש התכנית תתאפשר פרישת לימודים לשלוש שנים. 

היקף הלימודים – 24 ש"ש
18 ש"ש - עיוניות וסדנאיות
4 ש"ש - הדרכה קבוצתית
12 ש"ש - עבודה מעשית מודרכת (יום עבודה בן 6 ש"ש בכל שנה) תיחשבנה כ-2 ש"ש ממניין השעות בתכנית.
 
היקף הלימודים במסלול המחקרי (עם תזה) הוא 22 ש"ש.
הלומדים במסלול המחקרי יידרשו ללמוד בסמינריון ייעודי ובקורס מחקר מתקדם.
הסטודנטים ישלימו את לימודיהם הפורמליים בשנתיים ובשנה השלישית יבצעו את עבודת התזה בלבד (בכפוף לתקנון שכר לימוד).
 
ימי הלימוד 
יום שני – 14:00-19:00 – מקוון (סינכרוני)
יום שלישי – 14:00-20:15 – בקמפוס
יום לעבודה מעשית (פרקטיקום) במשך שנתיים. *ייתכנו שינויים במתכונת הלימודים

פרקטיקום
הפרקטיקום מהווה חלק מובנה מתכנית הלימודים בייעוץ חינוכי. כל סטודנט יידרש לעבוד שש שעות שבועיות בכל אחת משתי שנות הלימוד בצמוד ליועץ חינוכי בתוך מסגרת חינוכית (יועץ/ת מאמן המוכר/ת ע"י שפ"י). עבודה זו כוללת איתור והתערבות חינוכית-טיפולית, עבודה עם תלמידים שהופנו ליועץ, עבודה עם צוות והורים, וכן השתתפות בישיבות צוות. הפרקטיקום מלווה בהדרכה אישית על-ידי היועץ המאמן. בנוסף לכך, על כל סטודנט חלה חובת השתתפות במסגרת הדרכה לפרקטיקום בקבוצות קטנות אחת לשבוע.
 (שלא ניתן לבצע את הפרקטיקום בבית הספר בו מלמדים)

מבנה הלימודים  

מתודולוגיה ולימודי תשתית - חובה

 • מחקר איכותני + תרגול (חובה בשנה א')
 • מחקר כמותי + תרגול (חובה בשנה א')
 • הראיון המסייע (חובה בשנה א')
 • שילוב היועץ במערכת החינוך (חובה בשנה א')
 
היוועצות (חובה בשנה ב')
 • המשפחה כמערכת: יסודות הדינמיקה המשפחתית ויישומם בעבודת היועץ בבית הספר (חובה בשנה ב')
 • תקשורת בין אישית והנחיית קבוצות (חובה בשנה ב')
 • סדנא לכתיבת עבודת גמר (חובה בשנה ב')
 • מחקר מתקדם (חובה בשנה ב' לכותבי תיזה)
 
הדרכה בעבודה מעשית ופרקטיקום (חובה בשנה א' + שנה ב')
 
סמינריונים (חובה לבחור בסמינריון בשנה א' ובשנה ב')
 • ייעוץ רגיש תרבות
 • מתבגרים ויועצים חינוכיים במרחב המקוון
 • הורות- המשולש הייעוצי –חובה לכותבי תזה
 • הסתגלות לביה"ס – גורמים מגינים וגורמי סיכון
 • היקשרות מינקות לבגרות
 • הסתגלות לביה"ס – גורמים מגינים וגורמי סיכון
 
בחירה  (עד שני קורסים לכל שנה 4 קורסים לכלל הסטודנטים, 2 קורסים לכותבי תזה)
 • עבודה עם זיכרונות ומטאפורות
 • סדנא לרגישות תרבותית
 • מניעת פגיעה והתעללות בילדים
 • ילדות, סיכון וחוסן
 • קלאס
 • אני האחר בהיבט מגדרי
 • בנייה והערכה של תכניות התערבות
 • התמודדות במצבי חירום וטראומה
 • הורות לגיל הרך (מקוון)
 • מגדר ועולם הנפש (מקוון) 
 
הגשת עבודת גמר/תזה
 
למידע נוסף אודות מאפייני תכנית הלימודים בתואר שני בייעוץ חינוכי
 
​​
Footer Mobile