טופס נייח

הוראת שפות זרות

​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. התמחות בשפה אנגלית/ערבית/עברית​​
תואר שני בחינוך - תואר בחינוך
​​​​​​
שפה היא חשיבה, היא תקשורת, היא הבנה ובניין של עולם שלם!
חדש בתכנית:

​​​​
מטרת התכנית היא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בנושאים הקשורים ללמידה ולהוראת שפות בבית הספר.

התכנית מיועדת למורים לערבית, עברית ואנגלית בכל החטיבות. מורי אולפנים ומורים לעברית במערכת החינוך הערבית. מורים לעברית בבתי ספר רב לשוניים ומורי עברית לעולים. מנחים, מפקחים ומחברי תוכניות לימודים וחומרי לימוד.
התכנית לתואר שני בהוראת שפות זרות כוללת שלוש התמחויות:
במציאות התרבותית, הלשונית והפוליטית במדינת-ישראל ובעולם כולו, חשוב ביותר שבוגרי מערכת החינוך ידעו לתקשר באנגלית ברמה גבוהה. אנגלית היא השפה הבינלאומית העיקרית, המשמשת בסיס לתקשורת בתחומים רבים: תיירות, לימודים גבוהים, מדע, טכנולוגיה, עסקים, פוליטיקה, בידור ועוד.

האדם המשכיל המודרני חייב לדעת אנגלית בנוסף על שפת אמו כדי לתפקד בכל זירה מעבר לסביבתו המיידית. בגלל חשיבותו הבינלאומית, תחום הוראת האנגלית בעולם הוא דינאמי ביותר.
בכל שנה יוצאים לאור אלפי פרסומים על שינויים בשפה האנגלית עצמה ועל תפקידיה, על מתודיקות הוראה, על סוגיות בתרבות ובתקשורת, על תכניות לימוד וחומרי לימוד ועל טכנולוגיות שונות. הלמידה בהתמחות בהוראת אנגלית בתכנית לתואר השני בהוראת שפות במכללת אורנים תאפשר התעדכנות בהתפתחויות אלו בישראל ובעולם ועיון בכיוונים עתידיים אפשריים. כמו כן, ננסה באמצעות דיונים ביקורתיים בשיעורים להביא את הסטודנטים להבחין בין עיקר וטפל, מצוי ורצוי, ולפתח תובנות אישיות מעמיקות בתחום.

קורסי החובה של התמחות זו כוללים ידע תיאורטי ומעשי בסיסי הקשור להוראת שפות בכלל ולהוראת האנגלית בישראל ובעולם. קורסי הבחירה כוללים שיעורים באספקטים שונים של בלשנות והוראת שפה וספרות אנגלית. כל הקורסים הייחודיים להתמחות בהוראת האנגלית מתנהלים באנגלית.

בבית הספר הערבי מתנהל השיח ברוב השיעורים בערבית המדוברת ובה מתנהלת גם החשיבה, בעוד השפה הכתובה היא שפת הספר והמטלה הכתובה. במילים אחרות, תוצרים קוגניטיביים דבורים ותוצרים קוגניטיביים כתובים מופקים באמצעות מערכות לשוניות שונות. יתרה מזאת, למרות שהשפה הערבית הכתובה מוקנית בבית הספר הערבי החל מכיתה א', הרי שאין לשפה הכתובה תמיכה לשונית, תרבותית וחברתית בחיי היומיום ובסביבתו המיידית של הלומד.

במציאות העכשווית של בית הספר הערבי והעברי, נשחק מעמדו של מקצוע הערבית כתוצאה, בין השאר, משינוי סולם העדיפויות בבחירת המקצועות לבגרות. זאת, למרות שבשיח הציבורי בישראל גוברת ההכרה בצורך ללמד וללמוד את השפה הערבית כערך אזרחי וכמשאב תקשורת בעל חשיבות אזרחית ולאומית. הוראת הערבית כשפה נוספת היא תחום בלשני-פדגוגי, הרלוונטי לשתי סיטואציות ההוראה של השפה הערבית במערכת החינוך בישראל.

ההתמחות לתואר שני בהוראת ערבית כשפה נוספת מציעה דרכים להתמודדות מקצועית עם המציאות הפדגוגית והציבורית עמן מתמודדת הוראת המקצוע בישראל. מטרת ההתמחות היא לשפר את היכולות המקצועיות של המורים להתמודד עם מורכבות ההוראה של השפה הערבית בבית-הספר בהתבסס על שני גופי ידע: גוף הידע התיאורטי של תחום הוראת שפות זרות, תוך יישומו המעשי לבעיות ולשאלות שמעוררת הוראת הערבית כשפה נוספת; וגוף הידע של הלשון והספרות הערבית לדורותיהן, כמדיום להקניית היכרות עם השפה הערבית ותרבותה, ולהקניית מיומנויות לשון בה. הידע שתקנה תכנית זו יאפשר לבוגרים למצב עצמם כמומחים בתחום, לתרום למערכת החינוך כמורים מומחים, מפקחים ומנחים, מדריכים ומחברי תכניות לימוד. תרומתם עשויה בעתיד לחזק את הישגי התלמידים במקצוע, ולהרים את קרנו של המקצוע בבית הספר.

הוראת עברית והוראת שפה שנייה מחייבות ידע פסיכולינגוויסטי מעמיק, שיאפשר להבין את הקשיים הכרוכים ברכישת שפה בכלל, ובלימוד האסטרטגיות המחייבות התמודדות עם קשיים אלו - בפרט. משום כך, המתמחים במסגרת הלימודים עוסקים בסוגיות לקסיקליות, מורפולוגיות ותחביריות הייחודיות לשפה העברית, ובדרכים השונות להוראתן.

בשנים האחרונות ניכרת הידרדרות כללית בשליטת הדוברים הילידיים בשפה העברית. זאת ועוד: מחקרים הראו שבמערכת החינוך העברית, ילדים עולים שבגרו בישראל, מצמצמים את הפערים בינם לבין ילידי הארץ רק לאחר חמש עד אחת עשרה שנים. במערכת החינוך הערבית נמצא שהתלמידים הלומדים עברית כשפה שנייה החל מכיתה ג' ועד לסיום לימודיהם בתיכון אינם מגיעים לשליטה רהוטה בשפה העברית, ובהמשך לימודיהם האקדמיים הם מתקשים להתבטא בכתיבה בעברית ובהבנת טקסטים מורכבים בעברית. לפיכך, הכשרה מתקדמת של תואר שני בהוראת עברית היא מענה חשוב וקריטי לקשיים הקיימים ברכישת השפה העברית ובשליטה בה.

במסגרת ההתמחות נלמדים כלים הרלוונטיים למורים המאפשרים להתמקצע בהוראת העברית. זוהי מטרת ההתמחות במסגרת לימודי התואר השני (M.Ed) במכללת אורנים.


סטודנטיות לתואר שני הוראת שפות זרות מספרות על הלימודים במכללת אורנים


Footer Mobile