Contact Form

אודות התכנית

​​
תואר: תואר שני (.M.Teach) מוסמך בהוראה לביה"ס העל יסודי​​​​
אני מאמין  

תכנית המוסמך בהוראה מציעה מכלול אינטגרטיבי של לימודי חינוך והכשרה להוראה בבתי ספר על-יסודיים. מטרתה היא לטפח עתודה של מחנכים ומורים משמעותיים ומקצועיים, בעלי השקפה חינוכית, אשר ישתלבו בשדה ויובילו בבוא העת יוזמות ומהלכים לשיפור החינוך ולקידומו. הלמידה בתכנית מתקיימת בקבוצות קטנות, ומאפשרת לסטודנטים להתפתח יחד כקהילה לומדת במשך שתי שנות הלימוד. היסוד הקהילתי בתכנית מבוסס על הקורסים המרכזיים המשמשים כעמוד השדרה של הלמידה בשנה א' ובשנה ב', כולל ההתנסות המעשית בבתי הספר והעבודות הסמינריוניות, וסביבם מתווספים קורסים נוספים המספקים לסטודנטים את עולם התוכן לו יזדקקו כמורים.

התכנית מושתתת על מיזוג בין שני בסיסים הכרחיים להוראה יעילה – הפרקטיקה והתיאוריה. היא מציעה תהליכי עיבוד דו-כיווניים של למידה, כאשר ההתבוננות בשדה זוכה להמשגה תיאורטית באמצעות תהליכי מחקר ורפלקציה, והעיון התיאורטי נבחן בהקשר למשמעויותיו לפרקטיקות החינוכיות.

סגל המרצים של התכנית שואף לסייע לסטודנטים להבנות מצע עשיר ומורכב של ידע ולרכוש מיומנויות שיזמנו בחינה של מגוון סוגיות חינוכיות מהיבטים שונים, לצד התנסות בעלת אופי רצוף ותהליכי. לשם כך אנו שואפים לבסס בתכנית תקשורת רב-כיוונית המבוססת על יחס אישי ודיאלוג, על בסיס תרבות ארגונית המושתתת על עבודת צוות ומאופיינת בחלוקת עבודה ושיתוף פעולה מתמיד ושוטף בין הצוותים ובתוכם.

ביסוד התכנית מונחת שאיפתנו לקדם בקרב הסטודנטים תפיסה הומניסטית מעוגנת במבט חברתי רחב החותר למימוש ערכים של שוויון וצדק חברתי, שתכליתה להניע את תלמידיהם להגשמה ולמימוש עצמי. לשם כך כוללים הקורסים שבתכנית תהליכים המקדמים חשיבה עצמאית, רפלקטיבית וביקורתית על העשייה האישית ועל המציאות החברתית. סוגיות אלו נדונות במסגרת קורסים דיסציפלינאריים כמו גם בקורסים בין-תחומיים המשלבים תכנים מתחום החינוך, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, הספרות, ההיסטוריה, מחשבת ישראל והאזרחות. הזדמנות נוספת לעסוק בסוגיות הללו מוצעת במסגרת כנס שנתי וסיורים לימודיים בבתי ספר.

לצד השאיפה לטפח את הסטודנטים כאנשי חינוך רגישים, מודעים וחושבים, אנו מבקשים להכשירם כמורים מקצועיים ומיומנים. מורים בקיאים שידעו לתכנן לימודים, לעניין, לאתגר, לעורר מוטיבציה, להעריך ביצועי למידה ולהקנות מיומנויות ונטיות ללמידה טובה. מורים שידעו להתאים תהליכי הוראה למגוון סגנונות למידה, ולתת מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים – לקויי למידה, נוער בסיכון ותלמידים מחוננים ומצטיינים.

טיפוח מיומנויות ההוראה בתכנית מתקיים במספר מישורים: בהתנסות המעשית ובקורס הקהילה המלווה אותה, בקורסי הדידקטיקה תלויי המקצוע, בקורסי הוראה והערכה ובמגוון קורסי העשרה הניתנים על ידי מומחים להוראה. בכל הקורסים וההקשרים הללו המרצים חותרים להדגים ממומחיותם ולהוות עבור הסטודנטים מודל להוראה איכותית.

לבסוף, אנו שואפים להכשיר מורים שפניהם אל העתיד, מורים אפקטיביים המציעים סביבות למידה המותאמות למציאות רווית התקשורת, הגלובלית והמשתנה של המאה ה- 21. לנגד עינינו אנו רואים בוגרים המבינים שחלק מתפקידם הוא לחקור וללמוד בהתמדה את הפוטנציאל והאפשרויות הטמונים בטכנולוגיה, ולצד זאת לשאול שאלות לגבי מגבלותיה הפדגוגיות והגבולות האתיים שיש להציב בתהליכי יישומה.


 ​ראשת התכנית: ד"ר אילה צור
רכזת ההתנסות בהוראה: ד"ר נעה ציון
Footer Mobile