עורך תוכן [5]

הרשות למחקר באורנים - stem

גישת STEM – למה, למי וכיצד?

תכנית המפגש


18:00 – 18:15
ברכות
פרופ' מילה שוורץ, ראשת הרשות למחקר
ד"ר מיכל נחשון, ראשת תחום STEM


18:15 – 19:15
הרצאה
ד"ר תמר פורמן
קבוצת Fab learn, אוניברסיטת קולומביה, ניו- יורק
בהרצאה בזום: גישת  STEM – למה, למי וכיצד?

19:15 – 20:00
דיון: צוותי המדעים וראשי תוכניות
ד"ר ראיד מועלם, ראש החוג למדעי הטבע והסביבה
ד"ר רותי סגל, ראשת התוכנית להוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי - M.Ed
ד"ר יהודה רוט, ראש התוכנית להוראת המדעים בחטיבה העליונה - M.Ed
ד"ר סלעית רון, ראשת תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי


​כדאי לדעת
מוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות לאומית (2020) פרסם דוח מחקר בנושא "בדיקת יישום מיומנויות של המאה ה-21 המקדמות מצוינות ב-STEM במערכות חינוך מתקדמות במדינות בעולם".
לבקשת יוזמת 5 פי 2, התמקדו במחקר זה במיומנויות המקדמות מצוינות בתחומי ה-STEM:
1 .עבודת צוות, שיתוף פעולה ושותפות, תקשורת בין אישית.
2 .למידה עצמית, למידה לאורך החיים.
3 .פתרון בעיות מורכבות, חשיבה ביקורתית.
4 .יזמות, חדשנות, יצירתיות.
5 .גמישות מחשבתית ורגשית, כושר הסתגלות מהיר, חוסן נפשי.
6 .מודעות בין תרבותית, כשירות גלובאלית, הכלת השונה.
7 .לקיחת אחריות וקבלת החלטות, מודעות אתית ומוסרית.

לחצו לדוח המחקר

Footer Mobile