פורומים וסדנאות

הצגת תכנת Qualtrics
הסדנה תתקיים ביום ג', 9.2.21, בין השעות 13:30 - 15:00
  • מידע נוסף אודות התכנה, ניתן למצוא באתר של אוניברסיטת בן גוריון
Footer Mobile