מבחן פסיכומטרי

​בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ותקפה ל-10שנים.

פטור מחובת הבחינה הפסיכומטרית
לבעלי בגרות מלאה בעלי ממוצע בגרות 93 ומעלה ובתנאי שהמכינה כוללת 4-5 יח"ל באנגלית (בציון עובר לפחות) ו-5 יח"ל במקצוע מוגבר (בציון עובר לפחות) .

לבוגרי מכינה קדם אקדמית בציון 93 ומעלה ובתנאי שההמכינה כוללת 4-5 יח"ל באנגלית ( בציון עובר לפחות) ו-5 יח"ל במקצוע מוגבר ( בציון עובר לפחות) .

שפת הבחינה במבחן הפסיכומטרי
קיימת אפשרות להיבחן באחת משש השפות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית, משולב / אנגלית.

תאריכי בחינת פסיכומטרי לקראת שנה"ל תשע"ט, 2019-2018
מועד ​תאריך אחרון להרשמה
28-29.03.18 ​12.02.2018
5.07.18 22.05.2018
03-04.09.18 15.07.2017

מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו ב:
  • ציון 80 לפחות בבגרות בעברית ברמה של 5 יח"ל .
  • ציון יע"ל 130 ומעלה.

מועמדים בעלי ציון יע"ל 95-129 - יחוייבו בקורס הכנה בעברית שיתקיים באורנים במהלך הקיץ .
במידה ויתקבלו ללימודים יחוייבו ללמוד קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית
ההרשמה לבחינה היא חלק נפרד מן ההרשמה ללימודים ומתבצעת  ישירות מול המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
את ערכת ההרשמה לבחינה ניתן לרכוש ברשת "סטימצקי", בחנויות ספרים אחרות או על ידי פנייה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד 51062, ירושלים 06219, 02-6759555.

בחינות פסיכומטרי בתנאים מותאמים
נבחנים בעלי מוגבליות רפואיות, פיזיות או לקויות למידה הזקוקים לתנאי בחינה מיוחדים, צריכים לצרף לטופס ההרשמה לבחינה מכתב המפרט את בעייתם ודוח רפואי עדכני. הבחינות בתנאים מותאמים נערכות במועד יולי בלבד. הודעה על המועד המדויק תישלח מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ישרות לנרשמים שאושר להם להיבחן בתנאים מותאמים. לפרטים: 02-6759590.
את מועדי מבחן פסיכומטרי לשנה"ל תשע"ט ניתן לראות:
באתר של המרכז לבחינות והערכה

מחשבון פסיכומטרי
Footer Mobile