SharePoint

סטודנט/ית יקר/ יקרה,
לנוחיותכם  מצורפים הטפסים הבאים :

הוראה לחיוב חשבון -(מכללה וחטיבת המדעים) - תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה, הסבות אקדמאיים   לאחר מילוי הטופס יש לצרפו כקובץ חתום וסרוק בפורטל הסטודנטים תחת הסדר תשלומים .
  ניתן להעביר את הטופס חתום גם באמצעות פקס מספר 0773180959.
הרשאה לחיוב חשבון של ארגון המורים  נא למסור את טופס המקור חתום למדור שכ"ל.הרשאה לחיוב חשבון של ההסתדרות המורים   נא למסור את טופס המקור חתום למדור שכ"ל.אישור עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

טופס לתשלום החזר יתרת שכר הלימוד

כתב התחייבות כספית רב שנתית - תשע"ח* בקשה לפיצול לימודים

 

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר