SharePoint
טיפול במשחק
 
 

ראש התכנית: פרופ' דניאלה קרמר, רכזת התכנית: ד"ר מיכל קדרון

כתובת מייל:  kidronmik@gmail.com

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 23400  

תכנית דו-שנתית  

970 שעות (קורסים אקדמיים, סדנאות וסטאז' מודרך)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


מטרות הלימודים

הכשרה של אנשי מקצוע לעבודה טיפולית עם ילדים, בני נוער
 והוריהם באמצעות משחק.

 

קהל היעד

בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, בפסיכולוגיה, בחינוך מיוחד, במדעי ההתנהגות , גננות/ים מורות/ים ובעלי מקצועות פארא-רפואיים.

 

תנאי קבלה

- בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות טיפוליים, יעוציים וחינוכיים, בציון ממוצע של 80 ומעלה.

- שתי שנות ניסיון לפחות בעבודה טיפולית, שיקומית או חינוכית

- מועמדים מתחומי לימוד רלוונטיים שלא למדו במסגרת התואר הראשון קורסים רלוונטיים

  בפסיכולוגיה, יצטרכו להשלים את הקורסים לפני תחילת לימודיהם בתכנית בציון של 80 בכל אחד  

  (ניתן להשלים קורסים אלה במרוכז במכללת אורנים בחופשת הקיץ בתשלום נפרד).

 

מועד הלימודים

יום ה', בשעות 17.15-08.15

 

520 שעות לימוד הפרושות על פני שנתיים, ועוד 450  שעות סטאז' תחת הדרכה פרטנית וקבוצתית. על הסטודנטים להשלים את שעות הסטאז' שימשכו גם בשנה השלישית במימון עצמי. המעוניינים יוכלו להשלים את הסטאז' בשנה השלישית במקביל ללימודי תואר שני במסלול מקוצר.

 

נושאי הלימוד

- הקניית ידע תיאורטי ומעשי ביסודות הפסיכותרפיה בילדים, היכרות עם גישות תיאורטיות לטיפול

  בילדים ומתבגרים.

- היכרות מעמיקה עם הטיפול במשחק

- הקניית כלים להתערבויות טיפוליות ולהדרכת הורים דרך משחק טיפולי

- התנסות בסטאז' מלווה הדרכה קלינית

 

שכר לימוד

טרם נקבע
שכר הלימוד אינו כולל דמי רשמה ואגרות


חובות

- חובת נוכחות וקריאת מאמרים

- השתתפות אקטיבית ועמידה בדרישות הקורסים, הסטאז' וההדרכות

- קבלת הערכה חיובית מן המרצים בקורס וממקום הסטאז'

- כתיבת עבודה מסכמת בכל קורס, ובסוף כל שנה הצגת מקרה מן הטיפול בסטאז'

 

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם היחידה ללימודי תעודה והתמחות ומרכז שי לפסיכותרפיה רב-ממדית, המעידה על השלמת לימודיהם בתכנית "טיפול באמצעות משחק"

 

הערות

- המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל דרישות התכנית לרבות קבלת חוות דעת מקצועית

  חיובית של סגל התכנית.

- הקורסים הנלמדים בתכנית יזכו את הבוגרים באקרדיטציה של 10-12 שעות בתכניות ללימודי תואר

  שני בייעוץ חינוכי ובחינוך והוראה לתלמידים בהדרה במכללה

- התכנית מתקיימת בחסות העמותה הישראלית לטיפול במשחק.

- התכנית בשלבי הגשה למועצה להשכלה גבוהה לקראת הכרתה כחלק מלימודי תואר שני בטיפול

  במשחק

- מציאת מקומות להתמחות במהלך הלימודים מתבססת על סיוע מרכזת הסטאז' בתכנית.

 

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן

 

*האקרדיטציה תתקיים בתכניות לתואר שני ביעוץ חינוכי, ילדים ונוער בהדרה והגיל הרך

 ומותנית בתהליך קבלה לתואר המבוקש. התכנית מועמדת להגשה למועצה להשכלה גבוהה.

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.


לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר