SharePoint
ראש התכנית: ד"ר חנה קורלנד     04-9838955

מבוא

במרכז התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך עומד הצורך לתת מענה להכשרתם של מנהלים ובעלי תפקידים במערכת החינוך כמנהיגים מובילים בעלי חשיבה והבנה מערכתית.

התואר השני המוצע מכשיר לתפקיד של מנהל בית ספר או מוסד חינוכי ולתפקידי ניהול וריכוז בתחומי הפדגוגיה וההערכה. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, רק בעלי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך יורשו להגיש מועמדותם למכרז לניהול בתי ספר.  

תפיסת הניהול המוצעת נשענת על דגם מנהיגות שאינה נכנעת לאילוצים הארגוניים ומובילה  לפריצת דרך בתפיסת גבולות הארגון ולהעמדת אופציות חשיבה ופעולה חדשות, וכך היא הופכת למהות חינוכית בפני עצמה.

כיוון הפעולה האפקטיבי המוצע בתכנית הוא בנייה ופיתוח של מנהיגות בית ספרית, שתוביל ראייה מערכתית רחבה הקושרת ומלכדת את כלל הפעילויות החינוכיות לכדי תהליך הוליסטי מתָכלל המנחה את עבודתם היומיומית של המורים. מנהיגות כזאת תדע ליצור שפה משותפת בין כל חברי הצוות החינוכי, תדע להלהיב אותם לקראת האתגרים החינוכיים העומדים בפניהם, תספק להם השראה וחזון, ותצליח להניע ולהוביל אותם למימוש יכולותיהם המקצועיות מתוך מחויבות ערכית-חינוכית ברורה.

מטרת-העל של התכנית היא גיבוש קבוצה מנהיגה של אנשי חינוך בעלי ראיית עולם רחבה ומודעות חברתית, הבוחרים להשפיע ולהוביל רעיונות ותהליכים חברתיים לקידום מערכות החינוך והחברה.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר