Contact Form

לשון עברית

תואר: B.A - בחוג ללשון עברית
תעודה: עודת הוראה בלשון לבית הספר היסודי או העל יסודי (על פי הכשרתו - א'-ו' או ז'-י') 
במסגרת תואר ראשון בחוג ללשון עברית מקנים ידע בסיסי בבלשנות, כלים להבנה ולניתוח של תופעות לשון והבנת החוקיות המכתיבה את דקדוק הלשון העברית, וכפועל יוצא מכך, הקניית כלים לקריאה ולכתיבה נכונה. 

במסגרת הלימודים יכירו הסטודנטים את התהליכים העיקריים בהתפתחות הלשון העברית, למן עברית העתיקה ועד העברית המודרנית וכן את המאפיינים הלשוניים של רובדי הלשון העברית, ובעיקר: לשון המקרא, לשון חז"ל והעברית המודרנית. כמו כן תוקנה לסטודנטים יכולת ניתוח סגנוני של טקסטים.