Contact Form

שדמות – מרכז למנהיגות בקהילה


אודות שדמות מרכז למנהיגות בקהילה
​​
חוסן חברתי וקהילתי הנם מרכיבים חיוניים באיכות החיים של הפרט וחשובים גם לחוסנה של המדינה.
החשיבות נובעת מתהליכים של שינוי פיזי וחברתי בישראל ובעולם, המביאים להחלשת הקהילה ומגבירים קונפליקטים בין ובתוך קבוצות באוכלוסייה.
בצד אלה קיים צורך עז של הפרט לחוש שייך, מעורב, משמעותי ומשפיע בחברה בה הוא חי... המשך קריאה​

 

 

yangyanghttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/yang.jpgבונים קהילותעם צעיריםFalse
rashutrashuthttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/rashut.jpgבונים קהילותעם רשויותFalse
orgorghttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/org.jpgבונים קהילותעם ארגוניםFalse
forumforumhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/forum.jpgבונים קהילותעם פורום עמיתיםFalse
new-lidnew-lidhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/new-lid.jpgבונים קהילותעם מנהיגים חדשיםFalse

Footer Mobile