Contact Form

שדמות – מרכז למנהיגות בקהילה


אודות שדמות מרכז למנהיגות בקהילה
​​שדמות הוקמה על-מנת להעלות ולחזק את רמת הקהילתיות בחברה הישראלית באמצעות יצירת מסגרות השתייכות קהילתיות בזירה המקומית.  
כדי שישראל תהפוך להיות בית עבור מי שרוצים לחיות בה, יש לחזק את תחושת השייכות של תושביה אל מקום מגוריהם. לחזק  את ממדי היחד. ליצור נקודות מפגש בין קבוצות שונות.  
תחושת שייכות מתחזקת בתוך מסגרות השתייכות קהילתיות, שבתוכן יכול כל פרט להרגיש משמעותי, שייך, מחויב, תורם ובעל ערך...   המשך קריאה​


בינוי קהילה

שדמות מפעילה מודל להתערבות כוללת בקהילה, הנקרא בינוי קהילה, המבוסס על תפיסה אזורית ומקומית, בשילוב עם נבחרי ציבור, בעלי תפקידים מערך מתנדבים ועסקים. המודל מבוסס על ליווי קהילות, הכשרת סוכני שינוי בשטח באמצעות מערך הכשרות וקורסים, כנסים, ימי עיון והרצאות בתחומים מגוונים ומערך שותפויות.​..  המשך קריאה​