external studies Contact

המרחב ליזמות חינוכית- חברתית

מרחב היזמות החברתית-חינוכית הוקם במטרה לעודד ולקדם יזמויות בעלות אופי חברתי-חינוכי במכללת אורנים ובאזור הצפון כולו.

מטרת המרחב להעצים יוזמות המתקיימות במכללה, לסייע ביצירת שיתופי פעולה בין יזמים וארגונים ולבנות קהילה לומדת ותומכת. עבודת המרחב מכוונת להגדלת סיכויי ההצלחה של המיזמים וקידום תפיסה של יזמות חברתית כאג'נדה משמעותית בישראל.

עקרונות הפעולה של המרחב, הפונה לסטודנטים ואנשי סגל באורנים וכן ליזמים תושבי הסביבה והצפון, מתבססים על שלושה יסודות:
1. הגברת תחושת המסוגלות של היזם.
2. חינוך ליזמות - סיוע בתוכן, כלים ומיומנויות.
3. רישות והנגשה של קשרים ואמצעים נוספים כסיוע ליזמים במימוש חזונם החברתי-  
    חינוכי.

המרחב מציע סביבה תומכת ליזמים ופלטפורמה להתפתחות, למידה והפרייה הדדיים, באמצעות מפגשים קבועים של יזמים, תחרויות ואירועים מיוחדים. בנוסף מוצעת פלטפורמה לפעילות וצמיחה ליזמים מנוסים ולמיזמים בשלבי בשלות מתקדמים יותר. בהמשך מתוכנן להיפתח מרחב עבודה ייעודי עבור יזמים.

להצטרפות לרשימת התפוצה של מרחב היזמות - לקבלת מידע וחדשות וכן להרשמה למפגשים.

לפרטים נוספים:
מנהל מרכז ק.מ.ה 
kama@oranim.ac.il
Footer Mobile