טופס נייח

שאלות ותשובות

התכנית מיועדת לתלמידים ללא תואר טיפולי מקדים. יחד עם זאת חשוב לשים לב שכל תלמידי התכנית מתבקשים להיות בעלי ידע מובנה ומסודר בשישה קורסי יסוד בטיפול: מבוא לפסיכולוגיה, תאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית לגיל ילדות, פסיכולוגיה התפתחותית לגיל בגרות והנחיית קבוצות. סטודנטים ללא רקע לימודי פורמאלי יאלצו להשלים את הקורסים הנ"ל
(ישנה אפשרות להשלמה באורנים).

בתום לימודי התכנית (לאחר עמידה בכל התנאים הנדרשים) הבוגרים יקבלו תעודת בוגר הקורס בפסיכותרפיה מטעם היחידה ללימודי תעודה ולימודי המשך אורנים - ק.מ.ה והכרה בלימודים מטעם האיגוד לפסיכותרפיה רב תחומית (האיגוד בו התכנית מוכרת).
התעודה מוכרת בכל מקום עבודה טיפולי שאינו כפוף לתקנים ממשלתיים (לדוגמא: קליניקות פרטיות גדולות, מרכזים טיפוליים רב תחומיים המשויכים לרווחות אזוריות ופועלות עם תקציב מחוץ למשרדי הממשלה). התעודה אינה מוכרת מול מוסדות ממשלתיים (כמו משרד החינוך ומשרד הבריאות). 

מקומות הפרקטיקום הינם מגוונים הן באוכלוסיית היעד והן בפריסה הארצית. ההסדר מול מקום הפרקטיקום כולל ארבעה טיפולים פרטניים שבועיים שהסטודנט מעניק במקום הפרקטיקום ובתמורה מקבל הדרכה פרטנית העומדת בתנאי ההדרכה (הפרטים הרלוונטיים מופיעים בחוברת נהלי הפרקטיקום).
הימים והשעות בהם מתבצע הפרקטיקום מגוונים. חלקם הגדול של מקומות ההכשרה יכול להציע השתלבות במקום ההתנסות בשעות אחר הצהריים וחלק מהמקומות גם בימי שישי בבוקר (ולכן לא בהכרח צריך לפנות יום חופש נוסף אלא חצי יום של אחר הצהריים). דוגמאות למקומות פרקטיקום איתם אנחנו עובדים: שרותים פסיכולוגים חינוכיים אזוריים, מרכז לטיפול באלימות במשפחה, מרפאות אשפוזיות בבתי חולים פסיכיאטרים (צפת), בית חם לנשים ועוד. ​

Footer Mobile