Contact Form

ייעוץ חינוכי .M.Ed

תואר: תואר שני בייעוץ חינוכי M.Ed​  ​​​
​​​​
מסלול עם תזה!
ההרשמה לתכנית הסתיימה!
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה עם ניסיון במערכת החינוך.

התכנית שמה לעצמה כמטרה הכשרת יועצים איכותיים, בעלי מוסר מקצועי ואישי גבוה ומכוונוּת ליעדים הבית ספריים, הנקבעים על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך.

לכל מועמד תיבנה תכנית השלמות אישית.
התכנית קבלה את אישור המל"ג לקיים מסלול מחקרי.
הסטודנטים העומדים בקריטריונים הנדרשים, יוכלו לכתוב עבודת תזה.

Footer Mobile