טופס נייח

הכלה ושילוב

אפשרות להרחבת הסמכה לחינוך מיוחד בגיל הרך
(כחלק מהלימודים או לאחר סיומם ובתשלום נוסף)
* כוללת הכשרה מעשית בגני חינוך מיוחד והשלמת קורסים במידת הצורך.

בתום הלימודים יהיו הלומדים בהתמחות זו בעלי ידע עדכני המסייע להם בזיהוי לקויות התפתחותיות וגורמי סיכון סביבתיים, והמאפשר להם את הפנייה לגורמים מקצועיים ובנייה של תכנית התערבות מותאמת.
מסיימי לימודי ההתמחות יהיו אמונים על תהליכי חשיבה אנליטית ושיטתית לצורך עבודה פרטנית וקבוצתית עם ילדים מאתגרים החווים גורמי סיכון התפתחותיים/סביבתיים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך.

תוכנית הלימודים כוללת הבנה של התאמת דרכי הערכה וגישות לשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים, ויצירת שיתופי פעולה פורים עם גורמים מקצועיים שונים, מומחים ומטפלים שמטרתם המשותפת היא לסייע לילדים למנף את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם.

בוגרי ההתמחות יוכלו להשתלב בתפקידי הובלה בתחום השילוב וההכלה במשרד החינוך, במתי"אות, בתוכניות התערבות ומניעה ארציות ואזוריות.

Footer Mobile