טופס נייח

קורסים בתכנית

​​תקצירי הקורסים תשפ"א (2020-2021)
הכלה ושילוב ילדי גן בסיכון​​​​​​

ד"ר אילה פרידמן
2 ש"ש

מטרת הקורס היא לתאר ולבחון קשיים ועכבות התפתחותיות שכיחות בגיל הרך (לידה-6).
הקורס יקנה ידע עדכני על ליקויים התפתחותיים: קוגניטיביים, רגשיים, תקשורתיים, מוטוריים, חברתיים וקשביים ואיתורם המוקדם בגיל הרך. כמו כן יעמיק הקורס את ההבנה ואת יכולת הניתוח וההתערבות לגבי התפתחות נורמלית ואב-נורמאלית. הקשיים והעכבות ייבחנו כחלק בלתי נפרד מההקשרים השונים הסובבים את הילד בתהליך התפתחותו.
נושאי הלימוד בקורס: מודלים של התפתחות נורמטיבית בגיל הרך; ליקויים התפתחותיים - מושגים וסיווג; תהליכי תצפית ועקרונות האיתור של ליקויים התפתחותיים בגיל הרך; התפתחות אבנורמאלית; ליקויים קוגניטיביים התפתחותיים; קשיים בעיבוד סנסורי (SPD); קשיים בוויסות; ליקויי שפה ודיבור; הפרעות בקשר; הפרעות רגשיות בגיל הרך; הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות; הפרעות שינה ואכילה בגיל הרך; קשיים חברתיים בגיל הרך; בעיות התנהגות; תהליכי מניעה והתערבות בגיל הרך; הצגות מקרה (CASE STUDY).

ד"ר רחל רביד
2 ש"ש  

מטרת הקורס הינה הבנת ההיבטים ההיסטוריים ,החוקתיים,  החברתיים, הערכיים והחינוכיים אשר הובילו לרעיון השילוב בהקשרים גלובליים ומקומיים.
שילוב היבטים תאורטיים ופרקטיים לצורך הבנת חשיבות ומאפייני שילוב הילד בעל הזכויות המיוחדות במסגרות חינוכיות בגיל הרך. זיהוי ויישום עקרונות פעולה פדגוגיים התומכים בשילוב הילד בעל הזכויות המיוחדות בהקשרים מערכתיים- חברתיים : תכנון לימודים מותאם התפתחותי, ארגון סביבה חינוכית, יצירת תרבות משלבת, אקלים גן חיובי, קשרי גן קהילה. זיהוי ויישום דרכים להעצמת קולו של הילד בעל הזכויות המיוחדות במרחבי השילוב השונים. זיהוי ויישום דרכים לעבודה משותפת עם הורים ואנשי מקצוע לצורך שילוב מיטבי של הילד בעל הזכויות המיוחדות. הכרה ויישום  של מחקר חברתי- חינוכי התומך בשילוב המיטבי בגיל הרך.

ד"ר סמדר דולב
1 ש"ש  

קורס זה מציג בפני הלומדים את התפתחותם של ילדים עם הפרעות על רצף האוטיזם ואת מאפייניה של ההפרעה. כמו כן, תינתן ההתייחסות למגוון תאוריות המסבירות את ההפרעה ואת השלכותיה על תפקוד הילד. יוצגו קבוצות הקשיים המרכזיות של ילדים אלו והביטויים של קשיים אלו בתוך מסגרת הגן, ויוסבר כיצד קשייו של הילד משפיעים על המערכת המשפחתית ובעיקר על הוריו. בנוסף, הקורס יעמיק את תובנות הסטודנטים על החשיבות של בנית קשר חיובי בין המחנך לילד עם הפרעה על רצף האוטיזם וכן יידונו הגישות המרכזיות לעבודה ושילוב של ילדים אלו בגן הילדים.

ד"ר עינת ליכטינגר
1 ש"ש  

ויסות עצמי (Self-regulation)הוא תהליך אקטיבי בו הילד מציב לעצמו מטרות ומנהל את הקוגניציה, הרגש וההתנהגות שלו בהתאם למטרות אלה ולמשוב שהוא מקבל מהסביבה. ילדים מפתחים מיומנויות מרכזיות של ויסות עצמי כבר בשנים הראשונות לחייהם, ולכן יש חשיבות רבה לכך שהמחנכים בגיל הרך יתמכו בפיתוח תהליכים אלה. המטרה של קידום יכולות של ויסות עצמי היא לאפשר לילדים ליזום תהליכים, לפעול באופן אוטונומי ומתוך בקרה, להיות מעורבים ומוטיבציוניים ו"להשמיע את קולם" בפעילות בגן. בקורס נכיר את המושג, את השלבים ההתפתחותיים שלו ואת הקשר למאפיינים נוספים של הילד. נעמוד על הביטויים של הוויסות העצמי בגן ונלמד דרכים לקידום תהליכי ויסות קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של ילדים. במסגרת הקורס הסטודנטים יבצעו תכנית התערבות קצרה לקידום הוויסות העצמי בשטח החינוכי שלהם.

ד"ר דינה כהן
1 ש"ש  

הערכה של הטיפול והעבודה החינוכית מחד, ושל התפתחות ילדים מאידך, הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית בגיל הרך. לאינטראקציות בין הגננת והילד ובין הילדים בינם לבין עצמם יש השפעה על ההתפתחות בגיל הרך ועל כן יש חשיבות רבה להערכתן באופן המשקף את משמעותן. במקביל, חשוב גם להעריך היבטים מבניים של מסגרות חינוכיות לגיל הרך.
במהלך הקורס יוצגו כלים להערכה ומדידה של מערכות חינוכיות המיועדות לתינוקות, פעוטות וילדי גן (כגון, CLASS ITERS, ECERS). הסטודנטים יתרגלו טכניקות לאיסוף מידע על מנת לקבל תמונה מייצגת של המסגרות (כולל ביצוע תצפיות וראיונות), יתנסו בניתוחו ובהסקת מסקנות המהוות בסיס להתערבות ולשינוי.

ד"ר עינת ליכטינגר
1 ש"ש  

מחקר פעולה בחינוך הוא מחקר הנעשה ע"י מחנכים הבוחנים תחומים רלבנטיים לעיסוקם במטרה ליצור שנוי ולשפר את העשייה שלהם. ביצוע של מחקרי פעולה בגיל הרך נועד לאפשר לצוות החינוכי להציף בעיות העולות בשטח ולמצוא דרכים להתמודד איתן, וכן לעורר סקרנות ורפלקטיביות מתוך שאיפה להביא להתפתחות מקצועית של הצוות ולקדם את הילדים. בקורס נבין את המהות של מחקר הפעולה, נלמד את עקרונותיו ואת המהלך המעגלי שלו, ונכיר סוגים שונים של מחקרי פעולה שנערכו בגיל הרך בשנים האחרונות. בהמשך, הסטודנטים יתנסו בבצוע של מחקר פעולה קצר בשטח החינוכי שלהם, תוך עבודת עמיתים עם אנשי הקבוצה ובליווי של המרצה.

ד"ר רחל רביד
2 ש"ש  

קורס הסמינריון עוסק במחקר חינוכי בתחום השילוב בגיל הרך לצורך  תמיכה בעמדות חיוביות של אנשי חינוך בגיל הרך כלפי שילוב ילדים בעלי זכויות מיוחדות והעצמת תחושת המסוגלות להוראה במסגרות אלה באמצעות חקר מתמשך.
הקורס יעסוק, לצד היישום המחקרי, בהענקת ידע נרחב אשר יאפשר לסטודנטים להוביל תהליכי שילוב במסגרות חינוכיות מגוונות בגילאים הצעירים. בתכני הקורס ישולבו נושאים העוסקים, בעיצוב עולם ערכי התומך בתהליכי שילוב והכלה בגן ובקהילה, מדיניות השילוב והכלה בישראל ובעולם, בבניית קהילה מקצועית לומדת המובילה שילוב, עידוד ושיח עם הורים , זכויות ילדים ומאבק למענם, בעיצוב תכניות התערבות על פי גישת ה RTI ותכנים ספציפיים העוסקים במתן מענה הולם לילדים בעלי זכויות מיוחדות ובסיכון להדרה.
הקורס יהווה בסיס למחקר שיתנהל בקורס עבודת הגמר. בסיומו של הקורס תוגש הצעת מחקר. הקורס יאופיין בתהליכי שיח ביקורתי פתוח בקבוצה אשר יאפשר התבוננות ביקורתית בתהליכי שילוב שונים תוך העצמת הזהות האישית והמקצועית של כל סטודנט או סטודנטית.

ד"ר רחל רביד
1 ש"ש  

עבודת הגמר היישומית היא תהליך של חקר או פיתוח המתרחש בשדה החינוכי . לעבודה יש עוגן תיאורטי-מחקרי וכן השלכות יישומיות לעבודתה של הסטודנטית כאשת חינוך בגיל הרך. קורס זה ילווה כתיבה של עבודות גמר יישומיות, שיעסקו בתהליכי הובלת שילוב והכלה של ילדים צעירים הנמצאים בסיכון להדרה. מטרתו של הקורס,  היא ללוות ולתמוך בתהליכי מחקר המובילים תהליכי שינוי בשדה החינוכי. בשלב הראשון יעסוק הקורס בגיבוש של נושא ושל שאלת המחקר, באיסוף של רקע תיאורטי רלבנטי ובניה של כלי מחקר מתאימים. על רקע זה יגישו הסטודנטיות הצעת מחקר. המחקר עצמו יתבצע במהלך השנה, והממצאים והדיון בהם יסוכמו בעבודה, שתוגש בסוף השנה. ביצוע המחקר וכתיבת העבודה יכללו מפגשים שבועיים קבוצתיים וילוו באופן אישי על ידי המרצים ועוזר/ת ההוראה. במקביל, הקורס יתמקד בעבודה שיתופית של העמיתים בקבוצה, שתאפשר משוב ותמיכה הדדית בשלבים השונים של התהליך.

ד"ר דינה כהן
1 ש"ש

הערכה של הטיפול והעבודה החינוכית מחד, ושל התפתחות ילדים מאידך, הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית בגיל הרך. לאינטראקציות בין הגננת והילד ובין הילדים בינם לבין עצמם יש השפעה על ההתפתחות בגיל הרך ועל כן יש חשיבות רבה להערכתן באופן המשקף את משמעותן. במקביל, חשוב גם להעריך היבטים מבניים של מסגרות חינוכיות לגיל הרך.
במהלך הקורס יוצגו כלים להערכה ומדידה של מערכות חינוכיות המיועדות לתינוקות, פעוטות וילדי גן (כגון, CLASS ITERS, ECERS). הסטודנטים יתרגלו טכניקות לאיסוף מידע על מנת לקבל תמונה מייצגת של המסגרות (כולל ביצוע תצפיות וראיונות), יתנסו בניתוחו ובהסקת מסקנות המהוות בסיס להתערבות ולשינוי.


הדרכה וניהול לגיל הרך

ד"ר סיגל אחיטוב
2 ש"ש

הקורס יחשוף את הסטודנטים לתיאוריות מנחות ולרעיונות יסוד חינוכיים, פילוסופיים וחברתיים שהשפיעו וממשיכים להשפיע על המדיניות החינוכית בגיל הרך בעולם ובעיקר בישראל, במאה השנים האחרונות ועד היום.
מטרות הקורס הן פיתוח שליטה במדיניות החינוכית שהתפתחה בישראל וטיפוח גישה ביקורתית כלפי הרעיונות עליהם היא מתבססת. הקורס יבחן את החזון, המטרות והיעדים של משרד החינוך בכל הקשור לחינוך בגיל הרך דרך היבטים תיאורטיים ומעשיים המבטאים חזון זה.
דרכי ההערכה בקורס יתבססו על עבודת סיכום, תרגיל אמצע, התייחסות למקורות ביבליוגראפיים והשתתפות פעילה לאורך הקורס.

ד"ר חגית פולק
2 ש"ש

השיח ההדרכתי בתהליכי הדרכת עובדי הוראה נמצא במוקד תהליכי הדרכה וכולל מיומנויות שיח שיש לתת עליהן את הדעת, להבינן ולשכלל את ביצוען.
במהלך הקורס ייבחנו מגוון היבטים של השיח ההדרכתי  והסטודנטים יתרגלו מיומנויות שיח זה.
יינתן דגש על מרחב השיח ההדרכתי בהדרכת גננות, תוך התייחסות להיבטים בגיל הרך.

ד"ר סיגל אחיטוב
1 ש"ש
 
במסגרת הקורס תערך הכרות עם המסגרת הארגונית הייחודית של גני הילדים בישראל, וילמדו בו תיאוריות העוסקות בעבודת צוות. במהלך הקורס יתקיימו דיונים בסוגיות מעשיות הנוגעות לעבודת צוות ועבודה עם גורמים בעלי עניין בגן הילדים. כמו כן יירכשו כלים יישומיים לסגנון ניהולי זה.
דרכי ההערכה בקורס יתבססו על כתיבת עבודה מסכמת איכותנית הכוללת ראיונות עם חברות צוות גן, תרגיל בניתוח אירוע, התייחסות למקורות ביבליוגראפיים והשתתפות פעילה לאורך הקורס.

ד"ר עינת ליכטינגר
1 ש"ש

סדנה זו נבנתה על בסיס הידע התיאורטי שנרכש בשנה א' וכלל הבנה מעמיקה של תיאוריות וגישות בהדרכת צוותים בגיל הרך. מטרתו העיקרית של הקורס הינה להעשיר את הידע התיאורטי והמעשי בהדרכה, תוך חיזוק מיומנויות תקשורת, מיומנויות הדרכה והטמעת תהליכים במסגרות חינוך לגיל הרך. הקורס יקנה מיומנויות של אימון (coaching)   שיאפשרו לסטודנטיות להעמיק את יכולות ההדרכה מכוונת המטרה.

ד"ר רחל רביד
1 ש"ש

מחקר פעולה בחינוך הוא מחקר הנעשה ע"י מחנכים הבוחנים תחומים רלבנטיים לעיסוקם במטרה ליצור שנוי ולשפר את העשייה שלהם. ביצוע של מחקרי פעולה בגיל הרך נועד לאפשר לצוות החינוכי להציף בעיות העולות בשטח ולמצוא דרכים להתמודד איתן, וכן לעורר סקרנות ורפלקטיביות מתוך שאיפה להביא להתפתחות מקצועית של הצוות ולקדם את הילדים. בקורס נבין את המהות של מחקר הפעולה, נלמד את עקרונותיו ואת המהלך המעגלי שלו, ונכיר סוגים שונים של מחקרי פעולה שנערכו בגיל הרך בשנים האחרונות. בהמשך, הסטודנטים יתנסו בבצוע של מחקר פעולה קצר בשטח החינוכי שלהם, תוך עבודת עמיתים עם אנשי הקבוצה ובליווי של המרצה.

ד"ר חגית פולק
2 ש"ש

השיח ההדרכתי בתהליכי הדרכת עובדי הוראה נמצא במוקד תהליכי הדרכה וכולל מיומנויות שיח שיש לתת עליהן את הדעת, להבינן ולשכלל את ביצוען.
במהלך הקורס ייבחנו מגוון היבטים של השיח ההדרכתי  והסטודנטים יתרגלו מיומנויות שיח זה. במהלך הקורס הסטודנטים יכתבו הצעת מחקר,
אותו יבצעו במהלך שנת הלימודים ויכתבו בעקבותיו עבודת גמר בעלת עוגנים תיאורטיים מחקריים ויישומיים.

ד"ר שלומית מנצורה
1 ש"ש

הקורס מלווה את תהליך כתיבת עבודות הגמר היישומיות שיעסקו בפנים השונות של הדרכה וניהול מערכות חינוך לגיל הרך. הקורס עוסק בהבנת תהליך המחקר, מבנה העבודה ואופן כתיבתה, ובמקביל מלווה את הסטודנט בזיהוי תחומי עניין, גיבוש של נושא ושל שאלת המחקר, באיסוף של רקע תיאורטי רלוונטי ובנייה של כלי מחקר מתאימים.
המחקר הכולל איסוף הנתונים וניתוחם, מתבצע במהלך השנה, והממצאים והדיון בהם מסוכמים בעבודה, המוגשת בסוף השנה. ביצוע המחקר וכתיבת העבודה נלמדים במפגשים שבועיים קבוצתיים או פרטניים ומלווים באופן אישי על ידי המרצה ועוזרי ההוראה. במקביל, הקורס מתמקד בעבודה שיתופית של העמיתים בקבוצה, שמאפשרת משוב ותמיכה הדדית בתהליך.


לימודים משותפים

ד"ר נורית קפלו-תורן
1 ש"ש

קורס זה יחשוף את הלומדים להגדרות עדכניות בנושא התפקיד ההורי וראייתו כשלב התפתחותי במעגל החיים תוך הבנת משמעות התפקיד ההורי ומורכבותו. הקורס יציג את ראיית ההורים כנציגי תרבות וחברה הלוקחים על עצמם תפקידים שונים ומתנהלים בסגנונות הורות שונים ותוך כך ממלאים תפקיד מרכזי ביצירת סביבה מקדמת התפתחות לילדם.
במסגרת הקורס נבחן את הקשר בין הסביבה הביתית לבין המסגרת החינוכית ותרומתו של קשר זה להתפתחות הילד.

נושאי הלימוד בקורס:

  • הורים כנציגי התרבות והחברה: הורות מהי? הגדרות, משמעויות, הקשרים סגנונות ותפקידים (אב, אם)
  • הורות כשלב התפתחותי במעגל החיים - לידתו של ילד = לידתו של הורה, העברה בין דורית, ההורה שלי וההורה שבי, תהליכי פיצוי
  • הורות מיטבית - הורות טובה דיה, תובנה הורית ותפקוד רפלקטיבי
  • שינויים חברתיים והשפעתם על קשרי משפחה - מסגרות חינוכיות
  • מודלים ומוקדים (בית ומסגרת חינוכית) למעורבות הורים
  • שיתוף פעולה! - קווים מנחים ליצירת יחסי אמון ושותפות בין המשפחה למערכת החינוכית
  • השפעות איכות הטיפול ההורי על תפקוד הילד במסגרות השונות.

ד"ר דינה כהן וד"ר נורית גור-יעיש
2 ש"ש

מטרות הסמינריון הן הכרת תיאורית מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית, גזירת שאלת מחקר מתוך ידע תיאורטי זה, התנסות בעבודת מחקר ובכתיבת דו"ח מחקרי.
נושאי הסמינריון כוללים את הגישה המערכתית להתפתחות האדם, מערכות יחסים ראשוניות (ילד-הורים), מזג וויסות ודפוסי שינה. במסגרת הסמינריון ידונו הקשרים הדינמיים וההדדיים בין מאפייני הילד, הוריו וההקשרים הסביבתיים בהם הוא גדל. הסטודנטים יתנסו בביצוע של מחקר על כל שלביו: החל מהעמקה בהיבטים התיאורטיים של נושאי המחקר בהם יבחרו לעסוק, דרך גיבוש מערך מחקר מתאים, ביצועו, ניתוח הנתונים, תיאור התוצאות ודיון בתרומה הייחודית של המחקר. בתום התהליך הסטודנטים יתנסו בהצגת המחקר אותו ביצעו בפני חבריהם.

פרופ' מילה שוורץ
2 ש"ש

מדינת ישראל ייחודית בכך שהיא מהווה ארץ עלייה מאז הקמתה, דבר שהעמיד את נושא שימור שפת האם של בני המשפחה בכלל והילדים בפרט במוקד של עניין רב בקרב אנשי חינוך. בשנים האחרונות, מאז העלייה הגדולה מברית-המועצות, התגבשה מדיניות חדשה שתומכת בשימור מרכיבי תרבות המוצא של עולים ובמיוחד שימור שפת-האם. חשוב להדגיש שילדי עולים מהווים אוכלוסייה ניכרת בגני ילדים בישראל. כך, בשנת 2014 חיו בישראל כ-89,000 ילדי עולים בגילאי 6-0. בקורס אני אתייחס לנושאים הבאים: ילדים רב-לשוניים בישראל, סוגיות בתכנון קוריקולרי בגנים שמשלבים ילדים רב לשוניים רב תרבותיים,  שלבים ברכישת עברית כשפה שנייה בגן בקרב ילדים עולים, אסטרטגיות להרחבת אוצר מילים של ילדים דו-לשוניים, אסטרטגיות חברתיות של ילדים דו-לשוניים בגן, ופיתוח מודעות לשפות של ילדי גן ולתרבותם.

ד"ר סמדר דולב
2.5 ש"ש
 
במהלך שש השנים הראשונות לחיים חלים תהליכים התפתחותיים משמעותיים בקרב הילדים. למאפייני ההתפתחות הרגשית, החברתית והקוגניטיבית של הילד יש השלכות רבות על השיקולים הפדגוגיים של אנשי מקצוע העוסקים בתחום של הגיל הרך. כמו כן, היבטים אלו מקבלים משמעותיות ייחודיות בתרבויות ובתתי-תרבויות שונות.
קורס זה יעסוק בסוגיות מרכזיות בתחומים של התפתחות, פדגוגיה ורב-תרבותיות בגיל הרך ובמפגש של שלשת התחומים הללו. במסגרת הקורס יוצג כל נושא על-ידי מנחת הקורס או מומחה בתחום ולאחר מכן יעובד על-ידי מנחה הקורס באמצעות דיונים של קבוצת הלימוד והצגה של מקרים.


ד"ר צמרת ריקון

1 ש"ש

במחקר ובהוראה האקדמיים נהוג באופן מסורתי להבחין בין 'מחקר כמותני' ל'מחקר איכותני'.
מקורותיה ההיסטוריים והפילוסופיים של ההבחנה נעוצים בויכוחים המדעיים הגדולים של המאה ה-19 באשר לשאלות כמו מהו מדע, ומהן השיטות המתאימות במחקר מדעי.
הקורס הנוכחי מבקש לשבור דיכוטומיה ממוסדת זו, וללמד באופן אינטגרטיבי ודיאלוגי את שתי המתודולוגיות. למידת שתי המתודולוגיות במשולב תסייע לבירור נקודות הדמיון והשוני שלהן, לבחינת המצבים והאופנים בהם ניתן להשתמש בהן במשולב, ולזיהוי המקומות בהם לא ניתן לעשות זאת. מטרת הקורס להקנות לסטודנט הבנה מעמיקה של יסודות החשיבה המחקרית, ידע מתודולוגי רחב, והכנה מיטבית לתכנון, ביצוע וניתוח עצמאי של מחקר אמפירי.

ד"ר סיגל אחיטוב
1 ש"ש

מהות הקורס היא היכרות עם עקרונות המחקר האיכותני, יסודותיו התיאורטיים ומהלכיו המרכזיים. במהלך הקורס נבחן את הגישות התיאורטיות המזינות זרמים שונים במחקר האיכותני, את הנחות המוצא שלהן ואת הפרספקטיבה שלהן להבנת המציאות. לצד העמקת היסוד התיאורטי, הקורס יתמקד בלימוד כלים לביצוע מחקר איכותני עם דגש על הגיל הרך ובדילמות שונות העולות במהלך יישומו.
נתנסה בעיצוב שאלות המחקר, בדרכי איסוף הנתונים (תצפיות, ראיונות, מסמכים, קבוצות מיקוד) ובדרכים לניתוח ולפרשנות של הנתונים. ולבסוף, נתייחס לסוגיות של אמינות ולסוגיות של אתיקה במחקר.
הקורס ישלב שיעור פרונטאלי עם תרגול קבוצתי בהם תתבצע קריאת טקסטים מחקריים וניתוחם, תוך קריאה ביקורתית של טקסטים אלה. בנוסף, יתבצעו תרגולים ביתיים בכלי מחקר איכותניים: תצפיות וראיונות. תתבצע התנסות אישית בניסוח שאלת מחקר, שקלוט וניתוח הראיונות וניסוח הממצאים בזיקה למטלות האיכותניות של הסטודנטיות במהלך לימודיהן בחוג.

Footer Mobile