טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

מאפייני תכנית הלימודים
שיעורי ליבה משותפים הכוללים שעורים מתקדמים בחינוך לגיל הרך ובהתפתחות; עבודה עם הורים; מדידה והערכה בגיל הרך ורב לשוניות בגיל הרך.
שיעורי מחקר (כמותי, איכותני ומחקר פעולה), העוסקים בעיצוב חשיבה מדעית שתשמש לשם תכנון, ביצוע וכתיבה של הסמינריונים ועבודת הגמר.
לימודי ההתמחות בתכנית מציעים ללומדים ההעמקה באחד משלושה תחומים החשובים והנדרשים במערכת החינוך:
1. תהליכי שילוב והכלה במערכות הגיל הרך, וחינוך ילדים צעירים עם קשיים התפתחותיים.

2. הדרכה וניהול של צוותי חינוך בגיל הרך.
3. טיפול בילדים בגיל הרך הסובלים ממצוקות רגשיות, חברתיות ומשפחתיות באמצעות משחק

לימודי קדם

קורס מרוכז בכתיבה אקדמיתיתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים.
 
​רשימות קורסים להשלמה (לבעלי תואר ראשון שאינו בחינוך בגיל הרך)
*לימודי ההשלמה ייקבעו עבור כל סטודנט/ית בהתאם לתואר הראשון שנלמד מתוך הקורסים הבאים:
1. ספרות ילדים - ביקורת
2. מחשבת החינוך (מקוון)
3. ליקויים בהתפתחות שפה (מקוון)
4. התפתחות רגשית חברתית
5. ילדים ומסכים (מקוון)
6. חג ומועד (מקוון)
 
​היקף הלימודים ומשך הלימודים
שתי שנות לימוד מלאות לסיום שעות הלימוד העיוניות, הסדנאיות והעבודות הסמינריוניות (כולל שני סמסטרים בקיץ ובחלק מהמוקדים גם קורסים בחופשת הסמסטר)
סמסטר קיץ מרוכז בחודש יולי בסוף השנה הראשונה והשנייה
 
היקף הלימודים – 23 ש"ש
 
ימי הלימוד
יום רביעי בשבוע – 8:00 - 19:00
סמסטר קיץ מרוכז בימי רביעי בחודש יולי

עבודת הגמר

נושאי עבודות הגמר יבטאו תכנים מתוך ההתמחויות השונות.
מטרת עבודת הגמר לחקור שאלה המתעוררת במהלך הלמידה. עבודת הגמר היא חיבור מקיף המתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח, בשדה ההוראה והחינוך, ומטרתה להעשיר ולקדם את הסטודנט/ית מבחינה אקדמית ומקצועית, ובה בעת לתרום לאנשי חינוך הקשורים לעולם התוכן אליו שייך נושא העבודה. ראו הרחבה במידע על עבודות הגמר.
כתיבת עבודת הגמר תלווה בסדנת עמיתים במהלך שנת הלימודים השנייה

כל עבודת גמר צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:
  • נושא הקשור הן לתחום ההתמחות והן לעבודתו\ה של הסטודנט/ית בגיל הרך.
  • תכנון מהלך העבודה וביסוס תיאורטי, בזיקה לספרות המקצועית והמחקרית הרלוונטית.
  • הגדרת מטרה ספציפית הניתנת לבדיקה בכלי מחקר אמפיריים, איכותניים או כמותיים.
  • מסקנות תיאורטיות ומעשיות הכוללות המלצות מקצועיות וכיווני מחקר יישומיים בעתיד.
Footer Mobile