טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי קדם
קורס מקוון בכתיבה אקדמית יינתן לסטודנטים/ות על סמך ראיון הקבלה.
 
​רשימות קורסים להשלמה (לבעלי תואר ראשון שאינו בחינוך לבגיל הרך)
*לימודי ההשלמה ייקבעו עבור כל סטודנט/ית בהתאם לתואר הראשון שנלמד מתוך הקורסים הבאים:
1. ספרות ילדים - ביקורת
2. מחשבת החינוך (מקוון
3. ליקויים בהתפתחות שפה (מקוון)
4. התפתחות רגשית חברתית
5. ילדים ומסכים (מקוון)
 
​היקף הלימודים ומשך הלימודים
שתי שנות לימוד לסיום שעות הלימוד העיוניות, הסדנאיות והעבודות הסמינריוניות (כולל 2 סמסטרים בקיץ)
עבודת הגמר היישומית תכתב במהלך שנת הלימודים השנייה.
היקף מינימלי ללימודים בשנה"ל הראשונה הוא 10 ש"ש.
 
היקף הלימודים – 24 ש"ש
 
ימי הלימוד
יום ד' בשבוע – 8:00 – 19:00
סמסטר קיץ מרוכז בחודש יולי
 
עבודת הגמר היישומית
​נושאי עבודת הגמר יבטאו תכנים מתוך מוקד ההתמחות.
מטרת עבודת הגמר היישומית לחקור שאלה המתעוררת במהלך הלמידה. עבודת הגמר היא חיבור מקיף המתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח, בשדה ההוראה והחינוך. עבודת הגמר היישומית אמורה להעשיר ולקדם את הסטודנט/ית מבחינה מקצועית ובה בעת לתרום לאנשי חינוך הקשורים לעולם התוכן אליו שייך נושא העבודה. ראו הרחבה במידע על עבודות הגמר.
כתיבת עבודת הגמר תלווה בסדנת עמיתים במהלך שנת הלימודים השנייה.
   
כל עבודת גמר צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:
  • נושא הקשור הן לתחום ההתמחות והן לעבודתו\ה של הסטודנט/ית בגיל הרך.
  • תכנון מהלך העבודה וביסוס תיאורטי, בזיקה לספרות המקצועית והמחקרית הרלוונטית.
  • הגדרת מטרה ספציפית הניתנת לבדיקה בכלי מחקר אמפיריים, איכותניים או כמותיים.
  • בכל עבודה יהיה מרכיב ברור של יישום בפועל בשדה החינוך.
  • תהליך בניית העבודה והיישום מלווה ברפלקציה.
  • ניתוח ביקורתי של מהלך היישום שהתרחש בשדה החינוך, תוך כדי קישורו לתיאוריה שהונחה בתשתית העבודה.
  • מסקנות תיאורטיות ומעשיות הכוללות המלצות מקצועיות וכיווני מחקר יישומיים בעתיד.

קיימים שני סוגים של עבודות גמר יישומיות: : 
א. עבודת גמר יישומית רגילה –  להלן תקנון עבודה זו 
ב. עבודת גמר יישומית מורחבת – להלן תקנון עבודה זו 
כתיבת עבודת הגמר תלווה בסדנת עמיתים במהלך שנת הלימודים השניה.​​

מבנה הלימודים
פרק הלימודיםמתודולוגיה
שעות שנתיות3
פרק הלימודים: שיעורי ליבה משותפים
שעות שנתיות: 10
פרק הלימודים: לימודי מוקד
שעות שנתיות: 9
פרק הלימודים:עבודת גמר יישומית בליווי סדנת עמיתים
שעות שנתיות: 2 ​

מאפייני תכנית הלימודים
לימודי החובה: שיעורי מחקר (כמותי, איכותני ומחקר פעולה) העוסקים בעיצוב חשיבה מדעית שתשמש לשם תכנון, ביצוע וכתיבה של הסמינריונים ועבודת הגמר היישומית. שיעורי ליבה משותפים הכוללים שעורים מתקדמים בחינוך לגיל הרך ובהתפתחות; עבודה עם הורים; תכנון לימודים; ומדידה והערכה בגיל הרך.
 
לימודי המוקד בתכנית מציעים ללומדים ההעמקה באחד משני תחומים החשובים והנדרשים במערכת החינוך:
חינוך ילדים צעירים עם קשיים התפתחותיים, והובלת תהליכי שילוב והכלה במערכות הגיל הרך,
ניהול מסגרות לחינוך הרך ומתן הדרכה לצוותי חינוך בגיל הרך..
 
סמינריונים: הסמינריונים הם קורסים בהיקף מורחבׂ, המכוונים את הסטודנט ללמידה וחקירה בנושא מתחום החינוך וההתפתחות בגיל הרך. בסמינריונים הסטודנטים נדרשים להתמודדות עם שאלת חקר בכלים מתודולוגיים כמו גם עם התבוננות ביקורתית על תופעות וקריאה ביקורתית מעמיקה של ספרות מקצועית.​
סמינריון שנה ב' הינו סמינריון הצומח לעבודת גמר: שאלת החקר שתנוסח במהלך הסמינריון תפותח למחקר שיתבצע במסגרת עבודת הגמר.

מערכת שעות תש"פ​​​

Footer Mobile