טופס נייח

אודות התכנית

​​​​​​​​
תואר: תואר שני M.Ed בחינוך בגיל הרך ​    ​​​​​​​​​
הכשרה של  אנשי חינוך איכותיים, בעלי תואר שני בגיל הרך לגילאי לידה עד שמונה היא משימה בעלת חשיבות מן המעלה הראשונה. יצירת תשתית חינוכית איכותית מותנית בהקצאת כוח חינוכי מוביל למערכות החינוך הקיימות בגיל הרך בישראל בכלל ובפריפריה בפרט.
תכנית הלימודים המוצעת לתואר שני בחינוך לגיל הרך במכללת אורנים שמה לה למטרה לייצר תהליך למידה המאפשר החלפת דעות והשקפות, מזמן מפגשי תרבויות, כמו גם יצירת מרחב התנסותי המכיר בפלורליזם כהוויית יסוד. לבד מהעשרת הידע  הנשען על הניסיון המצטבר של הלומדים בעבודתם בשדה, תחזק התכנית את יכולת החשיבה הביקורתית וההתבוננות הרפלקטיבית של הלומדים תוך יצירת שפה מקצועית משותפת.

מסגרת הלמידה המוצעת תחשוף את הלומדים בתוכנית לידע תיאורטי ומחקרי עדכני בסוגיות של תכנים ודרכי הוראה, בניית תוכניות לימוד ומדידה והערכה. הלימודים יכללו בחינה של גישות חינוכיות והתפתחותיות מגוונות לילדים צעירים, וכן העמקת הידע בהבנת הילד הצעיר ואופני החשיבה והלמידה שלו. כל זאת תוך התייחסות למקומם של ההורים בתהליך החינוכי ואופני ההתקשרות עמם בהתבוננות חברתית רב תרבותית על מסגרות החינוך בגיל הרך. 
 
חינוך לגיל הרך בסביבה רב-תרבותית. גני ילדים בישראל הינם במקרים רבים סביבה תרבותית וחברתית הטרוגנית. תוכנית הלימודים תציע דרכים בהן ניתן לתמוך ביכולת הילד לקבל את האחר והשונה, מפרספקטיבה חברתית-תרבותית, ותחשוף את הלומדים למושגים כגון 'גיל-רך' ו'גן-ילדים' מפרספקטיבות סוציולוגיות, אנתרופולוגיות ופילוסופיות.
לימודי התמחות:
כל לומד בתוכנית מתבקש לבחור באחד ההתמחויות המוצגות להלן.
ההתמחות תפתח אם ירשמו אליו 12 סטודנטים לפחות.
 
הכלה ושילוב 
בתום הלימודים יהיו הלומדים במוקד זה בעלי ידע עדכני המסייע להם בזיהוי לקויות התפתחותיות וגורמי סיכון סביבתיים, והמאפשר להם את הפנייה לגורמים מקצועיים ובנייה של תכנית התערבות מותאמת. מסיימי לימודי ההתמחות יהיו אמונים על תהליכי חשיבה אנליטית ושיטתית לצורך עבודה פרטנית וקבוצתית עם ילדים מאתגרים החווים גורמי סיכון התפתחותיים/סביבתיים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך.
תוכנית הלימודים כוללת הבנה של התאמת דרכי הערכה וגישות לשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים, ויצירת שיתופי פעולה פורים עם גורמים מקצועיים שונים, מומחים ומטפלים שמטרתם המשותפת היא לסייע לילדים למנף את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם.
בוגרי ההתמחות יוכלו להשתלב בתכניות התערבות ומניעה ארציות ואיזוריות.
יש אפשרות להרחבת הסמכה לחינוך מיוחד בגיל הרך.

הדרכה לגיל הרך
הלימודים מתמקדים בהקניית ידע עדכני ובקידום יכולות המנהיגות וההדרכה של הלומדים בתחומים הבאים: בנית תכניות לימוד לגיל הרך, יישומן והערכתן; עבודה עם צוות רב מקצועי מגוון; הדרכה של מחנכות ושל הצוות המקצועי במסגרת החינוכית ועבודה עם הורים.
ההתמחות מציעה נתיב התפתחות טבעי למחנכים מנוסים שניחנים בכישורי ניהול והובלה והרואים עצמם מובילים תהליכי שיפור, קידום ושינוי. הלומדים יהיו בעלי ידע בהובלת תהליכים חינוכיים ובהובלת צוות מקצועי, לצד הכרות והתנסות בגישות בהדרכת צוותי חינוך והורים, רכישת כישורי הנחיה ותקשורת בין-אישית תומכת ומיטיבה.​
יש אפשרות לתעודת ייעוץ והדרכה במסגרות לידה-שלוש

פסיכותרפיה במשחק: טיפול בילדים והדרכת הורים​ 
טיפול בילדים בגיל הרך הסובלים ממצוקות רגשיות, חברתיות ומשפחתיות באמצעות הכלי היחיד שבא מעולמם של ילדים ומדבר אליהם, המשחק.
* השלמת שנה שלישית ביחידה ללימודי חוץ בתכנית ללימודי תעודה בטיפול במשחק תקנה תעודת מטפל/ת במשחק ומנחת הורים.

ראשת התכנית: ד"ר סיגל אחיטוב 
Footer Mobile