Contact Form

אודות התכנית

​​​​​​​​
תואר: תואר שני M.Ed בחינוך בגיל הרך ​    ​​​​​​​​​
הכשרה של  אנשי חינוך איכותיים, בעלי תואר שני בגיל הרך לגילאי לידה עד שמונה היא משימה בעלת חשיבות מן המעלה הראשונה. יצירת תשתית חינוכית איכותית מותנית בהקצאת כוח חינוכי מוביל למערכות החינוך הקיימות בגיל הרך בישראל בכלל ובפריפריה בפרט.
תכנית הלימודים המוצעת לתואר שני בחינוך לגיל הרך במכללת אורנים שמה לה למטרה לייצר תהליך למידה המאפשר החלפת דעות והשקפות, מזמן מפגשי תרבויות, כמו גם יצירת מרחב התנסותי המכיר בפלורליזם כהוויית יסוד. לבד מהעשרת הידע  הנשען על הניסיון המצטבר של הלומדים בעבודתם בשדה, תחזק התכנית את יכולת החשיבה הביקורתית וההתבוננות הרפלקטיבית של הלומדים תוך יצירת שפה מקצועית משותפת.

מסגרת הלמידה המוצעת תחשוף את הלומדים בתוכנית לידע תיאורטי ומחקרי עדכני בסוגיות של תכנים ודרכי הוראה, בניית תכניות לימוד, ומדידה והערכה. כל זאת לצד בחינה של גישות חינוכיות והתפתחותיות מגוונות לילדים צעירים, וכן העמקת הידע בהבנת הילד הצעיר ואופני החשיבה והלמידה שלו.
 
נושאי האורך בתכנית
התוכנית כוללת התמקדות בשני נושאי אורך:
עבודה  עם  הורים. לא ניתן להבין ילד בגיל הרך ללא הכרות עם משפחתו ובמיוחד עם הוריו המהווים עבורו את מוקד הקשר החשוב ביותר בהתפתחותו. יחד עם זאת, עבודה עם הורים ומולם הנה קשה ומורכבת ביותר עבור אנשי מקצוע העובדים עם ילדים בגיל הרך. הלימודים בתוכנית יבנו בקרב הלומדים הבנה תיאורטית של מאפייני ההורות והקניית עקרונות עבודה מעשית עם הורים.

חינוך לגיל הרך בסביבה רב-תרבותית. גני ילדים בישראל הינם במקרים רבים סביבה תרבותית וחברתית הטרוגנית. תוכנית הלימודים תציע דרכים בהן ניתן לתמוך ביכולת הילד לקבל את האחר והשונה, מפרספקטיבה חברתית-תרבותית, ותחשוף את הלומדים למושגים כגון 'גיל-רך' ו'גן-ילדים' מפרספקטיבות סוציולוגיות, אנתרופולוגיות ופילוסופיות.
לימודי מוקד:
כל לומד בתוכנית מתבקש לבחור באחד מהמוקדים המוצגים להלן.
המוקד יפתח אם ירשמו אליו 12 סטודנטים לפחות.
 
הכלה ושילוב ילדי גן בסיכון
בתום הלימודים יהיו הלומדים במוקד זה בעלי ידע עדכני המסייע להם בזיהוי לקויות התפתחותיות וגורמי סיכון סביבתיים, והמאפשר להם את הפנייה לגורמים מקצועיים ובנייה של תכנית התערבות מותאמת. מסיימי לימודי המוקד יהיו אמונים על תהליכי חשיבה אנליטית ושיטתית לצורך עבודה פרטנית וקבוצתית עם ילדים מאתגרים החווים גורמי סיכון התפתחותיים/סביבתיים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. תוכנית הלימודים כוללת הבנה של התאמת דרכי הערכה  וגישות לשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים, ויצירת שיתופי פעולה פורים עם גורמים מקצועיים שונים, מומחים ומטפלים שמטרתם המשותפת היא לסייע לילדים למנף את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם.
בוגרי המוקד יוכלו להשתלב בתכניות התערבות ומניעה ארציות ואיזוריות.

הדרכה לגיל הרך
הלימודים מתמקדים בהקניית ידע עדכני ובקידום יכולות המנהיגות וההדרכה של הלומדים בתחומים הבאים: בנית תכניות לימוד לגיל הרך, יישומן והערכתן; עבודה עם צוות רב מקצועי מגוון; הדרכה של מחנכות ושל הצוות המקצועי במסגרת החינוכית ועבודה עם הורים. המוקד מציע נתיב התפתחות טבעי למחנכים מנוסים שניחנים בכישורי ניהול והובלה והרואים עצמם מובילים תהליכי שיפור, קידום ושינוי. הלומדים במוקד זה יהיו בעלי ידע בהובלת תהליכים חינוכיים ובהובלת צוות מקצועי, לצד הכרות והתנסות בגישות בהדרכת צוותי חינוך והורים, רכישת כישורי הנחיה ותקשורת בין-אישית תומכת ומיטיבה.​

טיפול במשחק – חדש!
טיפול בילדים בגיל הרך הסובלים ממצוקות רגשיות, חברתיות ומשפחתיות באמצעות הכלי היחיד שבא מעולמם של ילדים ומדבר אליהם, המשחק.
* השלמת שנה שלישית ביחידה ללימודי חוץ בתכנית ללימודי תעודה בטיפול במשחק תקנה תעודת מטפל/ת במשחק.

ראשת התכנית: ד"ר סיגל אחיטוב 
Footer Mobile