Contact Form

חינוך מיוחד

​​תואר: B.Ed בוגר בהוראה בהתמחות חינוך מיוחד
תעודה: תעודת הוראה בחינוך המיוחד (לגילאי 21 - 6)  ​ ​​​
לימודי חינוך מיוחד (מותאם לדרישות המל"ג)​

במסגרת לימודי חינוך מיוחד יפעלו 5 אשכולות התמחות לבחירה. כל אחד מהם מהווה מפתח להתפתחות מקצועית אישית והמשך לימודים לתואר שני.

  • אשכול כלים עדכניים לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות וקשיי למידה בביה"ס
  • אשכול בהוראה, שיקום ושילוב תלמידים לקויי שמיעה
  • אשכול התמחות בהפרעה על רצף האוטיזם
  • אשכול סוגיות בהתמודדות עם הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות חמורות
  • אשכול שילוב כלים חינוכיים-יצירתיים בחינוך המיוחד (שילוב תרפיות בחינוך המיוחד)

​​ ​למידע נוסף אודות אשכולות הלימוד
​​​​
​​