Contact Form

חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה

​​
תואר: תואר שני בחינוך והוראה לתלמידים בהדרה M.Ed  ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​ ​​​​
כי אצלנו מטפחים מורים מגדלים!
בואו אלינו למצוא שותפים לדיאלוג פורה ומחזק, לחוויה לימודית
ייחודית ומעשירה בקמפוס באורנים​​​​​
חינוך מכיל ( Inclusive Education) הוא תהליך של חיזוק היכולת של מערכת החינוך לתת מענה לכל המתחנכים בה!
                  
ילדים ובני נוער רבים הנמצאים במצוקה ומתקשים להסתגל למערכת החינוך הרגילה, הם בעלי 
פוטנציאל תקין. עם זאת, הישגיהם הלימודיים דלים וחוויית כישלון מלווה אותם. תלמידים אלו מרבים
להיעדר, חשים ניכור כלפי בית הספר ונמצאים בסכנת נשירה ממנו. תלמידים בהדרה, הם אותם
תלמידים אשר לקידומם או להצלחתם ישנו ביטוי חלקי בלבד בהתארגנות ... ​ המשך קריאה​