Contact Form

הוראת שפות בהתמחויות אנגלית/ערבית/עברית .M.Ed

​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. התמחות בשפה אנגלית/ערבית/עברית​​
​​​​​​​​ ​​​​
שפה היא חשיבה, היא תקשורת, היא הבנה ובניין של עולם שלם!
מסלול עם תזה!
ניתן לכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה) בתכנית להוראת שפות​.
​​​​
התכנית מיועדת למורים המלמדים אנגלית או ערבית או עברית כשפה שנייה או שפת מורשת בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה; להתמחות בהוראת אנגלית יכולים להגיש מועמדות גם המסיימים בהצלחה תכנית מלאה של לימודי הסבה להוראת אנגלית. כמו כן מיועדת התכנית למנחים, מפקחים, ומחברי חומרי לימוד.

​כיום נלמדות אנגלית וערבית כשפות נוספות כמקצועות חובה בבתי הספר במערכת החינוך העברית בישראל. במערכת החינוך הערבית, אנגלית ועברית הן השפות הנוספות. לימוד הערבית הכתובה, השונה מזו המדוברת, מתחיל בביה"ס הערבי מכתה א' ובחלק מבתי הספר אף בטרום חובה. המייחד את הנדרש בלימוד שפות הוא כמובן תחום מיומנויות השפה: על התלמיד ללמוד לתקשר ולתפקד בשפה אחרת. אך מתוך היכרות עם המציאות החינוכית בבתי הספר, אנו למדים שתלמידים רבים במערכת החינוך מתקשים לתקשר כראוי בשפה הנלמדת בבית הספר...​ המשך קריאה​