תואר ראשון

החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב הנו חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה, וממוקם בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית-טבעון. 
החוג מציע לימודים לתואר ראשון בהוראת מדעים (.B.A. ,B.Sc) בארבעה מסלולים. כל התארים הם תארים של אוניברסיטת חיפה.
בכל המסלולים משולבים לימודים לתעודת הוראה של משרד החינוך. 

ארבעת המסלולים הקיימים הם:​
 
 
פיזיקה ומדעי המחשב - מסלול חד-חוגי לתואר .B.Sc. בשילוב תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי בשני המקצועות.
 
מתמטיקה ומדעי הרוח - מסלול דו-חוגי לתואר .B.A. ​בשילוב תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי בשני המקצועות.​​​​
משך הלימודים
משך הלימודים לקבלת תואר בוגר (B.A/B.Sc.) ותעודת הוראה הינו ארבע שנים. תואר זה מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני או שלישי בכל אוניברסיטה.
לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה יתקיימו ביחידה להכשרת מורים לביה"ס העל-יסודי החל משנת הלימודים הראשונה. משך הלימודים לקבלת תואר בוגר עם תעודת הוראה הינו ארבע שנים.

תנאי הקבלה
לחוג מתקבלים תלמידים אשר נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות וציונם 70 לפחות (במסלולים הכוללים מדעי מחשב - 80 לפחות), או תלמידים שנבחנו ברמה של 5 יחידות וציונם 65 ומעלה (במסלולים הכוללים מדעי מחשב - 70 לפחות). יתקבלו גם תלמידים אשר סיימו לימודי מתמטיקה מורחבת במכינה בציון 70 לפחות.
הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש הוא 500 נקודות לפחות (במסלולים הכוללים את מדעי המחשב - ציון 550 לפחות).
למסלול מתמטיקה-פיזיקה מתקבלים תלמידים אשר בנוסף לתנאים המפורטים לעיל נבחנו בבחינת הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות וקבלו ציון 65 ומעלה. במקרים מיוחדים יתקבלו גם תלמידים אשר למדו מקצועות ראליים (כגון כימיה, חשמל, אלקטרוניקה), ברמה של 5 יחידות לפחות, בבתי ספר עיוניים או מקצועיים או הנדסיים, בהתאם לציונם במקצועות אלה ובהתאם לשיקולי החוג.

הרשמה
הרישום למסלולים אלה נעשה דרך מחלקת ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.
טופסי הרשמה ניתן לרכוש בחנויות אקדמון

יצירת קשר
לקבלת פרטים נוספים או הבהרות ניתן לפנות למזכירות החוג: 
ראש החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב: פרופ' אופיר אלון
מזכירת החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב: דורית ארד, טל' 9838828 - 04.​