חופשות והיעדרויות

לוח החופשות מבוסס על לוח החופשות של האוניברסיטאות בארץ ומותאם לצרכים הנובעים מאופיה המיוחד של "אורנים". 
חופשות מיוחדות - תינתנה במקרים מיוחדים על פי כללי משרד משה"ח ובאישור הממונים המוסמכים לכך. 
טפסי בקשה לחופשות מיוחדות במחלקת כ"א בהוראה. 
היעדרות מחמת מחלה - על כל היעדרות מחמת מחלה יש להביא אישור רפואי. מורה רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה רפואית, אלא על סמך הצהרה אישית. זכות זו ניתנת פעמיים בשנה. 
היעדרות ללא אישור מתאים תגרור ניכוי ההיעדרות מהשכר. 
מילואים - יש להמציא אישור על שירות מילואים. אי המצאת התלוש מחייבת ניכוי ההיעדרות מהשכר. 

* הצהרה על היעדרות בגין מחלת הורה 

* הצהרה אישית בגין היעדרות ​
Footer Mobile